A rajkaiak helyi vadászokat szeretnének                     

 

 

           

            Cs. A.

2002-12-09

 

           

            Földtulajdonosi fórumot rendeztek a minap Rajkán. A téma a vadászati jog és a földtulajdon kapcsolata volt, mivel a helyiek szerint az érintett vadásztársaság nem keresi velük az együttmûködést.

 

 

 

           

 

           

Együttmûködés hiánya

 

Az 1996-os vadászati törvény szerint a Bezenye és Rajka közötti, a fõútvonal mellett keletre húzódó terület vadászati joga a Kisalföldi Erdõgazdaságot illette meg. Ezt a jogot azonban késõbb átengedte egy másik vadásztársaságnak.

A helyi földtulajdonosok úgy érzik: ez a társaság panaszaikról tudomást sem vesz, nem keresi velük az együttmûködést. A vadkárok rendezetlenségét, vetéseken található kocsinyomokat említettek a felszólalók. Konkrét sérelmek is terítékre kerültek: a vadászok néhány ízben megállították s jogtalanul a csomagtartójuk kinyitására kötelezték õket. A fórumra meghívták Pápai Tamást, a Kisalföldi Erdõgazdaság Rt. erdészeti igazgatóját, és Törzsök Gyulát, a társaság fõvadászát. A helyiek azt nehezményezték, ha valamelyiküknek gondja akad, akkor az illetékest nehezen, vagy nem is tudják elérni. A gazdák véleménye szerint nem veszik tudomásul a sérelmeiket, s nincs együttmûködés a vadásztársaság és a földtulajdonosok között. Úgy gondolják, minimálisan elvárható lenne, hogy közösen egyeztessék a vetéstervet, s ismertethessék elképzeléseiket.

 

 

A helyieknek jobban örülnének

 

A rajkaiak és a bezenyeiek részérõl az az igény is megfogalmazódott, hogy vadásztársaságtól függetlenül ésszerûbb lenne, ha az itteniek felügyelnék a vadászati jogot saját földjeiken. Úgy érzik, az erdõtársaságnál panaszaik nyitott fülekre találtak. Ígéretet kaptak arra, hogy sérelmeikkel a közeljövõben is hozzájuk fordulhatnak. A fórum szervezõi egyébként aláírást is gyûjtöttek, s több mint 1500 hektár tulajdonosaitól kaptak meghatalmazást, hogy képviseljék õket ebben az ügyben. Amint a szervezõk elmondták, Törzsök Gyulától korrekt tájékoztatást kaptak jogaikról, s összességében eredményesnek ítélték meg az összejövetelt. A jogviszonyok tisztázódtak, a téves információkat eloszlatták. A Kisalföld Vadásztársaság részérõl elhangzott: õk az átruházott jogot bármikor visszavehetik, ha úgy ítélik meg, hogy az érintett társaság nem foglalkozik a földtulajdonosok panaszaival. A felek egyetértettek abban, hogy tiszta viszo nyokra van szükség, s további egyeztetésekben állapodtak meg.