LEPKÉSZEK  /  LEPKÉK

Szabóky Csaba életrajza

 

 

 

Munkahely:

 

Erdészeti Tudományos Intézet

vezető technikus

 

Elérhetőség:

 

Állomáshely:         Budapest

Postacím:    ERTI (Erdészeti Tudományos Intézet), 1023 Budapest, Frankel L. u. 42-44.

E-mail:         szabokycs@erti.hu

Telefon:       1-438-5883

Mobiltelefon:         06-30-373-3635

Fax:   1- 326-1639

Weblap címe:       http://www.erti.hu/Szaboky.php

 

 Fő tevékenységi és kutatási területek: tölgyek fénycsapdás lepkeanyagok identifikálása, lepkefaunisztika, erdővédelmi prognózis készítés

 

 

Publikációs lista

 

Magyar nyelvű könyv, önálló kiadvány, CD-ROM

 

Szabóky, Cs. (1982) A Bakony molylepkéi. - A Bakony természettudományi kutatásának eredményei, pp.15:1-43.

 

Leskó, K., Szabóky, Cs., Tóth, J.(1998) Az erdővédelmi figyelő jelzőszolgálati rendszer története 1961-1998. - Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai, 8:1-64.

 

Szabóky, Cs., Kun, A., Buschmann, F. (2002) Cheklist of the Fauna of Hungary vol 2. Microlepidoptera. - Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 1-184.

 

Leskó, K., Szabóky, Cs., Tóth, J. (2003) Az erdővédelmi figyelő jelzőszolgálati rendszer története 1961-2003. II. javított kiadás. - Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai, 18:1-64.

 

Mészáros Z., Szabóky Cs. (2005) A magyarországi molylepkék gyakorlati albuma - Növényvédelem (különszám) pp. 1-178. Agroinform Kiadó

 

Szabóky Cs. (2007) A Kecskeméti Arborétum lepkéi - Kiadó Kiss Béla, nyomda: Inkart Kft, Budapest, pp. 1-90.

 

 

Magyar nyelvű könyvrészlet, fejezet

 

Szabóky, Cs. (1983) A Barcsi borókás molylepke faunája I. (Lepidoptera) The Microlepidoptera fauna of Juniper Woodland of Barcs Hungary I. - Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat, Pécs, 3:47-54.

 

Szabóky, Cs. (1985) A Barcsi borókás molylepkefaunája II. (Lepidoptera) Microlepidoptera fauna of Barcs Juniper Woodland Hungary II. - Dunántúli Dolozatok, Természettudományi Sorozat, Pécs, 5:234-236.

 

Szabóky, Cs., Leskó, K. (1999) Erdészeti Rovartan (ed. Tóth, J.) Lepkék fejezet. - 307-409.

 

Szabóky, Cs. (2000) A Villányi-hegység molylepkéi (Microlepidoptera). - Dunántúli Dolgozatok, Természettudományi Sorozat, Pécs, 10:297-307.

 

Leskó, K., Szabóky, Cs. (2001) Adatok az akáclevél-aknázómoly (Phyllonorycter robiniella Clemens) életmódjához. - Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai, 15:159-162.

 

Leskó, K., Szabóky, Cs. (2001) Adatok a gyantagubacsmoly Retinia (=Petrova) resinella Linnaeus életmódjához. - Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai, 15:120-125.

 

Szabóky, Cs., Leskó, K. (2001) Vörösfenyő gubacsmoly Cydia (Laspeyresia) zebeana Ratzeburg Magyarországon. - Erdészeti Tudományos Intézet Kiadványai, 15:117-119.

 

 

Magyar nyelvű közlemények

 

Szabóky, Cs. (1978) Magyar faunára új molylepkék. - Folia entomologica hungarica, 31: 218-220.

 

Szabóky, Cs. (1978) Adatok a Szigligeti Arborétum lepkefaunájának ismeretéhez. - Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém, 13:99-103.

 

Mészáros Z., Szabóky Cs., Ronkay L. (1979-80) Adatok a Fertő tó lepkefaunájához - Savaria, A Vas megyei Múzeumok értesítője, Szombathely, 13-14:53-57.

 

Szabóky, Cs. (1980) A magyar faunára új molylepkék (Lepidoptera). - Folia entomologica hungarica, 41 (1):205-208.

 

Mészáros, Z., Szabóky, Cs. (1981) A Fertő-tó nádrontó lepkéi. - Növényvédelem, 17 (9):372-375.

 

Szabóky, Cs. (1981) A magyar faunára új molylepkék (Lepidoptera). - Folia entomologica hungarica, 42 (1):246-249.

 

Szabóky, Cs. (1981) Az Anarta myrtilli L. Balaton-felvidéki előfordulása (Lepidoptera). - Folia entomologica hungarica, 42 (2):272.

 

Szabóky, Cs. (1981) A magyar molylepke fauna újdonságai. - Folia entomologica hungarica, 42 (2):275-277.

 

Szabóky, Cs. (1982) Adatok a Mátyás-hegy molylepke faunájához (Lepidoptera). - Folia entomologica hungarica, 43:269-274.

 

Szabóky, Cs. (1982) Adatok Mátraszentistván és környéke molylepkefaunájá-hoz (Lepidoptera). - Folia entomologica hungarica, 43:275-280.

 

Kozár et al. (1983) (Kozár, F., Ádám, L., Balázs, K., Benedek, I., Csikai, Cs., Draskovits, Á., Meszleny, A., Mészáros, Z., Mihályi, K.,Nagy, L., Papp, J., Polgár, L., Rawan, Z., Rácz, V., Ronkay, L., Soós, Á., Szabó, S., Szabóky, Cs., Szalay-Marzsó, L., Szarukán, I., Szelényi, G., Szentkirályi, F., Sziráki, Gy., Török, L.) Az állatok fajszámának változásai almában és kukoricában különböző termesztési viszonyok között. - Növényvédelem, 19 (9):385-391.

 

Szabóky, Cs. (1983) A Dél-Dunántúl molylepkéi I. Nattán Miklós molylepke-gyűjteménye (Lepidoptera). - A Jannus Pannonius Múzeum Évkönyve, 27:15-35.

 

Mészáros, Z., Szabóky, Cs. (1983) Egy, az európai faunában új bagolylepkefaj Bulgáriából: Griposia pinkeri Kobes 1973 (Lepidoptera: Noctuidae)-Griposia pinkeri Kobes, 1973 from Bulgaria, a new species in the fauna of Europe (Lepidoptera: Noctuidae). - Folia entomologica hungarica, 44(2):329.

 

Szabóky, Cs. (1984) Helyesbítések és újabb molylepkék a magyar faunában (Lepidoptera). - Folia entomologica hungarica, 45(1):238.

 

Szabóky, Cs.(1984) Lithophane consocia (Borkhausen, 1792) előfordulása a Zemplén-hegységben (Lepidoptera). - Folia entomologica hungarica, 45(1):237.

 

Szabóky, Cs. (1985) A hazai molylepke fauna újdonságai. - Folia entomologica hungarica, 46(2):221-222.

 

Szabóky, Cs. (1986) A Mátra-hegység lepkefaunája I. Mátraszentistván és környéke lepkefaunája. - Fol. Hist.-nat.Mus. Matr., 11:35-47.

 

Szabóky, Cs. (1988) Két faunánkra új molylepkefaj. - Folia entomologica hungarica, 49:238-240.

 

Szabóky, Cs. (1989) Egy új sodrómoly a hazai faunában (Lepidoptera.Tortricidae). A new Tortricid species in the fauna of Hungary (Lepidoptera:Tortricidae). - Folia entomologica hungarica, 50:183-184.

 

Szabóky, Cs. (1989) A salföldi csarabos lepke (Lepidoptera) faunája. - Folia mus. Hist.-nat. Bakonyiensis, 8:31-46.

 

Szabóky Cs. (1990) Faunára új molylepkefajok Jósvafő környékéről (Lepidoptera). - Folia entomologica hungarica, 51:165-166.

 

Szabóky, Cs. (1992) Két faunára új molylepkefaj Jósvafőről (Lepidoptera). Two Microlepidoptera species new for the Hungarian fauna from Jósvafő (Lepidoptera) Folia entomologica hungarica, 52: 226-227.

 

Szabóky, Cs. (1993) Három, hazánk faunájára új lepkefaj (Lepidoptera). Three Lepidoptera species, new for the Hungaryan fauna. - Folia entomologica hungarica, 54:185-187.

 

Szabóky, Cs. (1993) Portré:Lepkészetem története.,-,Növényvédelem, 29 (7):347-349.

 

Szabóky, Cs. (1994) A Cameraria ohridella (Deschka et Dimic 1986) előfordulása Magyarországon. - Növényvédelem, 30 (11):529-530.

 

Szabóky, Cs. (1994) Adatok a magyar faunára új molylepkékről. Data on the new species of the Hungarian Microlepidoptera fauna. - Folia entomologica hungarica, 55:381-383.

 

Szabóky, Cs. (1994) Adatok a Vértes lepkefaunájának ismeretéhez. Contributions to the Lepidoptera fauna of the Vértes Mts. - Folia entomologica hungarica, 55:383-396.

 

Szabóky, Cs. (1994) A sikfőkuti Malaise-csapdák molylepkéi. Microlepidopteras from the Malaise-traps at Sikfőkut. - Folia entomologica hungarica, 55:397-405.

 

Szabóky, Cs. (1994) Molylepkefaunisztikai újdonságok: a hazai Anchinia-fajok elterjedése és a Duponchelia fovealis Zeller,1847 első hazai adata. New data for the Hungarian Microlepidoptera fauna : the Hungaryan distrubition of Anchinia species and the first Hungarian record of Duponchelia fovealis Zeller, 1847. - Folia entomologica hungarica, 55:406-408.

 

Szabóky, Cs., Szentkirályi, F. (1995) A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner, 1808) szezonalitása az erdészeti fénycsapdák gyűjtése alapján. - Növényvédelem, 31 (6): 267-274.

 

Szabóky, Cs. (1995) Az Őrség lepkefaunája. - Savaria a Vas-megyei Múzeumok Értesítője, Szombathely (1992-1995), 22(2):83-154.

 

Szabóky, Cs. (1996) Molyfaunisztikai újdonságok II. - Folia entomologica hungarica, 57:309-313.

 

Szabóky, Cs. (1996) Újból előkerült a budai szakállas moly (Glyphipteryx loricatella Treitschke, 1833) Magyarországról. - Folia entomologica hungarica, 57:313-314.

 

Szabóky, Cs., Csóka, Gy. (1997) A Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859 akáclevél-aknázómoly megtelepedése Magyarországon. - Növényvédelem, 33 (11):569-571.

 

Leskó, K., Szabóky, Cs. (1997) Az Alföld nagylepkefaunája az erdészeti fénycsapdák adatai alapján (1962-1996). - Erdészeti Kutatások, 86-87:171-200.

 

Szabóky, Cs., Vas, J. (1997) Újabb adatok a vadgesztenyelevél-aknázómolyról (Cameraria ohridella Deschka et Dimic 1986, Lep. Lithocolletidae). - Növényvédelem, 33 (1):29-31.

 

Szabóky Cs. (1997) Újabb adatok az Őrség lepkefaunájának ismeretéhez (Lepidoptera) - Savaria a Vas megyei Múzeumok értesítője, Szombathely, 24(2):93-95.

 

Szabóky, Cs. (1998) Molyfaunisztikai újdonságok III. - Folia entomologica hungarica, 59:305-308.

 

Németh, L., Szabóky, Cs. (1998) A keleti lápibagoly /Arytrura musculus Ménétriés 1859/ és újabb hazai adatai. (Lepidoptera:Noctuidae). - Folia entomologica hungarica, 59:310-313.

 

Szabóky, Cs., Leskó, K. (1999) Az akáclevél aknázómoly (Phyllonorycter robiniella Clemens 1859) térhódítása Magyarországon. - Növényvédelem, 35(2):61-62.

 

Pastorális, G., Szabóky, Cs., Tokar, Z. (2000) Molyfaunisztikai újdonságok IV. - Folia entomologica hungarica, 61:278-280.

 

Szabóky, Cs. (2000) Még egyszer a "csüngő araszolóról" a Phyllometra culminaria Eversman, 1843-ról (Lepidoptera:Geometridae). - Folia entomologica hungarica, 61:280-281.

 

Szabóky, Cs., Uherkovits, Á., Ábrahám, L. (2001) Az Aedia leucomelas (Linnaeus 1758) előfordulása Magyarországon (Lepidoptera: Noctuidae). - Folia entomologia hungarica, 62:396-398.

 

Szabóky, Cs. (2001) Molyfaunisztikai ujdonságok V. (Lepidoptera: Gelechiidae, Tortricidae). - Folia entomologia hungarica, 62:385-387.

 

Gyulai, P., László, M. Gy., Ronkay, L., Szabóky, Cs., Varga, Z. (2001) Újabb adatok a Xestia sexstrigata (Haworth 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) magyar-országi elterjedéséhez. - Folia entomologia hungarica, 62:393-396.

 

Szabóky, Cs. (2002) Magyarország faunájára új bagolylepke:Ochropleura leucogaster (Lepidoptera:Noctuidae). - Folia entomologia hungarica, 63:204-205.

 

Szabóky, Cs. (2002) Molyfaunisztikai újdonságok VI. Lepidoptera: (Depressariidae, Plutellidae, Pyralidae, Sesiidae, Tortricidae). - Folia entomologia hungarica, 63:197-200.

 

Szabóky, Cs., Csóka, Gy. (2003) A hárslevél sátorosmoly (Phyllonorycter issikii Kumata 1962 Lep.: Gracillariidae) előfordulása Magyarországon. - Növényvédelem, 39 (1):23-24.

 

Szabóky, Cs. (2003) Molyfaunisztikai újdonságok VII. (Lepidoptera:Tortricidae et Gelechiidae). - Folia entomologica hungarica, 64:356-357.

 

Szabóky, Cs. (2004) A fenyőbagoly (Panolis flammea Denis et Schiffermüller, 1775) Magyarországon. - Növényvédelem, 40 (12):618.

 

Szabóky, Cs. (2004) A hárslevél-sátorosmoly (Phyllonorycter issikii Kumata, 1963 Lep. Gracillariidae) terjedése Magyarországon. - Növényvédelem, 40 (6):301-302.

 

Szabóky, Cs., Takács, A. (2004) Az akáclevél sátorosmoly (Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859) áttelelése Magyarországon. - Növényvédelem, 40 (3):142.

 

Szabóky, Cs. (2004) Molyfaunisztikai újdonságok VIII. (Lepidoptera: Coleophoridae, Elachistidae, Gelechiidae, Tortricidae). - Folia entomologica hungarica, 65:248-252.

 

Szabóky, Cs., Takács, A. (2004) Közép-Európa faunájára új molylepke: Scythris sinensis Felder et Rogenhofer, 1875 (Lepidoptera: Scythrididae). - Folia entomologica hungarica, 65:252-253.

 

Szabóky, Cs., Polonyi, V. (2004) A Noctua interjecta Hübner, 1803 (Lepidoptera: Noctuidae) újabb hazai előfordulásai. - Folia entomologica hungarica, 65:253-254.

 

Szabóky cs., Rácz G. (2006) Bakonykúti lepkéi (Lepidoptera) - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyiensis, 23:113-139.

 

 

Idegennyelvű könyvrészlet, fejezet

 

Gozmány, L. Szabóky, Cs. (1983) Mikrolepidoptera (Excluding Pyraloidea) from the Hortobágy National Park. - The Fauna of the National Park, Akadémiai Kiadó, Budapest, p. 215-225.

 

Gozmány, L., Herczeg, É., Ronkay, L., Szabóky, Cs., Vojnits, A. (1985) The Lepidopterous Fauna of the Kiskunság National Park, Microlepidoptera. In Mahunka S. (ed.) The Fauna of the Kiskunság National Park I. Akadémiai Kiadó. Budapest, p. 247-299.

 

Ács, E., Szabóky, Cs. (1993) Microlepidoptera. In: Vojnits, A., Ács, E., Bálint, Zs., Gyulai, P., Ronkay, L., Szabóky, Cs. The lepidoptera fauna of the Bükk National Park (Ed. Mahunka S.-The fauna of the Bükk National Park). - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, p. 186-220.

 

Ács, E., Bálint, Zs., Ronkay, G., Ronkay, L., Szabóky, Cs.,Varga, Z., Vojnits, A. (1990) The Lepidoptera of the Bátorliget nature conservation areas. - The Bátorliget Nature Reserves - after fourty years.  p. 505-540.

 

Szabóky, Cs. (1999) Mikrolepidoptera of the Aggtelek National Park. - The fauna of the Aggtelek National Park. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, p. 395-442.

 

Szabóky, Cs. (2002) The Lepidopterous fauna of the Hanság area No. II. The Microlepidoptera of the Fertő-Hanság National Park (Lepidoptera). - The fauna of the Fertő-Hanság National Park, Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 683-695.

 

 

Idegennyelvű közlemények szakmai tudományos folyóiratokban

 

Mészáros, Z., Ronkay, L., Szabóky, Cs. (1980) Data to the knowledge of the natural foodplants of Lepidopterous larvae in Hungary. - Folia entomologica hungarica, 41:67-73.

 

Ronkay, L., Szabóky, Cs. (1981) Investigations on the Lepidoptera fauna of the Zemplén Mts (NE Hungary). I. The valley of Kemence stream. - Folia entomologica hungarica, 42:167-184.

 

Mészáros, Z., Szabóky, Cs. (1983) Una nueva especie para la fauna de Europa Griposia pinkeri Kobes 1973, de Bulgaria ( Lep., Noctuidae). - Shilap, Revta. Lepid., 11 (43):194.

 

Herczig, B., Szabóky, Cs. (1984) Dos nuevas especies para la fauna the Bulgaria: Lithophane ledereri Staudinger, 1891; Epirrita autumnata Borkhausen, 1794. - Shilap Rev. lep. 12 (46):107.

 

Mészáros, Z., Ronkay, L., Herczig, B., Szeöke, K., Szabóky, Cs. (1984) Datos para l conocimiento de la fauna de los lepidopteros de Bulgaria - Shilap Revta. lepid., 1. parte 12 (45):67-70.

 

Mészáros, Z., Ronkay, L., Herczig, B., Szeöke, K., Szabóky, Cs. (1984) Datos para l conocimiento de la fauna de los lepidopteros de Bulgaria - Shilap Revta. lepid., 2. parte:12 (47):199-201.

 

Mészáros, Z., Ronkay, L., Herczig, B., Szeöke, K., Szabóky, Cs. (1985) Datos para l conocimiento de la fauna de los lepidopteros de Bulgaria - Shilap Revta. lepid., 3. parte:13 (52):297-299.

 

Mészáros, Z., Ronkay, L., Herczig, B., Szeöke, K., Szabóky, Cs. (1986) Datos para l conocimiento de la fauna de los lepidopteros de Bulgaria - Shilap Revta. lepid., 4. parte:14 (53):67-71.

 

Mészáros Z. (redigit) Ádám L., Balázs Klára, Benedek m. Ilona, Csikai Cs., Draskovits D. Ágnes, Kozár F., Lővei G., Mahunka S., Meszleny A., Mihályi F., Mihályi Kriszta, Nagy L., Oláh B., Papp J., Papp L., Polgár L., Zeinab Radvan, Rácz Vera, Ronkay L., Solymosi P., Soós Á., Szabó S., Szabóky Cs., Szalay-Marzsó L., Szarukán I., Szelényi G., Szentkirályi F., Sziráki Gy., Szőke L., Török J. (1984) Results of Faunistical and Floristical Studies in Hungarian Apple Orchards (Apple Ecosystem Research No. 26) - Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 19(1-2):91-176.

 

Mészáros Z. (editor) Ádám L., Balázs Klára, Benedek M. Ilona, Draskovits D. Ágnes, Kozár F., Lővei G., Mahunka S., Meszleny A., Mihályi Kriszta, Nagy L., Papp J., Papp L., Polgár L., Rácz Vera, Ronkay L., Soós Á., Szabó S., Szabóky Cs., Szalay-Marzsó L., Szarukán I., Szelényi G., Szentkirályi F., (1984) Results of Faunistical Studies in Hungarian Maize Stands (Maise Ecosystem Research No. 16) - Acta Phytopathologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 19(1-2):65-90.

 

Herczig B., Szabóky Cs., Szeőke K. (1988) Hydriomena ruberata Freyer, 1831 (Lep., Geometridae) eine neue Spannenart in der Fauna Bulgariens - Entomologische Nachtrichten und Berichte, 32(3):122-123.

 

Ronkay L., Fábián, Gy., Budapest, Herczig, B., Szabóky Cs. (1990) Contributions to the Noctuidae fauna of Turkey (Lepidoptera). - Annales hist.-nat.Mus.nat.hung. 81:115-123.

 

Szabóky, Cs. (1994) Data to the Microlepidoptera fauna of Transsylvania. - Folia entomologica hungarica, 55:347-354.

 

Ronkay, L. Nekrasov, A. V., Szabóky, Cs. (1995) On the taxonomy of the genus Dasypolia Guenée, 1852. Revision of the subgenus Cteipolia Staudinger, 1896 (Lepidoptera, Noctuidae). - Annales Hist. -nat. Mus.Nat.Hung., 87:75-92.

 

Szabóky, Cs. (1997) Verbreitung der Rosskastanienminiermotte in Ungarn. - Forstschutz Aktuell, 21:4.

 

Kun, A., Szabóky, Cs. (1999) Rediscovery of Glyphiperix loricatella in Hungary (Lepidoptera: Glyphipterigidae). - Holarctic Lepidoptera, 6(2):75-76.

 

Kun, A., Szabóky, Cs. (2000) Survey of the Taiwanese Ethmiinae (Lepidoptera, Oecophoridae) with descriptions of three new species. - Acta zool. hung., 46:53-78.

 

Csóka, Gy., Szabóky, Cs. (2005) Cheklist of Herbivorous Insekts of Native and Exotic Oaks in Hungary. - Acta Silv. Lign. Hung., 1:59-72.

 

Szabóky, Cs., Kutassy, Gy. (2005) Cosmotriche lunigera (Esper, 1784), new to Hungary (Lepidoptera: Lasiocampidae). - Folia entomologica hungarica, 66:259-260.

 

Szabóky, Cs. (2005) New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary IX. (Lepidoptera: Elachistidae, Gracillariidae, Prodoxidae, Tortricidae). - Folia entomologica hungarica, 66:253-258.

 

Szabóky Cs., Kun A., Buschmann F. (2006) Addenda and corrigenda to the Cheklist of the Fauna Of Hungary, Microlepidoptera - Folia entomologica hungarica, 67:69-83.

 

 

Ismeretterjesztő írások

 

Szabóky, Cs., Kun, A. (1996) Előkerült a budai szakállasmoly. - Élet és Tudomány, 39:1246.

 

Szabóky, Cs., Leskó, K. (1997) Akáclevél aknázómoly (Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859). - Méhészet, 12:12.

 

Szabóky, Cs. (1997) Lesz e unokáinknak vadgesztenye fája? - Erdészeti Lapok, 132 (10):329.

 

Szabóky, Cs., Leskó, K. (1997) A Phyllonorycter robiniella Clemens,1859 akáclevél-aknázómoly Magyarországon. - Erdészeti Lapok, 132 (12):385.

 

Leskó, K., Szabóky, Cs., Szentkirályi, F., Kádár, F. (1998) Mégegyszer a gyapjas-lepkéről (Lymantria dispar) avagy hogyan készül az erdővédelmi prognózis. - Erdészeti Lapok, 133 (5):147-149.

 

Szabóky, Cs., Kun, A. (1998) Védett molylepkék I.rész. Csüngőlepkék. - Madártávlat, 5 (1):4.

 

Szabóky, Cs., Kun, A. (1998) Védett molylepkék II. rész. Üvegszárnyú lepkék, szitkárok. - Madártávlat, 5 (3):8-9.

 

Szabóky, Cs., Kun A. (1998) Védett molylepkék III.rész Fényiloncák. - Madártávlat, 5 (4):11.

 

Kun, A., Szabóky, Cs. (1999) Védett molylepkék IV. rész. Tollasmolyok és zsákosmolyok. - Madártávlat, 6 (3):7.

 

Szabóky, Cs., Kun, A. (1999) Védett molylepkék V. rész. Sodrómolyok és szakállasmolyok. - Madártávlat, 6 (4):6.

 

Szabóky, Cs., Kun, A. (2000) Védett molylepkék VI. rész. Gyökérrágó őslepkék és farontó lepkék. - Madártávlat, 7 (1):9.

 

Szabóky Cs. (2000) Új károsító molylepke az akácon - Erdőgazda, 2(3-4):11.

 

Leskó, K., Szabóky, Cs. (2003) Új károsító az akácon a gyapottok bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner 1808). - Erdészeti Lapok, 138 (3): 96-97.

 

 

Könyvismertetés

 

Szabóky,Cs. (1996) Könyvismertetés. C.Plant larger Moths of the London Area. - Folia entomologica hungarica, 57:319.

 

Szabóky, Cs. (2000) Könyvismertetések-Book Reviews: Erdészeti Rovartan. - Folia entomologica hungarica, 61:307.

 

Szabóky, Cs. (2000) Könyvismertetések-Book Reviews: A középeurópai sarlósmolyok határozókönyve. - Folia entomologica hungarica, 61:308.

 

Konferenciák, tudományos napok összefoglalói

 

Szabóky Cs. (1977) Néhány érdekes lepke előfordulása a Koloska-völgyből. - Bakonykutató Ankét Zirc, 6:33-36.

 

Peregovits, L., Ronkay, L., Szabóky Cs. (1978) A Bakonykutatás keretében végzett munka érdekesebb faunisztikai eredményei (Nagylepkék - Macrolepidoptera). - Bakonykutató Ankét Zirc 7:33-35.

 

Szabóky, Cs. (1980) Helyzetjelentés a Bakonykutató munkáról. - Bakonykutató Ankét Zirc, 8:14-18.

 

Mészáros, Z., Szabóky, Cs., Ronkay, L. (1981) Adatok a Fertő-tó lepkefaunájához. - Az Alpokalja Kutatók I. konferenciája előadásainak kivonatai, Alpokalja természeti képe: Közlemények, Szombathely, p. 89-90.

 

Szabóky ,Cs. (1984) A bakonyi molylepkekutatás újabb eredményei. - Kilencedik Bakony-kutató Ankét, Bakonyi Természettudományi Múzeum,  Zirc, 9:35-38.

 

Szabóky, Cs., Leskó, K. (1999) Az akác-aknázómolyok terjedése és jelentősége. - Az Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok Konf., 1. Kötet, p. 157-160.

 

Leskó, K., Szabóky, Cs. (1999) Az Alföld lepkefaunájának érdekességei. - Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok Konf., 1 Kötet. p. 138-142.

 

 

Forrás: http://www.erti.hu/

utolsó frissítés: 2007. június 5.

 

 

 

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -

 InterStat.hu