Vissza címoldalHomospuszta

A kisalföldi homokpuszták élővilága
(kükönös tekintettel a szigetközi Szitás-dombra)

 

Adonis vernalis ‒ Tavaszi hérics - GY, V
Március közepétől május végéig virágzik.
A homokpusztákon mindenfelé előfordul, néhol tömeges.
A népi gyógyászatban teáját a szervezet folyadékcseréjének zavarából eredő „vízkórság” ellen fogyasztották. Erősen mérgező hatása miatt ma már kizárólag a gyógyszeriparban használják. A szívműködést serkentő orvosságok nyersanyaga. Védett - Eé: 5000 Ft.
Allium flavum ‒ Sárga hagyma
Allium scorodoprasum ‒ Kígyóhagyma
Allium sphaerocephalon ‒ Bunkós hagyma - V
Száraz gyepek, bokorerdők, homokpuszták ritka védett növénye
Alyssum montanum ‒ Hegyi ternye
Anchusa officinalis ‒ Orvosi atracél
Anthericum ramosum ‒ Ágas homokliliom
Július-augusztusban nyílik. Főleg sziklagyepekben, sziklafüves és pusztafüves lejtőkön, irtásréteken, száraz erdőkben nő. A teraszvidék sztyeprétjein többfelé megtalálható, valamint a Mosoni-Duna menti, felső-szigetközi keményfa-ligeterdők tisztásain, de csak kevés helyen.

Anthyllis vulneraria ‒ Nyúlszapuka
Arenaria serpyllifolia ‒ Kakukk homokhúr
Arrhenatherum elatius ‒ Franciaperje
Artemisia campestris ‒ Mezei üröm
Asparagus officinalis ‒ Spárga
Aster linosyris ‒ Aranyfürt
Astragalus asper ‒ Érdes csüdfű
Astragalus exscapus ‒ Szártalan csüdfű - V
Nyílik május-júniusban, néha július végén, augusztaban másodszor is. A homokpuszták ritka, védett növénye. Eszmei értéke: 50000 Ft. Takács & Szinetár (ed.) (2015) szerint a Kisalföldön három lelőhelye ismert: Győr-Likócs, Győrszentiván és Nagyszentjános homokterületein.
A fotó Győr-Likócson készült.

Astragalus onobrychis ‒ Zászlós csüdfű
Berteroa incana ‒ Hamuka
Bromus squarrosus ‒ Berzedt rozsnok
Bromus tectorum ‒ Fedélrozsnok
Betonica officinalis - Bakfű  - GY
Július-szeptemberben nyílik. Elsősorban a laza, homokos talajú üde réteken.
Fotó: Nagyszentjános, Jeges-pusztaCalamagrostis epigeios ‒ Siskanád

Campanula sibirica ‒ pongyola harangvirág
Május-júniusban virágzik. Évelő növény. Mészkedvelő, a sziklagyepek és szteprétek növénye. A teraszvidéken sokfelé elterjedt. Fotó: Győrszentiván, Orosz-lőtér.Campanula rotundifolia – Kereklevelű harangvirág
Júniustól októbetig virágzik a Győr környéki meszes homokpusztákon.
Fotó: Győr-Likócs

Carex caryophyllea ‒ Tavaszi sás
Carex liparicarpos ‒ Fényes sás

Carlina vulgaris - Bábakalács
Július-augusztusban virágzik a száraz réteken többfelé, de csak bizonyos helyeken.
Fotó: Nagyszentjános, Jeges-pusztaCentaurea arenaria - Homoki imola - V
Nyílik július-augusztusban nyílt homokpusztákon.
Védett, eszmei értéke: 10000 Ft
Fotó: Nagyszentjános Jeges-puszta


Centaurea scabiosa sadleriana – Budai imola - V
Májustól októberig virágzik. Hazánkban sztyeppréteken, sziklagyepeken, löszpusztaréteken és homoki réteken nem ritka.
TAKÁCS & SZINETÁR (2015) szerint gyakorisága miatt a teraszvidéken felmérések nem készültek, szinte minden homoki gyepben megtalálható, számos átmenettel a vastövű imola (C. scabiosa) felé. Védett, eszmei értéke: 5000 Ft. Fotó: Győr-Likócs.

Centaurea scabiosa scabiosa - Vastövű imola
Júniustól szeptemberig virágzik. Száraz rétek, sziklagyepek, sztyepprétek virága. A kisalföldi homokpusztákon többfelé megtalálható. Fotó: Nagyszentjános Jeges-puszta.Cerastium pumilum ‒ Törpe madárhúr

Chamaecytisus austriacus - Buglyos törpezanót
Júniustól augusztusig virágzik a teraszvidék sztyeprétjein.
Fotó: Bőny
Chamaecytisus ratisbonensis ‒ Selymes törpezanót
Coronilla varia ‒ Tarka konafürt
Crepis rhoeadifolia ‒ Pipacslevelű zörgőfű
Cynodon dactylon ‒ Csillagpázsit
Dianthus serotinus ‒ Kései szegfű
Echium vulgare ‒ Terjőke kígyószisz
Elymus repens ‒ Tarackbúza
Eryngium campestre ‒ Mezei iringó
Erysimum diffusum ‒ Szürke repcsény
Euphorbia segueriana ‒ Pusztai kutyatej
Falcaria vulgaris ‒ Sarlófű
Festuca pratensis ‒ Réti csenkesz
Festuca rupicola ‒ Pusztai csenkesz
Festuca vaginata ‒ Magyar csenkesz
Fumana procumbens ‒ Naprózsa
Gagea pusilla ‒ Kis tyúktaréj
Galium erectum ‒ Felálló galaj
Gypsophila fastigiata ‒ Homoki fátyolvirág
Gypsophila paniculata ‒ Buglyos fátyolvirág
Helianthemum ovatum ‒ Napvirág
Holoschoenus romanus ‒ Szürkekáka
Inula salicina – Fűzlevelű peremizs
Júniustól augusztusig virágzik száraz nyílt réteken. A teraszvidéken ahol terem, ott nagy számban előfordul, máshol ritkaság.
Fotó: Bőny


Knautia arvensis ‒ Mezei varfű
Kochia laniflora ‒ Homoki seprőfű
Koeleria glauca ‒ Deres fényperje
Linaria angustissima ‒ Keskenylevelű gyújtoványfű
Linaria genistifolia ‒ Rekettyelevelű gyújtoványfű
Linum tenuifolium ‒ Árlevelű len
Lolium perenne ‒ Angolperje
Lotus corniculatus ‒ Szarvaskerep
Medicago minima ‒ Apró lucerna
Medicago lupulina ‒ Komlós lucerna
Melica transsylvanica ‒ Erdélyi gyöngyperje
Melilotus albus ‒ Fehér somkóró
Melilotus officinalis ‒ Orvosi somkóró
Muscari comosum ‒ Üstökös gyöngyike
Muscari neglectum ‒ Fürtös gyöngyike
Narcissus radiiflorus ‒ Csillagos nárcisz
Ononis spinosa ‒ Tövises iglice
Onosma arenarium ‒ Homoki vértő
Orchis militaris ‒ Vitézkosbor
Orchis morio ‒ Agárkosbor
Oxytropis pilosella ‒ Csajkavirág - V
Májustól júliusig virágzik. Mészkedvelő, sziklagyepekben, pusztafüves lejtőkön, löszpuszta-, homoki és irtásréteken él. A teraszvidéken mindenütt megtalálható, néhol tömeges. Ahol szeret, ott még a taposott dűlőutak közepén is virít. Máshol, a legérintetlenebb területeken sem él meg. A Szitás-dombon is megtalálható. 1988 óta védett, természetvédelmi értéke: 50000 Ft
Petrorhagia prolifera ‒ Aszúszegfű
Petrorhagia saxifraga ‒ Kőtörőszegfű
Peucedanum arenarium - Homoki kocsord - V
Nyílik július-augusztusban. Meszes homokpuszták, homokpusztai rétek, homoki tölgyesek és borókás-nyárasok faja, de előfordulhat legelőkön, sziklagyepekben és pusztafüves lejtőkön is. Lelőhelyei a teraszvidéken: Nagyszentjános Jeges-puszta, Győrszentiván Gazdák-erdeje. 1993 óta védett, eszmei értéke: 10000 Ft.

Peucedanum oreoselinum - Citromkocsord - Gy
Száraz sztyepréteken, homokpusztákon nyílik július-augusztusban.
Gyógyvövény: vízhajtó hatású. Alkalmazás: homeopatia
Fotó: Nagyszentjános Jeges-puszta.


Phleum phleoides ‒ Sima komócsin
Plantago arenaria ‒ Homoki útifű
Poa pratense ‒ Réti perje
Polygonum arenarium ‒ Homoki keserűfű
Potentilla arenaria ‒ Homoki pimpó
Potentilla argentea ‒ Ezüstös pimpó
Reseda lutea ‒ Vadrezeda
Salsola kali ‒ Homoki ballagófű
Saponaria officinalis ‒ Szappanfű
Scabiosa ochroleuca ‒ Vajszínű ördögszem

Scabiosa triandra - Mezei ördögszem
Nyílik júliustól szeptemberig. A száraz gyepek viszonylag ritka növénye.
Sedum acre ‒ Borsos varjúháj
Sedum album ‒ Fehér varjúháj
Sedum sexangulare ‒ Hatsoros varjúháj
Sedum urvillei hillebrandtii ‒ Homoki varjúháj
Senecio jacobaea ‒ Jakabnapi aggófű
Sideritis montana ‒ Sármányvirág
Silene otites ‒ Szikár habszegfű
Silene vulgaris ‒ Hólyagos habszegfű
Stipa capillata ‒ Kunkorgó árvalányhaj
Stipa pennata ‒ Pusztai árvalányhaj
Teucrium chamaedrys ‒ Sarlós gamandor
Thesium ramosum ‒ Homoki zsellérke
Thymus glabrescens ‒ Kakukkfű
Tragopogon dubius ‒ Nagy bakszakál
Verbascum phlomoides ‒ Szöszös ökörfarkkóró
Veronica austriaca teucrium ‒ Fogaslevelű veronika
Vicia angustifolia ‒ Vetési bükköny
Xeranthemum annuum - ékes vasvirág
Szalmavirágnak, vagy papirvirágnak is nevezik.
Júniustól szeptemberig nyílik. Száraz, napos gyepek, lejtők, szőlők, löszspusztarétek és karsztbokorerdők egynyári növénye. Közép-Európában megritkult, Magyarországon a hegyvidékeket kivéve ritka. A teraszvidéken, Bőny-Sínai-hegyen terem.


 IRODALOM

TAKÁCS GÁBOR & SZINETÁR CSABA szerk. (2015) A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága. Rence (tanulmánygyűjtemény) - Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

- LAP TETEJÉRE -