A nemzeti park ügye leginkább pénzkérdés                 

 

 

           

            Cséfalvay Attila

2003-09-07

 

           

            A régiófejlesztésre szánt uniós pályázatokon a reméltnél kevesebb pénzt lehet jövõre nyerni. A közös nemzeti park ügye szlovák részrõl azon múlik, hogy a termelõk kárpótlására mikor jut a költségvetésbõl – nyilatkozta a Kisalföldnek adott interjújában a szlovák régiófejlesztési miniszter.

 

 

 

            A dunakiliti kenumaraton gyõzteseinek Gyurovszky László szlovák építésügyi és régiófejlesztési miniszter adta át a díjakat. A miniszter ezután készségesen állt a Kisalföld rendelkezésére.

 

A nemzetközi kenumaraton mennyire szolgálja Csallóköz és Szigetköz fejlõdését?

– Mindig jelentõs eseménynek számít, amikor a határ két oldaláról próbálnak közös rendezvényt szervezni. Ebben a kimondottan turisztikai térségben nagy lehetõség van minden ilyen eseményre, s a kenumaraton résztvevõivel való beszélgetéseim során is hasonló véleményekkel találkoztam.

 

– Szlovákia egészéhez viszonyítva Csallóköz mennyire mondható fejlett régiónak?

A fõváros, Pozsony közelsége miatt is viszonylag versenyképesnek mondható. Az utóbbi évtizedben az életszínvonal növekedett, és szeretnénk, ha az ebbõl kimaradó réteg is hamarosan részesülhetne.

 

A szlovák kormány a múlt héten lefaragott a mezõgazdaságnak szánt támogatások mértékébõl. Mennyire érintheti ez a déli régiók termelõit?

– Kissé túlméretezett volt ez a keret, s akkora összegre csökkentették – huszonötrõl tizenhét és fél százalékra –, amekkora most Magyarországon.

– Milyen Szlovákiában a támogatottsága a közös nemzeti park létrejöttének?

A nemzeti park kérdésében kétféle érdek fûzõdik össze. Egyik a gazdasági, a másik pedig a környezetvédelmi lobby. Az lenne az ideális, ha a kettõ elválna egymástól. A legnagyobb probléma az, hogy ha valakit – például a termelõket – korlátoznak gazdasági tevékenységében, akkor kárpótlást kell érte fizetni. Ez a jelenlegi költségvetéssel nincs összhangban. Miniszterként támogatnám a közös nemzeti park létrejöttét, hisz a természeti értékeket meg kell õrizni.

 

– Tehát szlovák oldalon az anyagiakon bukhat meg a nemzeti park ügye?

– Rövid távon biztosan nem áll rendelkezésre a kárpótláshoz szükséges keret. Mindenképpen olyan megoldást kell találni, amely nagyobb részre terjesztené ki a nemzeti park területét. Ennek megtalálása egy éven belül nem sikerülhet, bár sokan akarjuk.

 

– Vannak elképzelések közös szlovák–magyar régiófejlesztésekre?

A Phare CBC program – mellyel uniós támogatásokhoz jutottunk – belépés után egy másik programmá módosul. Ezzel sajnos kevesebb pénzt lehet nyerni, mint korábban, így behatárolódnak a lehetõségeink.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

            A politikán múlik a nemzeti park         

            Döntés várható a nemzeti parkról