LEPKÉSZEK  /  LEPKÉK

Személyi lap

 

Név: Kőrösi Ádám
Beosztás: Ph.D. hallgató
Tár: Állattár
Gyűjtemény: Lepkegyűjtemény
Cím: Magyar Természettudományi Múzeum
1088 Budapest, Baross utca 13.
Telefon: (+36 1) 267-7100
Fax: (+36 1) 317-1669
E-mail: korosi@nhmus.hu
Születési hely: Budapest
Születési idő: 1978. 09. 19.

 

Diplomaszerzés helye, ideje, szak:

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Budapest, szak: alkalmazott zoológus, 2003.

Tudományos fokozat:

Hivatali karrier:

Magyar Természettudományi Múzeum, Állattár 2003-

Tudományos közéleti tevékenység:

Oktatói tevékenység:

Kutatási terület:

Védett lepkefajok populáció- és természetvédelmi ökológiája, különös tekintettel a mozgásmintázat és a populációk térbeli szerkezetének vizsgálatára; GIS.


Fontosabb publikációk:

Kőrösi, Á., Peregovits, L. & Kassai, F. (2002): Az időjárási faktorok hatása a Maculinea teleius aktivitására, valamint a denzitás mintázat és egyes habitat jellemzők összefüggései. Poster, 1. MTBK., Sopron.

Kőrösi, Á., Peregovits, L. & Kassai, F. (in prep.): Egy védett hangyaboglárka (Maculinea teleius) vizsgálata a Szigetközben. Magyar Természetvédelmi Közlemények, 2004 in press

Kőrösi, Á., Peregovits, L. & Kassai, F. (2004): Analysis of within-habitat patch movement of some Maculinea species. Presentation, MacMan Mid-term Meeting, Budapest.

Kassai, F., Kőrösi, Á., Peregovits, L., Örvössy, N., Vozár, Á. & Barabás, L. (2004): Annual changes in population structure – A case study of Maculinea alcon and Maculinea teleius. Poster, MacMan Mid-term Meeting, Budapest.

Kőrösi, Á., Peregovits, L. & Kassai, F. (2004): Maculinea populációk élőhelyfolton belüli mozgásmintázatának vizsgálata. Poster, Szünzoológiai Szimpózium, Budapest.

Örvössy, N., Kassai, F., Kőrösi, Á., Peregovits, L. & Vozár, Á. (2004): A populáció szerkezetének faji, lokális és időbeli jellemzői – Egy esettanulmány Maculinea alcon-ra és M. teleius-ra. Poster, Szünzoológiai Szimpózium, Budapest.

Peregovits, L., Kőrösi Á. & Kassai, F. (2004): Maculinea populációk és tápnövényeik térbeli denzitásmintázatának vizsgálata. Poster, Szünzoológiai Szimpózium, Budapest.

Peregovits, L., Kassai, F.& Kőrösi, Á. (2004): Miért éppen Maculinea ? Presentation, Szünzoológiai Szimpózium, Budapest.

 

Forrás: TTM Állattár (http://www.nhmus.hu/tarak/allattar)

                                                                            

 

- LAP TETEJÉRE -

 

 

 InterStat.hu