LEPKÉSZEK  /  LEPKÉK

Sáfián Szabolcs életrajza és publikációi

 

Személyes adatok

Születési hely és idő: Gyula, 1975. 02.28.

Anyja neve: Kollárik Gabriella

E-mail cím: lepkeved[at]yahoo.co.uk

safian[at]bcghana.org

Telefon: +36203461883Tanulmányok

1989-1994 erdésztechnikus képesítés, Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola

1997-2001 Vadgazdamérnöki szak, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar

2001-2003 Természetvédelmi szakmérnöki szak, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar

2007-2009 Természetvédelmi mesterképzés, Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki KarEgyéb tapasztalat

2008- Természeti Örökségünk Alapítvány kuratórium elnök

2007- Ghánai Lepkevédelmi Egyesület (Butterfly Conservation Society, Ghana) elnök

2006- Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület, Nyugat-Magyarországi Területi Csoport elnök

2004-2005 Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület vezetőségi tanács tag

2002-2003 Nyugat-magyarországi Egyetem EHÖK elnök

2001-2002 Nyugat-magyarországi Egyetem EHÖK sport és kulturális bizottság elnökeNyelvismeret

Angol: középfok TELC C típusú nyelvvizsga (írás, olvasás, beszéd), vizsga időpontja 2009. IV. 18.PublikációkTDK tevékenység

SÁFIÁN, SZ. (2000): Sopron környékének védett és veszélyeztetett nappali lepkéi – házi TDK és OKDK (Debrecen) különdíjjal jutalmazott előadás.

HORVÁTH, B. SÁFIÁN, SZ. (2008): Erdőállományok diverzitásának összehasonlítása az éjszakai nagylepkék alapján – házi TDK és OTDK (Gödöllő) különdíjjal jutalmazott előadás.Konferencia előadások és poszterek

SÁFIÁN, SZ. (1998): Arthropodous food source analysis on Grey Partridge (Perdix perdix) in theLAJTA-Project” – PERDIX VII. International Conference on Pheasants, Partridges and Quails of Nearctic and Western-Palaearctic, Sopron, Hungary. (poster)

[A szürke fogoly (Perdix perdix) ízeltlábú táplálékbázis vizsgálata a Lajta-Project területén.] (poszter szekció)

SÁFIÁN, SZ. (2002): A Soproni-hegyvidék nyíreseinek nagylepkéi és természetvédelmi jelentőségük. – Konferencia a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén folyó kutatások eredményeiről, Sarród. (előadás)

[Birch consumer herbivorous Macrolepidoptera species and their conservational importance in the Sopron Mountains (Northwest-Hungary).] – Conference on the Research in the Fertő-Hanság National Park (oral presentation)

KŐRÖSI, Á., PEREGOVITS, L., ÖRVÖSSY, N., VOZÁR, Á., GERGELY, V. & SÁFIÁN, SZ., SZABÓ, A. (2005): A három lápréti Maculinea faj (Lepidoptera: Lycaenidae) élőhelyhasználata együttes előfordulásuk esetén – MTBK III. (Magyar Természetvédelmi és Biológiai Konferencia), Eger (poszter szekció)

[Habitat use of three bog Maculinea species (Lepidoptera: Lycaenidae) at conjunct presence] – 3rd Conference on Biology and Conservation in Hungary (poster)

SÁFIÁN, SZ. (2007): A lepkekutatás múltja és jövője a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén – I. Madártani Kongresszus, Fertőujlak (előadás)

[The past and the future of the research on the Lepidoptera in the Fertő-Hanság National Park] – 1st Congress on Ornithology in the Fertő-Hanság National Park (oral presentation)

WINKLER, D., KOVÁCS, GY., GÁL, J. & SÁFIÁN SZ. (2007): Bird responses to clearcuts in the forests of Sopron Mountains, Hungary. Quantitative methods for game populations. International Union of Game Biologists XXVIIIth Congress, Uppsala, Sweden (poster)

SZENTIRMAI, I., MESTERHÁZY, A., VARGA, I., SÁFIÁN, SZ. & ÁBRAHÁM, L. (2008): Habitat use and oviposition behaviour of Colias myrmidone in Transylvania, RomaniaFuture of Butterflies in Europe II. Dutch Butterfly Conservation (De Vlinderstichting), Wageningen, Holland (poster)

MESTERHÁZY, A., SZENTIRMAI, I., SÁFIÁN, SZ. & ÁBRAHÁM, L. (2008): Why is Colias myrmidone disappearing from Őrség National Park? A landscape history approachFuture of Butterflies in Europe II. Dutch Butterfly Conservation (De Vlinderstichting), Wageningen, Holland (poster)Tudományos közlemények

1. SÁFIÁN, SZ. (2000): New data on the distribution of the Odontosia carmelita Esper, 1799 in Hungary (Lepidoptera: Notodontidae) – Praenorica Folia Historico-Naturalia IV: 113-116. (in English) [Újabb adatok az Odontosia carmelita Esper, 1799 magyarországi előfordulásához (Lepidoptera: Notodontidae).]

2. SÁFIÁN, SZ. (2002): A nagy nyárfalepke, Limenitis populi (Linnaeus, 1758) előfordulása a Soproni-hegyvidéken (Lepidoptera: Nymphalidae) – Praenorica Folio Historico-Naturalia VI: 97-104. (in Hungarian with English summary) [Occurrences of Poplar Admiral, Limenitis populi (Linnaeus, 1758) in the Sopron Mountains (Northwestern Hungary) (Lepidoptera: Nymphalidae).]

3. SÁFIÁN, SZ., MALGAY, V. (2004): Újabb előfordulási adatok Somogy megye nagylepke fauna ismeretéhez (Lepidoptera: Macrolepidoptera) – Somogyi Múzeumok Közleményei 16: 369-384. (in Hungarian with English summary) [New distributional data on the Lepidoptera fauna in Somogy County (Lepidoptera: Macrolepidoptera).]

4. SÁFIÁN, SZ., HADARICS, T. (2005): Hyles vespertilio (Esper, 1779), new to the Lepidoptera fauna of Hungary (Lepidoptera: Sphingidae) – Folia Entomologica Hungarica 66: 245-251. (in English) [Hyles vespertilio (Esper, 1779), a hazai lepkefauna új tagja (Sphingidae: Lepidoptera).]

5. SÁFIÁN, SZ. (2006a): The occurrences of Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) and Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Lasiocampidae) in the Körös Valley (South-Eastern Hungary) – Folia Entomologica Hungarica 67: 137-143. (in English) [Az Eriogaster catax (Linnaeus, 1758) és az Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)(Lepidoptera: Lasiocampidae) előfordulásai a Körös-vidéken).]

6. SÁFIÁN, SZ., HADARICS, T., SZEGEDI B., HORVÁTH Á. (2006b): Ritka lepkefajok (Lepidoptera) előfordulási adatai egy Fertőrákos melletti mészkőbányából – Szélkiáltó, Kisalföldi Regionális Madártani és Természetvédelmi Folyóirat 12: 28-32. (in Hungarian with English summary) [Occurrences of rare butterfly and moth species (Lepidoptera) from a limestone quarry at Fertőrákos]

7. LARSEN, T. B., BOERSMA, H., ADUSE-POKU, K., SÁFIÁN, SZ. & BAKER, J. (2007): Bobiri Butterfly Sanctuary in Ghana, Discovering its butterfliesMetamorphosis, Journal of the Lepidopterists’ Society of Africa 18/3: 88-125.

8. SÁFIÁN, SZ., SZEGEDI, B. (2008): A behurcolt tölgy-selyemlepke – Antheraea yamamai (Guérin-Méneville, 1861) (Saturniidae: Lepidoptera) megjelenése a Soproni-hegyvidéken – Szélkiáltó, Kisalföldi Regionális Madártani és Természetvédelmi Folyóirat 13: (in Hungarian with English summary) [The appearence of Japanese Oak SilkmothAntheraea yamamai (Lepidoptera: Saturniidae), an introduced species in the Sopron Mts. (North-West Hungary)]

9. SÁFIÁN, SZ., SZEGEDI, B., HORVÁTH, Á. (2008): Közönséges szemeslepke - Arethusana arethusa ([Denis et Schiffermüller], 1775) szürkületi aktivitása (Lepidoptera: Nymphalidae) - Szélkiáltó, Kisalföldi Regionális Madártani és Természetvédelmi Folyóirat 13: (in Hungarian with English summary) [Activity of False Grayling butterflyArethusana arethusa ([Denis et Schiffermüller], 1775) at dusk (Lepidoptera: Nymphalidae)]

10. SÁFIÁN, SZ., AMBRUS, A., HORVÁTH, B. (2009): Új fajok Sopron környékének éjjeli nagylepkefaunájában (Lepidoptera: Macroheterocera) – Praenorica Folia Historico-Naturalia IV: 113-116. (in Hungarian with English summary) [New macro moth (Lepidoptera: Macroheterocera) species in the Lepidopteran fauna of Sopron and its vicinity]

11. LARSEN, T. B., ADUSE-POKU, K., SÁFIÁN, SZ. (2009): The butterflies of Boabeng Fiemabiodiversity and extinction in a forest fragment in Ghana (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea)

12. SÁFIÁN, SZ., DE JONG, R. & ILONCZAI, Z. (2008): Gólyaorr-boglárka – Aricia eumedon (Esper, 1780)(Lepidoptera: Lycaenidae) a Bükk-fennsíkon. Reliktum, vagy jelenkori terjedés? (in Hungarian with English summary) – Mátra Múzeum Közleményei 32: 15-18. [Geranium Argus - Aricia eumedon (Esper, 1780)(Lepidoptera: Lycaenidae) from the Bükk Plateau (Northern Hungary). Relict or present day dispersion? ]

13. SÁFIÁN, SZ., DE JONG, R., KOROMPAI, T. (2008): Mass migration of endangered Yellow-legged TortoiseshellNymphalis xanthomelas in the Zemplén Hills (North-East Hungary) – Natura Somogyiensis 12: 169-175.

14. SÁFIÁN, SZ., LARSEN, T. B. (in press): On the ecology and behaviour of Cerautola crowleyi (Sharpe, 1890), Cerautola ceraunia (Hewitson, 1873) and Cerautola miranda (Staudinger, 1889)(Lepidoptera: Lycaenidae) with description of early stagesTropical Lepidoptera Research 19 (1): 22-28.

15. COLLINS, S. C., LARSEN, T. B., SÁFIÁN, SZ. (2008): Iridana agneshorvathae sp. n. – in COLLINS, S. C., LARSEN, T. B. – Eighteen new species, five new subspecies and interesting data on other African butterfliesfourth ABRI research paperMetamorphosis, Journal of the Lepidopterists’ Society of Africa

16. MALGAY, V., SÁFIÁN, SZ. (2008): Újabb nagylepke adatok Barcs környékéről (Lepidoptera) – Somogy Megyei Múzeumok Közleményei 18: 117-120. [New data to the Macrolepidoptera fauna of Barcs and its surrounding (Southwest Hungary)]

17. SÁFIÁN, SZ., TAKÁCS, A. (in prep): Újabb adatok a Vértes nagylepkefaunájához (Macrolepidoptera) – Natura Somogyiensis 13. [New data to the Macrolepidoptera fauna of Vértes Mts. (Central Hungary)]

18. SÁFIÁN, SZ. (in press): A lepkekutatás múltja és jövője a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén – Szélkiáltó, Kisalföldi Regionális Madártani és Természetvédelmi Folyóirat 14. [The past and the future of research on the Lepidoptera in the Fertő-Hanság National Park (Northwest Hungary)]

19. SÁFIÁN, SZ., CSONTOS, G., KORMOS B. (in prep): Butterfly (Lepidoptera: Rhopalocera & Hesperiidae) records from Mount Agou and Klouto Region (near Kpalimé), Togo Mountains, Togo (with analysis of species composition in highly degraded forest habitats).

20. LARSEN, T. B., PRYCZ, SÁFIÁN, SZ., WARREN-GASH, H. (in prep): Two biogeographically significant species of Euriphene (Boisduval, 1847) from West Africa and Nigeria: E. epe Pyrcz & Larsen and E. taigola Sáfián & Warren-Gash (Lepidoptera: Nymphalinae: Adoliadini) – Metamorphosis, Journal of the Lepidopterists’ Society of Africa

21. PÜHRINGER, F. SÁFIÁN, SZ. (in prep): Two new species of Sesiini from Ghana, with description of a new genus (Lepidoptera, Sesiidae)Ismeretterjesztő közlemények

SÁFIÁN Sz. (2004): Lepkeszinkron (I. Európai Lepkék Éjszakája – 1st European Moth Nights) – Madártávlat XI. évf. 6. szám (november-december)

DE JONG, R., SÁFIÁN, SZ. (2007): Butterflies of Hungary – EIG Newsletter, Butterfly Conservation I.

SÁFIÁN, SZ. (2007): A tendency to pessimism: The Probable extinction of Danube Clouded Yellow from Hungary and Central Europe in the near future – EIG Newsletter, Butterfly Conservation I.

DE JONG, R., SÁFIÁN, SZ. (2007): Butterflies and moths of Hungary: Some familiar and less familiar species – Atropos 31.Kutatási programokban való részvétel

2009- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI): A védett nagy nyárfalepke (Limenitis populi) állományainak felmérése az Őrségi Nemzeti Park és a Kőszegi Tájvédelmi Körzet területén – projekt koordinátor és terepi kutató

2009- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI): A Natura 2000 lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) térképezése és állományfelmérés az Őrségi Nemzeti Park területén – projekt koordinátor és terepi kutató

2009- Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI): A Natura 2000 sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) térképezése és állományainak felmérése az ŐNPI illetékességi területén – projekt koordinátor és terepi kutató

2009- Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI): Natura 2000 lepkefajok állományainak felmérése a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén (A Nyirád-Meggyesi-erdő lepkefaunája) – projekt koordinátor és terepi kutató

2008-2009 Royal Society for Protection of Birds (RSPB) és a Conservation Society of Sierra Leone (CSSL)

Zoológiai alapkutatások a Gola Forest Conservation Concession Programme keretében a Gola Forest Nemzeti Park alapításának előkészítése – terepi kutató és lepkeszakértő

2008- Doga Koruma Merkezi (Nature Conservation Centre) and TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele, açlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

Zoológiai alapkutatások a Természetvédelem és Fenntartható Erdőgazdálkodás a Kackar Hegységben programban (Conservation and Sustainable Forest Use in the Kackar Mountains) – terepi kutató és lepkeszakértő

2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM), Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) és a Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület (SZJMLE)

Natura 2000 lepkefajok állományainak országos felmérése, sárga gyapjasszövőEriogaster catax – fajkoordinátor és terepi kutató

2007- Butterfly Conservation Society, Ghana (BCGHANA): Ghána Nappali Lepkéinek Országos Felmérése és Jelentős Nappali Lepke Élőhelyek (Ghana Butterfly Inventory and Prime Butterfly Areas) – projekt koordinátor, terepi kutató és lepkeszakértő

2007-2008 Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ŐNPI), Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület (SZJMLE)

Narancslepke (Colias myrmidone) Monitoring és Élőhelyértékelés az Őrség és a Vendvidék területén – projekt koordinátor és terepi kutató

2003-2005 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Dél-balatoni Természetvédelmi Csoport (MME-DBTCS)

Dél-Balaton Lepkevilága Természetvédelmi Monitoring – projekt koordinátor és terepi kutató

2002-2005 Centre for Environmental Research, Leipzig, Germany (UFZ) és a Magyar Természettudomány Múzeum (MTM)

MACMAN – ’Maculinea Management’ Project, nemzetközi ökológiai és természetvédelmi program a Maculinea hangyaboglárka mint esernyő- és indikátorfajok európai védelme érdekében – terepi kutató

1998-2000 Lajta-project, Magyar Fogolykutató Program, Soproni Egyetem.

A szürke fogoly (Perdix perdix) ízeltlábú táplálék-bázis vizsgálata a Lajta-project területén – terepi kutató

 

Forrás: www.nyme.hu