LEPKÉSZEK  /  LEPKÉK

Dr. Baranyi Tamás

 

 

Személyi adatok:

 Születési hely és idő:                             Debrecen, 1975. október 20.

 Levélcím:                                            4032. Debrecen, Poroszlay út 103.

 Telefon:                                               06-30-388-6063

 E-mail:                                                 baranyid@yahoo.com

 Családi állapot:                                   nős

              

 

Életút, szakképzettség:

o    1982–1994: Általános és középiskola a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskolában illetve a Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziumában

o    1996–2002: egyetemi tanulmányok a Miskolci Egyetem, illetve a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (jogi doktori diploma “cum laude” minősítéssel)

o    2002–2006: PhD-hallgató a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában (2006-ban szereztem meg az abszolutóriumot)

o    2002–2006: környezetvédelmi szakjogász képzés az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben (környezetvédelmi szakjogász diploma)

o    2004– : egyetemi tanársegéd a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán (Agrárjogi, Környezetvédelmi és Munkajogi Tanszék)

 

 

Referenciamunkák:

A Debreceni Egyetemen betöltött oktatói megbízások mellett:

o    2000: részvétel a Magyar Versenyjogi Társaság által meghirdetett pályázaton („Az ipari minta szerepe a gazdasági versenyben” című dolgozattal)

o    2000: részvétel egy alapkutatásban, amely a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet (halápi Álló-hegy, bagaméri Daru-láp, Daru-hegyek, vámospércsi Jónás-rész) biodiverzitását vizsgálta (ezek eredményeként kezelési javaslatokat dolgoztunk ki a területekre)

o    2000: 8 hónapon keresztül egy EMLA (Környezeti Management és Jog Egyesület) programban vettem részt, amely a tiszai cianid-szennyezést és a rehabilitáció lehetőségeit vizsgálta http://www.emla.hu/tiszato/

o    2001: évfolyamdolgozat: „A cianid-szennyezésért fennálló jogi felelősség” címmel

o    2001: részvétel az EMLA Környezeti Jogeset Információs Rendszer (EKÖJOG) programjában http://www.emla.hu/ekojog2/index.shtml

o    2001: I. helyezést értem el a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megrendezett intézményi TDK környezetvédelmi szekciójában a „A környezeti kár, környezeti felelősség, környezeti felelősségbiztosítás” című dolgozatommal

o    2002: szakdolgozat (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász képzés): „A környezeti kár, környezeti felelősség, környezeti felelősségbiztosítás” címmel

o    2002: részvétel a Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet és a Közgazdaságtudományi Kar közös programjában („Gazdasági eszközök helye és szerepe a környezetvédelemben, különös tekintettel a termékjelölésre”)

o    2002-2004: részvétel a Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék biodiverzitás-kutató programjában („MacMan”)

http://www.macman-project.de/

o    2002-2004: közreműködés több Vásárhelyi-tervben szereplő árapasztó-tározó környezeti hatástanulmányának elkészítésében (környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében)

http://www.vizugy.hu/vtt/index.html

o    2002-2003: részvétel a Hortobágyi Nemzeti Park egyes területeinek (Pente-zug, Angyalháza) kezelési terveit megalapozó alapkutatásokban

o    2003: diplomamunkám díjazásban részesült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium „Kiemelkedő színvonalú szakdolgozatok, diplomamunkák” tanulmányi pályázatán

o    2003: az EMLA Egyesület által kiírt GAK (George Andrew Kellner Foundation) pályázat elnyerése, amely egy fél éves kutatási lehetőséget biztosított a „Vegyi anyagok és a kémiai biztonság” témakörében. http://www.emla.hu/korkep/index.shtml

o    2003-2004: részvétel az Emisszió Egyesület Angelica pallustris megőrzését célzó LIFE-programjában

http://www.e-misszio.hu/dok/Life/Life_Angelica_Layman_HUN.pdf

o    2003-2006: a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kutatási programjában területi koordinátor  http://www.kvvm.hu/szakmai/biodiver/hun/5_lepke.htm

o    2003: a KvVM TvH megbízásából „A nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) magyarországi természetvédelmi akciótervének” kidolgozása Prof. Dr. Varga Zoltánnal

o    2004: a KGI megbízásából, a taxonómiai törzsadattár részére, kutatócsoportot vezettem a „Magyar Lepidoptera fajlista” összeállítása céljából

o    2004: az EMLA Egyesület megbízásából részt vettem egy nemzetközi kutatási programban, amely az információhoz való hozzáférés, a részvétel és a jogorvoslat jogának érvényesülését kutatta a környezetvédelmi döntéshozatalban – „The Access Initiative

http://www.accessinitiative.org/

http://www.emla.hu/new_hunsite/access.php

o    2004-06: élőhely-felmérésekben való részvétel az ún. MÉTA-programban (amelyet többek között a NKFP 6-00013/2005. számú Jedlik Ányos pályázata támogatott)

http://www.novenyzetiterkep.hu/meta/index.shtml

o    2004: területi koordinátor Natura 2000-es állatfajok monitorozásában (Magyar Madártani Egyesület projekt) http://www.mme.hu/cgi-bin/projekt.pl?sorszam=35

o    2004: részvétel a "A környezetvédelmi szabályozás időszerű kérdései” témájú OTKA-pályázat kutatómunkájában

o    2004-2005: részvétel OKTK-pályázat kutatómunkájában: „A közigazgatás hatékonyságának javítása a környezetvédelemben; szabályozási, igazgatásszervezési, együttműködési lehetőségek és javaslatok. (a kutatásban további 3 fő vesz részt)

o    2005-2006: több Natura 2000-es állatfaj (Arytrura musculus, Gortyna borelii lunata) kutatásának, monitorozásának országos koordinátora (KvVM megbízás)

o    2005: programvezető a Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület F-33-04-00020 számú KÖVICE programjában (A keleti lápibagoly (Arytrura musculus) és a nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) élőhelyeinek megőrzése és védelmének fejlesztése a HNP Igazgatóság működési területén)

o    2006: szakdolgozat (Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet környezetvédelmi szakjogász képzés): „A környezetvédelem gazdasági eszközei a hatályos magyar jogban” címmel

o    2006: programvezető a Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület K-36-05-00267D számú Kövi programjában (Konferencia a Natura 2000 működésének rendszeréről a HNP Igazgatóság területén)

o    2006: programvezető a Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület K-36-05-00187C számú Kövi programjában (Natura 2000 lepkefajok monitoringjának megindítása, illetve védett, veszélyeztetett lepkefajok kutatása a HNP Igazgatóság működési területén)

o    2006: programvezető a Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi Egyesület K-36-06-00388K számú Kövi programjában (A Natura 2000-es nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) élőhelyei védelmének fejlesztése)

o    2006: közreműködés az M4 gyorsforgalmi út „Püspökladány-Berettyóújfalu”, illetve a „Püspökladány-román országhatár” közötti szakaszokra vonatkozó előzetes környezeti tanulmányok kidolgozásában (környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében) (az Aquapro Kft. megbízásából)

o    2006: közreműködés a Beregdaróc-Vásárosnamény között létesítendő gázvezeték környezeti hatástanulmányának elkészítésében (környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében) (az Aquapro Kft. megbízásából)

o    2006: közreműködés a Túr-mentén tervezett vésztározók biodiverzitásának kutatásában (az Aquapro Kft. megbízásából)

o    2006: közreműködés a Szamos-hullámtér biodiverzitásának kutatásában (INTERREG program, a Szabolcs-Szatmár-Beregi Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Alapítvány megbízásából)

 

 

Oktatási tevékenység:

o    2002/2003 évtől: „jogi alapok biológus hallgatók számára” tárgy oktatása a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán

o    2004/2005 évtől a „környezetjog” tárgy oktatása során előadások tartása a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

o    2004/2005 évtől „környezetjog gyakorlat” tárgy oktatása a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

o    2005/2006 évtől „agrár-környezetjog” tárgy oktatása során előadások tartása a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

o    2005/2006 évtől „agrár-környezetjog gyakorlat” tárgy oktatása a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

o    2005/2006 évtől „jogi alapok” tárgy oktatása a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának környezetvédelmi szakjogász képzésén

o    2005/2006 évtől „alkotmányjogi alapok” tárgy oktatása a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának környezetvédelmi szakjogász képzésén

o    2005/2006 évtől „környezetvédelem a polgári jogban” tárgy oktatása a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának környezetvédelmi szakjogász képzésén

o    2005/2006 évtől „környezet és igazgatás” tárgy oktatása a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán

o    2006/2007 évtől „természetvédelmi jog az EU-ban” tárgy oktatása a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán

 

 

Tudományos tevékenység – környezetjogi publikációk:

o       Fodor László: Integratív környezetjog. (könyvismertetés) Jogtudományi Közlöny – 2002./3. szám. 153-155.o.

o       A termékjelzések és a környezetvédelem kapcsolata. Doktoranduszok Fóruma, Konferenciakiadvány (Miskolc, 2002. november 6.), Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa, 2003. 32-39. o.

o       A negatív környezeti termékjelzések. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002. 91-114.o.

o       A pozitív környezeti termékjelzések. Collega, VII. évf., 2003./1. szám. 20-24.o.

o       A „környezetbarát” és az „egyéb pozitív környezeti tulajdonságot” tanúsító termékjelzések jogi problémái. A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata, Debreceni Konferenciák I., Lícium-Art Kiadó, Debrecen, 2003. 65-83.o.

o       Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (IPPC-rendszer) és az integrált (integratív) szemlélet. A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata, Debreceni Konferenciák I., Lícium-Art Kiadó, Debrecen, 2003. 135-154.o.

o       Környezetegészségügy és kémiai biztonság. (szerzőtársak: Bertalan László és Deák Barbara) EMLA Egyesület, Debrecen, 2003. 155 oldal

o       A természetvédelem joga. In: Baranyi-Fodor-Tóth: Környezetjog. (egyetemi jegyzet) Bíbor Kiadó, Miskolc, 2003. 184-199.o.

o       A környezeti adatok, adatbázisok, nyilvántartások jogi szabályozása Magyarországon. A környezeti adatokhoz való hozzáférés lehetőségei a magyar közigazgatásban, Debreceni Konferenciák II., Lícium-Art Kiadó, Debrecen, 2004. 61-102.o.

o       (szerzőtársak: Olajos István, Szilágyi János Ede, Tóth Katalin) Agrárjogi alapfogalmak II. (tansegédlet III. és IV. éves joghallgatók számára). Miskolci Egyetem, 2004. 61 oldal

o       A környezeti információkhoz való hozzáférés szabadsága az európai és hazai elvárások alapján. CUKORIPAR (a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület negyedévi folyóirata). LVII. évfolyam, 2004/3. szám. 99-128.o.

o       A Natura 2000 területek kijelölésére vonatkozó rendelkezések és az ehhez kapcsolódó európai bírósági joggyakorlat. Doktoranduszok Fóruma, Konferenciakiadvány (Miskolc, 2004. november 6.), Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Szekciókiadványa, 15-23.o.

o       Hatásvizsgálat a Natura 2000 rendszerében. Collega, IX. évf., 2005./2. szám. 235-239.o.

o       A természetvédelmi szabályozás hatékonysága a Natura 2000 fényében. A környezetvédelmi szabályozás hatékonysága, Debreceni Konferenciák III., Lícium-Art Kiadó, Debrecen, Debrecen, 2005, 125-152.o.

o       A természetvédelem joga. In: Fodor-Baranyi-Tóth: Környezetjog. (egyetemi jegyzet) Harmadik, átdolgozott kiadás, Lícium-Art Kiadó, Debrecen, 2006. 220-244.o.

 

Tudományos tevékenység – egyéb publikációk:

o    A keleti lápibagoly (Arytrura musculus) és a Metelka-medvelepke (Rhyparioides flavidus metelkanus) előfordulásai a Dél-Nyírségben (Lepidoptera). Folia entomologica hungarica, 2003. (Nova Series) 64: 357-361.

o    (szerzőtárs: Bertalan László) A Hanelek, a Mogyorósi-erdő (Teleki-legelő), a Káposztás-lapos és a Jónás-rész nagylepkefaunájának (Macrolepidoptera) vizsgálata. A Puszta 2002. A „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület évkönyve, Szarvas, 2004. 19: 23-66.

o    (szerzőtársak: Korompai Tamás, Józsa Árpád Csaba, Bertalan László) Adatok a Tiszántúl és a Tisza-mente Lepidoptera-faunájának ismeretéhez (Lepidoptera). A Puszta 2004. A „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület évkönyve, Szarvas, 2005. 21: 21-133.

o    (szerzőtársak: Korompai Tamás, Józsa Árpád Csaba, Kozma Péter) Gortyna borelii lunata (Freyer, 1838). In: Varga, Z. (szerk.): Natura 2000 fajok kutatása I. – Natura 2000 species studies I. Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, Debrecen, 2006. 1: 3-69.

o    (szerzőtársak: Józsa Árpád Csaba, Bertalan László) Arytrura musculus (Ménétriés, 1859). In: Varga, Z. (szerk.): Natura 2000 fajok kutatása I. – Natura 2000 species studies I. Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület, Debrecen, 2006. 1: 71-87.

o    (szerzőtárs: Korompai Tamás) A Tiszántúl repülő ékkövei – Az Észak-Alföld nagylepkéi. Zöldike Ismeretterjesztő Könyvsorozat 19. Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve, 2007. 50 oldal

 

Tudományos tevékenység – szakmai előadások:

o       A cianid-szennyezés kapcsán felmerülő jogi felelősség, „Civilek a Tiszáért” konferencia, Túrkeve, 2001. ősz http://www.nimfea.hu/kiadvanyaink/zoldike/9.htm

o       Az egyéb környezeti termékjelzések, „Gazdasági eszközök helye és szerepe a környezetvédelemben” környezetvédelmi konferencia, Debrecen, 2002. április 12.

o       A termékjelzések és a környezetvédelem kapcsolata, a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett Doktorandusz Fórumon, Miskolc, 2002. november 6.

o       Az IPPC rendszer magyar szabályozásáról, „Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) a gyakorlatban” környezetvédelmi konferencia, Debrecen, 2002. november 28.

o       A pozitív környezeti termékjelzések, Jogász doktoranduszok negyedik szakmai találkozója, Budapest, ELTE, 2002. december 14.

o       Környezetvédelmi engedélyezési eljárások, különös tekintettel az egységes környezethasználati engedélyezésre (IPPC), „Kötelező környezetvédelmi felülvizsgálatok aktuális kérdései” című konferencia, Debrecen, 2003. május 16.

o       A veszélyes anyagokra, készítményekre vonatkozó jogi szabályozás, „A környezetegészségügy és a kémiai biztonság” című konferencia, Budapest, 2003. október 14.

o       A természetvédelem intézményi rendje, Doktorandusz Fórumon, Miskolc, 2003. november 6.

o       A környezeti adatok nyilvántartásának jogi rendszere, „A környezeti adatokhoz való hozzáférés lehetőségei a magyar közigazgatásban” című konferencia, Debrecen, 2004. február 26.

o       A közösségi részvétel jogintézménye, „Első Doktorandusz Konferencia”, Debrecen, 2004. március 19.

o       A Natura 2000 területek kijelölésére vonatkozó rendelkezések és az ehhez kapcsolódó európai bírósági joggyakorlat, Doktorandusz Fórumon, Miskolc, 2004. november 6.

o       A Natura 2000 és az agrártámogatási rendszer kapcsolata”, Agrárjogászok Országos Konferenciája, Miskolc, Miskolci Egyetem, 2004. január 14.

o       Az elektromos és elektronikai termékek hulladékainak európai és magyar szabályai, „Aktuális feladatok a hulladékgazdálkodásban és a szennyvízkezelésben” című konferencia, Debrecen, 2005. február 17.

o       Hatásvizsgálat a Natura 2000 rendszerében, Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2005. március 18-19.

o       Natura 2000 rendszere, különös tekintettel a hatásvizsgálati kötelezettségre, „Második Doktorandusz Konferencia”, Debrecen, 2005. március 31.

o       Natura 2000 rendszer és a hatékonyság, A környezetvédelmi szabályozás hatékonysága, Debreceni Egyetem, 2005. július 1.

o       Natura 2000-es gerinctelen állatfajok megőrzési lehetősége a Gortyna borelii és az Arytrura musculus példáján keresztül, „Gerinctelen fajok érdekében végzett természetvédelmi beavatkozások Magyarországon”, Nimfea Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület, Túrkeve, 2006. március 3-5.

o       A Natura 2000 jogi alapjai, „A NATURA 2000 rendszere a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén”, természetvédelmi konferencia, Debrecen, 2006. április 27.

o       A Natura 2000 rendszer, „Aktuális környezet- és természetvédelmi kérdések”, természetvédelmi konferencia, Zöld Kör, Hajdúböszörmény, 2006. május 24.

o       A polgárőrök jogai és kötelezettségei a környezet- és természetvédelem területén, „Hajdú-Bihar megyei Polgárőr Szövetség találkozója”, Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Debrecen, 2006. július 17.

o       Natura 2000 System and its juridiction at the European Court of Justice (ECJ), „The Role of Courts – the environmental aspect” international summer school, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 2006. július 18.

 

Szakmai közéleti tevékenység:

o       2001-től tagság a Környezeti Management és Jog Egyesületben (EMLA Magyarországi tagozat) http://www.emla.hu/new_hunsite/index.shtml

o       2002-től a Környezeti Management és Jog Egyesület Debreceni Regionális Központjának titkára

o       2004: a Dél-Nyírség-Bihari Tájvédelmi- és Kulturális Értékőrző Egyesület tagja  http://web.axelero.hu/nyirsegbihar/

 

 

Nyelvismeret:

Angol: középfokú C típusú állami nyelvvizsga

Orosz: társalgási szint

Német: társalgási szint

 

 

Debrecen, 2007. január 27.

 

- LAP TETEJÉRE -InterStat.hu