A Duna és a politika választotta szét õket                

 

 

           

            Cséfalvay Attila

2004-08-30

 

           

            A szlovákiai Nagybodak és a szi- getközi Kisbodak régen egy tele- pülés volt: elõször az Öreg–Duna, majd a trianoni békeszerzõdés választotta szét õket. A közös szálakat most önkormányzatilag is szorosabbra fonták: a két település együttmûködési szerzõdést kötött, s közös projektekben is gondolkodnak.

 

 

           

 

            A szájhagyomány szerint az „Ezer szigetek" magaslatán épült Bodak, az egykori halászfalu. A fennmaradt írásos emlékek Bodakot elõször 1330-ból említik meg, mint a Héderváry család birtokát. Valószínûleg a XVI. században a Duna áradásainak „köszönhetõen" települt ketté az addig egységes falu.

A második világháborút lezáró békeszerzõdések Nagybodakot elcsatolták Magyarországtól, így már államhatár választotta el egymástól a bodakiakat. Az ötvenes években sokan emiatt a Duna bal partjáról jártak át, hogy itt maradt földjeiket megmûveljék. A kitelepítéstõl való félelem miatt a második világháború végén jó néhány család érkezett Nagybodakról Kisbodakra, emiatt rokoni szálak is egymáshoz fûzik a két település lakóit.

 

 

Közös projektek, programok

 

A kötelékek most önkormányzatilag is szorosabbak lettek: a két település nemrégiben együttmûködési szerzõdést kötött. Ekker Károly kisbodaki polgármester szerint a kapcsolatok kiépítése, közös programok és pályázatok indokolták ezt a lépést. Korábban felmerült az a lehetõség, hogy néhány csallóközi település és Kisbodak közösen pályáznak kisebbségi kulturális alapokra s egy írországi kapcsolat is kibontakozóban volt, ám ez egyelõre meghiúsult. Ennek ellenére határon átnyúló projektekre a jövõben is pályáznának.

 

 

Rendszeres kapcsolat a két falu között

 

Az augusztusban Nagybodakon aláírt együttmûködési szerzõdés célja a települések lakói közötti személyes kapcsolatok kialakulásának elõsegítése, a két nép szokásainak, kultúrájának kölcsönös megismerése, ápolása, önkormányzati feladatokkal kapcsolatos tapasztalatok elemzése. A tervek szerint a települések egymás rendezvényeire kölcsönösen meghívják egymást, rendszeres kapcsolatokra törekednek a sport- és kulturális egyesületek között. Megállapítható: a közös gyökerek miatt a szlovák és magyar bodakiak ismét összefogtak.