LEPKÉSZEK  /  LEPKÉK

Dr. Ábrahám Levente

 

 


Dr. Ábrahám Levente PhD megyei múzeumigazgató helyettes, entomológus, főmúzeológus, főtanácsos, c. egyetemi docens


Életrajzi adatok:

Születési hely és év: Dudar, 1960.
Lakcím: Kaposvár
Munkahely: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága
Természettudományi Osztály (1985)
Beosztás: osztályvezető (1989-től), főmuzeológus (1996-tól),
igazgató-helyettes (2007-től)
Levelezési cím: 7400 Kaposvár Fő utca 10. Pf.: 70.
E-mail: labraham@smmi.hu

Szakmai életrajzi adatok:

Tudományos fokozat: PhD, Szegedi Egyetem, Környezettudományi Doktori Iskola
természetvédelmi ökológus, Szeged, 2003. (summa cum laude)

Egyetemi doktori cím: Janus Pannonius Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Pécs, 1996. (summa cum laude)
József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Szeged, 1984-1987,

biológia szakos középiskolai tanár
Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Kar, Pécs, 1980-1984,
biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár

Nyelvismeret:

- angol – nyelvvizsga, tárgyalási szintű
(publikációk hazai és külföldi szaklapokban)
- német – szakmai nyelvvizsga a PhD. fokozathoz,
- orosz – nyelvi államvizsga a diplomához

Tudományos és szakmai tagságok:

- MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Természetvédelmi Munkabizottsága,
- Magyar Rovartani Társaság,
- MME Lepke- és Szitakötővédelmi Szakosztálya
- Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztálya
- Környezetvédelmi Minisztérium Natura 2000 Természetvédelmi Munkabizottsága

- Duna-Dráva Nemzeti Park Tanácsa
- International Association for Neuroptelogy

Kutatási témái:

Neuroptera és Lepidoptera fauna faunisztikai, ökológiai, állatföldrajzi és természetvédelmi vizsgálata

Oktatás:

címzetes egyetemi docens (2006) KE Állattudományi Kar,
Természetvédelmi Tanszék
Tantárgyfelelős oktató: Biomonitoring, állapotfelmérés és modellezés (Bsc),

Szakmai tanulmányutak, expedíciók:

- 1990 Csecsen-Ingus Köztárság (1 hónap)
- 1996 Törökország (1 hónap)
- 1999 Horvátország (2 hét), Szlovénia (2 hét)
- 2002 Görögország (2 hét), Horvátország (2 hét)
- 2004 Görögország (2 hét)
- 2005 Irán (1 hónap)
- 2006 Spanyolország (2 hét), Lengyelország (1 hét)
- 2008-2009 Marokkó – 3 hónap, Lengyelország (1 hét)

Kitüntetések: Pro Natura emlékplakett (2008)

 

 

Forrás:  http://www.smmi.hu


 

Publikációk:

Ábrahám Levente tudományos publikációi

 

1. ÁBRAHÁM, L. - UHERKOVICH, Á. 1986: Dudar környékének nagylepkefaunája (Lepidoptera) - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 5: 57-78. AL-L1

 

2. ÁBRAHÁM, L. 1987: Adatok a Bakony keleti része nagylepke faunájának ismeretéhez (Lepidoptera) - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 6: 117-118. AL-L2

 

3. ÁBRAHÁM, L. 1989a: Nattán Miklós nagylepke gyűjteménye (Lepidoptera) a pécsi Janus Pannonius Múzeumban - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 34: 63-71. AL-L3

 

4. ÁBRAHÁM, L. - 1989b: Mátra Múzeum Neuroptera gyűjteménye - Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 14: 81-86. AL-N1 (text in Hungarian with English summary)

 

5. ÁBRAHÁM, L. 1989c: Egy új Sisyra faj Magyarországról - Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 14: 80. AL-N2 (text in Hungarian with English summary)

 

6. ÁBRAHÁM, L. 1990: On the Neuropteroidea and Mecoptera of Baranya county, Hungary - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 35: 13-18. AL-N3 (text in English with Hungarian summary)

 

7. ÁBRAHÁM, L. - PAPP Z. 1990: Preliminary report on the larva of Myrmecaelurus zigan Aspöck, Aspöck et Hölzel 1980 (Planipennia, Myrmeleontidae) - Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 15: 37-42. AL-N4 (text in English with Hungarian summary)

 

8. ÁBRAHÁM, L. 1991: Bakonynána és környéke nagylepkefaunája (Lepidoptera) - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 10: 85-104. AL-L4

 

9. ÁBRAHÁM, L. - PAPP Z. 1991: Myrmeleon bore (Tjeder, 1941) in Hungary (Planipennia, Myrmeleontidae) - Neuroptera International 6 (3): 137-139. AL-N5 (text in English)

 

10. ÁBRAHÁM, L. 1992a: A Zselic Tájvédelmi Körzet Macrolepidoptera faunájának ismeretéhez (Lepidoptera) - Somogyi Múzeumok Közleményei 9: 293-306. AL-L5

 

11. ÁBRAHÁM, L. 1992b: Adatok az Alpokalja Neuropteroidea faunájához (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) - Savaria Múz. Ért. 20/2: 23-39. AL-N6 (text in Hungarian with German summary)

 

12. ÁBRAHÁM, L. 1992c: A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet nagylepke faunájának természetvédelmi értékelése I. (Lepidoptera) - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: 241-271. AL-L6

 

13. ÁBRAHÁM, L. 1992d: A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet nagyszárnyú, tevenyakú és recésszárnyú faunájának természetvédelmi értékelése (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: 107-125. AL-N7 (text in Hungarian with English summary)

 

14. ÁBRAHÁM, L. 1992e: A Sisakos sáska (Acrida hungarica, Herbst 1786) a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet környékén - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 7: 99-100.

 

15. ÁBRAHÁM, L. - SZIRÁKI, GY. 1992: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet recésszárnyú faunájának természetvédelmi értékelése (Neuroptera) - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 6: 71-78. AL-N8 (text in Hungarian with English summary)

 

16. UHERKOVICH Á. - ÁBRAHÁM, L. 1992: A Béda-Karapancsa Tájvédelmi Körzet nagylepkefaunája - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 6: 165-177. AL-L7

 

17. SZIRÁKI GY. - ÁBRAHÁM, L - SZENTKIRÁLYI, F. - PAPP, Z. 1992: A Check-list of the Hungarian Neuropteroidea (Megaloptera, Raphidioptera, Planipennia) - Folia entomologica hungarica 52: 113-119. AL-N9 (text in English)

 

18. ÁBRAHÁM, L. 1993: A Tési-fennsík nagylepkefaunájáról (Lepidoptera) - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 12: 145-172. AL-L8

 

19. ÁBRAHÁM, L. - UHERKOVICH Á. 1993: A Zselic nagylepkéi (Lepidoptera) I. Bevezetés és faunisztikai alapvetés - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 38: 47-59. AL-L9

 

20. ÁBRAHÁM, L. - PAPP Z. 1994: A magyarországi Neuropteroidea fauna kutatásának története (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) - Somogyi Múzeumok Közleményei 10: 159-182. AL-N10 (text in Hungarian with English and German summary)

 

21. ÁBRAHÁM, L. - PAPP, Z. 1994: Mantispids species in the Hungarian fauna with some taxonomical remarks (Neuroptera: Mantispidae) - Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 19: 69-75. AL-N11 (text in English with Hungarian summary)

 

22. ÁBRAHÁM, L. 1995a: Vizsgálatok az Északi-középhegység Neuropteroida faunáján, különös tekintettel a Mátra hegységre (Neuropteroida: Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) - Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom XXI. Supplement 1. 125-154. AL-N12 (text in Hungarian with English summary)

 

23. ÁBRAHÁM, L. 1995b: A tervezett Duna-Dráva Nemzeti Park recésszárnyú-alkatú (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) faunájának természetvédelmi vizsgálata, I. - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8. 53-70. AL-N13 (text in Hungarian with German summary)

 

24. UHERKOVICH, Á - ÁBRAHÁM, L. 1995: A nagylepke (Lepidoptera: Macrolepidoptera) kutatások faunisztikai eredményei a Dráva mentén - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 8. 139-159 AL-L10

 

25. VAS, J. - MARKÓ, V. - ÁBRAHÁM, L. - MÉSZÁROS, Z. 1996a: Zöld és barna fátyolka fajok (Neuroptera: Chrysopidae, Hemerobiidae) nappali és éjszakai aktivitásának vizsgálata kezeletlen gyümölcsösben - Növényvédelmi Tudományos Napok p. 91.

 

26. ÁBRAHÁM, L. 1997: A hazai Neuropteroidea fauna kutatásának története - Az állattani kutatások története a Kárpát-medencében - Magyar Biológia Társaság Bp p. 6

 

27. ÁBRAHÁM, L. - VAS, J. 1997: Egy Neuropteroidea fajegyüttes vizsgálata azonos mintavételi helyen különböző módszerekkel - IV. Magyar Ökológus Kongresszus p. 14.

 

28. VAS, J. - MARKÓ, V. - ÁBRAHÁM, L. 1997: Fátyolka együttesek (Chrysopidae, Hemerobiidae) vizsgálata egy kezeletlen gyümölcsösben és annak környezetében Malaise csapdákkal - Növényvédelmi Tudományos Napok p. 77.

 

29. VAS, J. - MARKÓ, V. - ÁBRAHÁM, L. - MÉSZÁROS, Z. 1997: Fátyolkák (Chrysopidae, Hemerobiidae) napi aktivitásának vizsgálata szívócsapdával. - Növényvédelmi Tudományos Napok p. 78.

 

30. ÁBRAHÁM, L. 1998a: A study on the Hungarian freshwater osmylid and sponge-flies fauna (Neuroptera: Osmylidae, Sisyridae) - Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 263-273. AL-N14 (text in English with Hungarian summary)

 

31. ÁBRAHÁM, L. 1998b: Natural protection studies on the neuropteroids (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) fauna of the Duna - Dráva National Park, II. - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: 269-289. AL-N15 (text in English with Hungarian summary)

 

32. ÁBRAHÁM, L. 1998c: A Leptidea reali Reissinger, 1989 a hazai nappali lepkefauna új tagja (Lepidoptera: Pieridae) - Dráva National Park, II. - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: 387-394. AL-L11

 

33 ÁBRAHÁM, L. 1998d: Micromitra stupida (Diptera, Bombyliidae) a new parasite of Euroleon nostras (Neuroptera, Myrmeleontidae) - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: 421-422. AL-N16 (text in English with Hungarian summary)

 

34. ÁBRAHÁM, L. - UHERKOVICH, Á. 1998: A Dráva mente nagylepke faunája és jellegzetes élőhelyei (Lepidoptera: Macrolepidoptera) - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 9: 359-385. AL-L12

 

35. ÁBRAHÁM, L. - KOVÁCS, T. 1998: A report on the Hungarian alderfly fauna (Megaloptera: Sialidae). - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 43: 49-56. AL-N17 (text in English with Hungarian summary)

 

36. ÁBRAHÁM, L. - VAS, J. - MÉSZÁROS, Z. 1998: Hazai Neuroptera populációk éjszakai és nappali aktivitás típusai - Növényvédelmi Tudományos Napok p. 41.

 

37. ÁBRAHÁM, L. 1998-1999: Az Agrostis puta (Hübner, 1803) újabb példánya a hazai bagolylepke-faunában (Lepidoptera: Noctuidae). - Folia Historico Naturalia Musei Matrensis 23: 249-251. AL-L13

 

38. ÁBRAHÁM, L. - VAS, J. 1999: Pleriminary report on study of the daily activity pattern of Neuroptera in Hungary. - Acta Phytopathologica et Entomologica 34: 1-2, 153-164. AL-N18 (text in English)

 

39. VAS, J. - ÁBRAHÁM, L. - MARKÓ, V. 1999: Study of nocturnal and diurnal activities of lacewings (Neuropteroidea: Raphidioptera, Neuroptera) by suction trap. - Acta Phytopathologica et Entomologica 34: 1-2, 149-152. AL-N19 (text in English)

 

40. ÁBRAHÁM, L. 2000a: Alderfly (Megaloptera) and lacewing (Neuroptera) fauna of the Villány Hills, South Hungary - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 10: 249-266. AL-N20 (text in English with Hungarian summary)

 

41. ÁBRAHÁM, L. 2000b: Adatok a Villányi-hegység csőrösrovar faunájához (Mecoptera) - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 10: 341-346.

 

42. ÁBRAHÁM, L. 2000c: The lacewings fauna of the Checheno-Ingushetia in the Caucasian region (Neuroptera) - Somogyi Múzeumok Közleményei 14: 285-296. AL-N21 (text in English with Hungarian summary)

 

43. ÁBRAHÁM, L. 1997 (2000d): Balatonhenye és környékének bagolylepkéi (Lepidoptera: Noctuidae) - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis 16: 123-136. AL-L14

 

44. ÁBRAHÁM, L. 2000d: A Bakony állatföldrajzáról a Neuropteroidea fauna alapján - 12. Bakonykutatási Ankét (1998. április 24-26.) előadás kivonatai Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirc pp. 18-19.

 

45. ÁBRAHÁM, L. - UHERKOVICH, Á. 2000: A nagylepke (Lepidoptera) fauna kutatásának eddigi eredményei a Villányi-hegységben - Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 10: 309-339.

 

46. ÁBRAHÁM, L. 2001a: Fogólábúak Somogy megyében (Mantoptera) - Natura Somogyiensis 1: 103-104.

 

47. ÁBRAHÁM, L. 2001b: Somogy megye recésszárnyú-alkatúinak katalógusa - Natura Somogyiensis 1: 253-260. AL-N22 (text in Hungarian with English summary)

 

48. ÁBRAHÁM, L. 2001c: Somogy megye skorpiófátyolkáinak katalógusa (Mecoptera) - Natura Somogyiensis 1: 375-376.

 

49. ÁBRAHÁM, L. - UHERKOVICH Á. 2001: Somogy megye nagylepke faunájának katalógusa Lepidoptera: Macrolepidoptera) - Natura Somogyiensis 1: 375-376. AL-L16

 

50. CZIGÁNY, B. - ÁBRAHÁM L 2001: Nappali lepkék diverzitásának vizsgálata három jellegzetes göcseji élőhelyen (Lepidoptera: Rhopalocera) - Praenorica Folia Historico-Naturalia 4: 89-108.

 

51. VAS, J. - ÁBRAHÁM, L. - MARKÓ, V. 2001: Metodological investigations on a Neuropteroidea community - Acta Phytopathologica et Entomologica 36(1-2): 101-113. AL-N23 (text in English)

 

52 VAS, J. - MARKÓ, V. - ÁBRAHÁM, L. - MÉSZÁROS, Z. 2001: Study of neroteroids (Neuropteridea: Raphidioptera, Neuroptera) communities by using Malaise traps in as untreated orchard and its environment. - Acta Phytopathologica et Entomologica 36(1-2): 115-122. AL-N24 (text in English)

 

53. SZABÓKY, CS. UHERKOVICH, Á. ÁBRAHÁM, L. 2001. Az Aedia leucomelas (Linnaeus, 1751) előfordulása Magyarországon (Lepidoptera: Noctuidae) - Folia entomologica hungarica 62: 396-398. AL-L18

 

54. ÁBRAHÁM, L. 2001: A nagylepke fauna vizsgálata a Déli-Bakony és a Bakonyalja határvidékén - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis (1998) 17: 119-140. AL-L19

 

55. ÁBRAHÁM, L. 2002: Nagylepke fauna vizsgálata a Keleti-Bakonyban - Folia Musei Historico-Naturalis Bakonyensis (2000) 19: 101-116. Al-L20

 

56. ÁBRAHÁM, L. MÉSZÁROS Z. 2002: Ascalaphid Studies I. New Genera and Species of Ascalaphid from Palaeartic Region (Neuroptera: Ascalaphidae) - Acta Phytopathologica et Entomologica 37(4): 385-405. AL-N25 (text in English)

 

57. ÁBRAHÁM, L. 2003: Temperature Tolerance and Predatory Strategy of Pit-Building Ant-Lion Larvae (Neuroptera: Myrmeleontidae) - Acta Phytopathologica et Entomologica 38(1-2): 167-179. AL-N26 (text in English)

 

58. ÁBRAHÁM, L. MARKÓ, V. VAS, J. 2003: Investigation on a Neuropteroid Community by Using Different Methods - Acta Phytopathologica et Entomologica 38(1-2): 199-207. AL-N27 (text in English)

 

59. ÁBRAHÁM, L. 2003: A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület recésszárnyú-alkatú faunája (Megaloptera, Raphidioptera, Neuroptera) - Natura Somogyiensis 5: 193-200. (text in Hungarian with English summary)

 

60. ÁBRAHÁM, L. 2003: A Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület nagylepke (Lepidoptera) faunájának vizsgálata - Natura Somogyiensis 5: 241-254. (text in Hungarian with English summary) AL-L21

 

Ábrahám Levente ismeretterjesztő cikkei

 

1.   ÁBRAHÁM L. (1985): Köszönet az adományozónak – Múzeumi Tájékoztató, 1985. június

2.   ÁBRAHÁM L. (1985): Magyarországi lepkeóriás – Somogyi Néplap, 1985 augusztus

3.   ÁBRAHÁM L. (1986): Tavaszköszöntő hírnök – Somogyi Néplap, 1986. március 29.

4.   ÁBRAHÁM L. (1986): A nünükék - Somogyi Néplap, 1986. május 4.

5.   ÁBRAHÁM L. (1986): Védett lepke - Somogyi Néplap, 1986. május 14.

6.   ÁBRAHÁM L. (1986): A bábrabló – Somogyi Néplap, 1986. május 30.

7.   ÁBRAHÁM L. (1986): A “Jég világa” – Múzeumi Tájékoztató, 1986. június

8.   ÁBRAHÁM L. (1986): Vízifátyolkák a Zselicben – Somogyi Néplap, 1986. július 7.

9.   ÁBRAHÁM L. (1986): A kis hőscincér - Somogyi Néplap, 1986. július 11.

10. ÁBRAHÁM L. (1986): Vándorló lepkék – Somogyi Néplap, 1986. szeptember 16.

11. ÁBRAHÁM L. (1986): A Kárpát-medence ásványai – Múzeumi Tájékoztató, 1986. november

12. ÁBRAHÁM L. (1987): Aranyszemű fátyolka – Somogyi Néplap, 1987. március 26.

13. ÁBRAHÁM L. (1987): A tarka szövőlepke Belső-Somogyban - Somogyi Néplap, 1987. április 15.

14. ÁBRAHÁM L. (1987): Szitkárok – Somogyi Néplap, 1987. augusztus 1.

15. ÁBRAHÁM L. (1987): A szárazság megviselte a rovarvilágot - Somogyi Néplap, 1987. augusztus 7.

16. ÁBRAHÁM L. (1987): Alhavasi tűzlepke Belső-Somogyban – Somogyi Néplap, 1987. augusztus 25.

17. ÁBRAHÁM L. (1988): Somogyban is él – Somogyi Néplap, 1988. augusztus 25.

18. ÁBRAHÁM L. (1988): A buckabagoly új lelőhelye a Dél-Dunántúlon –Somogyi Néplap 1988 szeptember

19. ÁBRAHÁM L. (1989): A vándorló lepkék – Siklós, 1989. május II. évf. 5. sz.

20. ÁBRAHÁM L. (1990): Az első magyarországi entomológus G. A. Scopoli – Örökség, 1990 tavasz

21. ÁBRAHÁM L. (1990): Új kénes lepkefaj Somogyban – Somogyi Hírlap, 1990. augusztus 16.

22. ÁBRAHÁM L. (1991): Zoológiai expedíción a csecsenek és ngusok földjén I. – Múzeumi Tájékoztató, 1991/2

23. ÁBRAHÁM L. (1992): Zoológiai expedíción a csecsenek és ingusok földjén II. – Múzeumi Tájékoztató, 1992/1

24. ÁBRAHÁM L. (1992): A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet kutatásáról – Múzeumi Tájékoztató, 1992/1

25. ÁBRAHÁM L. (1992): Zoológiai expedíción a csecsenek és ingusok földjén III. – Múzeumi Tájékoztató, 1992/2

26. ÁBRAHÁM L. (1992): Őslepke előfordulása a Baláta-tónál – Somogyi Kurír, 1992. február 17. 92/1

27. ÁBRAHÁM L. (1992): Jégkorszaki emlékek Somogyban – Somogyi Kurír, 1992. március 24. 92/3

28. ÁBRAHÁM L. (1992): Bolygónk kékje (A Föld Napja)– Somogyi Hírlap, 1992. április 22.

29. ÁBRAHÁM L. (1992): Lepkefény a ligetekben – Somogyi Hírlap, 1992. december11.

30. ÁBRAHÁM L. (1993): A vándorlepkék – Múzeumi Tájékoztató, 1993/1

31. ÁBRAHÁM L. (1993): Somogyban is élnek medúzák – Somogyi Kurír, 1993. január 28.

32. ÁBRAHÁM L. (1993): A kabóca vígan él – Somogyi Kurír, 1993. március 29. 93/2-3

33. ÁBRAHÁM L. (1993): Védett állatok Somogyban (gerinctelenek) – Múzeumi Tájékoztató 93/4

34. ÁBRAHÁM L. (1994): Megszületendőben a Természeti Örökségünk c. kiállítás – Múzeumi Tájékoztató, 94/3

35. ÁBRAHÁM L.-JUHÁSZ M.-PINTÉR A.-NAGY L. (1994): Védett természeti értékek Somogyban – Múzeumi Tájékoztató, 94/4

36. ÁBRAHÁM L. (1995): Természettudományi muzeológus találkozó – Múzeumi Tájékoztató, 95/4

37. ÁBRAHÁM L.-JUHÁSZ M. (1997): Bemutatkozik a múzeum természettudományi szakága – Múzeumi Tájékoztató, 97/2

38. ÁBRAHÁM L. (1997): Elveszett és újra felfedezett világok – Múzeumi Tájékoztató, 97/4

39. ÁBRAHÁM L. (1997): Egy természettudományi kiállítás látogatottságának tapasztalatai – Múzeumi Hírlevél, 1997. április XVIII. évf. 4.sz.

40. ÁBRAHÁM L. (1997): Kaposvár, Rippl Rónai Múzeum: Egy állandó természettudományi kiállítás látogatottsági tapasztalatairól – Múzeumi Hírlevél, 1997 október XVIII. évf. 10.sz.

 

Forrás: http://www.smmi.hu/termtud/abraham.htm

                        

-LAP TETEJÉRE -InterStat.hu