LEPKÉSZEK  /  LEPKE

Személyi lap

Név: Bálint Zsolt

Beosztás: muzeológus

Tár: Állattár

Gyűjtemény: Lepkegyűjtemény

Cím: Magyar Természettudományi Múzeum

1088 Budapest, Baross utca 13.

Telefon: (+36 1) 267-7100

Fax: (+36 1) 317-1669

E-mail: balint@nhmus.hu

Születési hely: Budapest

Születési idő: 1962.01.07.

 

 

 

Diplomaszerzés helye, ideje, szak:

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem; 1983, gordonkatanár

 

Tudományos fokozat:

 

biológiai tudományok kandidátusa, 1997, “A sokboglárúlepkék nemzetségének neotrópikus képviselői, különös tekintettel a dél-amerikai kontinens oreális biómjaira (Lepidoptera: Lycaenidae, Polyommatini)”

 

Hivatali karrier:

Magyar Természetudományi Múzeum, múzeológus (1997- )

 

Tudományos közéleti tevékenység:

 

 

Oktatói tevékenység:

nincs

 

Kutatási terület:

A Kárpát-medence nappali lepkéinek biológiai sokfélesége, ökológiája és természetvédelme.

A világ boglárkalepke-féléinek taxonómiai sokfélesége és a család rendszertana.

A lepkék pikkelyeinek szerkezete és azok működése.

Tudománytörténet, különös tekintettel a magyarországi entomológiára.

 

Fontosabb publikációk:

 

Bálint, Zs., 1991–1993: Egy xeromontán boglárkalepke: Plebejus pylaon (Fischer von Waldheim, 1832) és rokonsági köre. – A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs) 35 (1991): 33–69, 36(1992): 37–48, 37(1993): 45–64.

 

Bálint, Zs., 1993: [A neotrópisz xeromontán oreális biómjának európai múzeumokban képviselt sokboglárú licenida-félék (Lepidoptera) anyagainak katalógusa (Lepidoptera).] A Catalogue of Polyommatine Lycaenidae (Lepidoptera) of the Xeromontane Oreal Biome in the Neotropics as Represented in European Collections. – Reports of the Museum of Natural History, University of Wisconsin (Stevens Point) 29: 1-29, figs 1-125, angolul.

 

Bálint, Zs. & Johnson, K., 1995: [A neotrópikus sokboglárúlepkék diverzitása és affinitásai: A magasabb taxonok rokonsági viszonyai. I.] Neotropical Polyommatine Diversity and Affinities. I. Relationships of the Higher Taxa (Lepidoptera: Lycaenidae). – Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 41: 211–235, angolul.

 

Bálint, Zs., 1996: A Kárpát-medence nappali lepkéi 1. Pillangófélék, fehérlepkefélék, boglárkalepke-félék, mozaiklepke-félék. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Budapest, 183 pp, 12 pls.

 

Bálint, Zs. & Johnson, K., 1997: [A Polyommatus génuszcsoport reformációja taxonómiai és életföldrjazi áttekintéssel (Lepidoptera, Lycaenidae, Polyommatini).] Reformation of the Polyommatus Section with a Taxonomic and Biogeographic Overview (Lepidoptera, Lycaenidae, Polyommatini). – Neue entomologische Nachrichten (Marktleuthen) 40: 1-68, angolul.

 

Bálint, Zs. 1999: [A londoni The Natural History Museum Eliot-féle Polyommatus típúspéldányainak jegyzetekkel ellátott listája (Lepidoptera, Lycaenidae).] Annotated list of type specimens of Polyommatus sensu Eliot of the Natural History Museum, London (Lepidoptera, Lycaenidae). – Neue entomologische Nachrichten (Marktleuthen) 46: 1-89 pp, 1-4 pls, angolul.

 

Bálint Zs., 2001: A fóti boglárka taxonómiai helyzete, ökológiája és védelme Magyarországon, pp 57–71. In: Borhidi A. és Botta-Dukát Z. (szerk.): Ökológia az ezredfordulón II. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, pp 255.

 

Bálint, Zs. & (A. Olivier), 2001: [A Frivaldszky Imrének (1799-1870) tulajdonított balkáni és nyugat-anatóliai nappalilepke fajcsoport taxonok (Lepidoptera: Hesperioidea &Papilionoidea).] Butterfly species-group taxa from the Balkans and western Anatolia, attributed to Imre Frivaldszky (1799–1870) (Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea). - Annales historico-naturales Musei nationalis hungarici, Budapest 93: 151–198, angolul.

 

(L.P. Biró), Zs. Bálint ( K. Kertész, Z. Vértessy, G.I. Márk, Z.E. Horváth, J. Balázs, D. Méhn, I. Kiricsi, V. Lousse & J.-P. Vigneron), 2003: [Fotonikus kristály típusú struktúrák szerepe egy boglárkalepke fajpár hőszabályozásában.] Role of photonic-crystal-type structures in the thermal regulation of a Lycaenid butterfly sister species pair. Physical Review E 67: 021901-021907, angolul.

 

Bálint, Zs. (& Goodger, K.), 2003: [A Cajetan és Rudolf Felder által leírt netrópikus csücskösboglár taxonok áttekintése (Lepidoptera: Lycaenidae, Eumaeini).] Review of the Neotropical Lycaenid eumaeine butterfly taxa (Lepidoptera: Lycaenidae, Eumaeini) described by Cajetan and Rudolf Felder. - Quadrifina 6: 67-140, angolul.

 

Forrás: http://www.nhmus.hu/tarak/allattar/munkatarsak/balintzs-h.html

 

- LAP TETEJÉRE -InterStat.hu