Akarnak szigetközi térségfejlesztési tanácsot?

 

Cs. A.

2006-08-01

 

 

Tóth Tiborné dr. országgyűlési képviselő azt kérdezte Kovács Kálmán környezetvédelmi államtitkártól: a Szigetköz ügye bekerül-e a II. Nemzeti Fejlesztési Tervbe?

 

 

         „ Szigetköz problémájának a kezelése tizenhét éve sikertelen. A természeti értékek folyamatosan degradálódnak, Európa egyik legnagyobb hullámtere, természeti területe kiszolgáltatott helyzetben van

 

– kezdte az Országgyűlésben kérdését múlt héten Tóth Tiborné dr. mosonmagyaróvári képviselő. – Nem tervezhető a térség jövője sem, és korlátozott a lehetőség a források ésszerű felhasználására is." Egy 2001-es állami számvevőszéki vizsgálat szerint az elterelést követő időszakban mind a döntéshozatalban, mind a végrehajtásban koncepcionális hiányosságok és koordinációs zavarok tapasztalhatók. „Ezek a hiányosságok egyaránt végigkísérték az elterelés által okozott károk meghatározását, a kárenyhítési feladatok megszervezését, végrehajtását és finanszírozását, valamint befolyásolták a kormányzati szervek, azok regionális szervezetei és a térségi önkormányzatok együttműködését. A hivatalos álláspont szerint a nemzetközi tárgyalások befejezéséig semmit sem tehetünk, de a kutatás folyik, az ÁSZ-vizsgálat idején a költségek meghaladták a másfél milliárd forintot" – mondta Tóthné dr.

 

„Lehetségesnek tartja-e, hogy az Európai Unió szubszidiaritáselvének megfelelően a helyi szakemberek, a térségben élők a jelenleginél nagyobb mértékben vegyenek részt a döntéshozatalban, szükségesnek látja-e a szigetközi természeti értékek fokozottabb védelmét egy kiemelt II. NFT-program keretében?" – kérdezte az államtitkártól.

Kovács Kálmán környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi államtitkár válaszában kijelentette: Szigetköz problémája a vízlépcsőtől függetlenül létezik. „Elkötelezett híve vagyok a Szigetköz megmentésének, hiszen annak idején, amikor tíz évvel ezelőtt egy nagyon komoly katasztrófahelyzet alakult ki a Szigetközben, akkor a fenékküszöb megoldásában – legalábbis a katasztrófaelhárításban – fontos szerepet tudtam játszani. De kétségtelen, hogy megoldás nem született Szigetköz ügyében." Később így folytatta: „Egy közös szigetközi térségfejlesztő tanács felállításában gondolkodunk, és amennyiben valóban van ilyen kezdeményezés a térségben, akkor állunk elébe. A magyar–szlovák együttműködés szükségességét is hangsúlyozzuk, hiszen csak a vízmegosztás lehet az egyetlen megoldás tartósan Szigetköz számára, és annak a közös magyar–szlovák stratégiai hatásvizsgálatnak a végiggondolása, amelybe uniós szakembereket is szeretnénk bevonni. Támogattunk egy olyan pályázatot, amely – bízunk benne – az első lépést jelentheti a magyar–szlovák szakértői együttműködésen túl az érdemi együttműködésben, és amely egy közös szakértőkből álló konzorcium pályázata Szigetköz, Csallóköz és a Duna-mellékágrendszer rehabilitációjának közös megalapozására. Ez lehet az alapja annak a programnak, amely – bízom benne – a II. NFT-be be tud kerülni és a források allokációja után is benne marad" – mondta az államtitkár.