Szigetköz és a Győr-Tatai-teraszvidék szárzságtűrő növényvilága képekben

Vissza természetfotók  /  Címoldal  

SZIGETKÖZ ÉS A GYŐR-TATAI-TERASZVIDÉK NÖVÉNYVILÁGA KÉPEKBEN
Homokpuszták és erdősztyep vidékek

Jelmagyarázat
Irodalom
Térkép

Achillea asplenifolia - Sziki cickafark
Júniustól októberig nyílik, a teraszvidék homokpusztáinak mély-fekvésű üde rétjein. Nagyszentjános, Ács). A Kárpát-medencében bennszülött faj. A Nagyalföldre jellemző, másutt ritka.Adonis vernalis ‒ Tavaszi hérics - GY, V
Március közepétől május végéig virágzik.
A homokpusztákon mindenfelé előfordul, néhol tömeges.
A népi gyógyászatban teáját a szervezet folyadékcseréjének zavarából eredő „vízkórság” ellen fogyasztották. Erősen mérgező hatása miatt ma már kizárólag a gyógyszeriparban használják. A szívműködést serkentő orvosságok nyersanyaga. Védett - Eé: 5000 Ft.
Allium flavum ‒ Sárga hagyma
Allium scorodoprasum ‒ Kígyóhagyma

Allium sphaerocephalon ‒ Bunkós hagyma - V
Száraz gyepek, bokorerdők, homokpuszták ritka védett növénye
   Alyssum montanum ‒ Hegyi ternye
Március-áprilisban virágzik meszes homokpusztákon és sziklagyepeken.
A teraszvidéken és a Szitás-dombon gyakori.
.


   Anemone sylvestris - Erdei szellőrózsa

Anchusa officinalis ‒ Orvosi atracél

Anthericum ramosum ‒ Ágas homokliliom
Július-augusztusban nyílik. Főleg sziklagyepekben, sziklafüves és pusztafüves lejtőkön, irtásréteken, száraz erdőkben nő. A teraszvidék sztyeprétjein többfelé megtalálható, valamint a Mosoni-Duna menti, felső-szigetközi keményfa-ligeterdők tisztásain, de csak kevés helyen.   Anthyllis vulneraria polyphylla ‒ Magyar nyúlszapuka
Virágzás: május-július
Élőhely: Száraz, napos lejtők és rétek, homokpuszták lakója. Meleg, meszes talajokon nő.
Előfordulás – SZK (Bácsai-rét); SZD (néhány tő) – TV (sokfelé)
Gyógynövény

   Arabis glabra - Kopasz toronyszál
Virágzás: május-július
Élőhely: Száraz tölgyesek, bokorerdők, erdőssztyeppek faja, a középhegységben jellemzőbb.
Előfordulás – SZK --> SZD (néhány tő) – TV (sokfelé)


   Arabis hirsuta - Borzas ikravirág
Virágzás: Június-július
Élőhely: Száraz és homoki gyepek
Előfordulás: SZK ? SZD (néhány tő) – TV (sokfelé)


Arenaria serpyllifolia ‒ Kakukk homokhúr
Arrhenatherum elatius ‒ Franciaperje
Artemisia campestris ‒ Mezei üröm
Asparagus officinalis ‒ Spárga
Aster linosyris ‒ Aranyfürt

   Astragalus asper ‒ Érdes csüdfű
Virágzás: Június-szeptember
Élőhely: Száraz lejtőkön, homokpusztákon, löszpusztákon, homoki legelőkön, de száraz tölgyesekben is.
Előfordulás – SZK –> SZD (néhány tő) – TV (lokálisan)
Védett – eszmei értéke 5.000 Ft


Astragalus exscapus ‒ Szártalan csüdfű - V
Nyílik május-júniusban, néha július végén, augusztaban másodszor is. A homokpuszták ritka, védett növénye. Eszmei értéke: 50000 Ft. Takács & Szinetár (ed.) (2015) szerint a Kisalföldön három lelőhelye ismert: Győr-Likócs, Győrszentiván és Nagyszentjános homokterületein.
A fotó Győr-Likócson készült.


   Astragalus onobrychis ‒ Zászlós csüdfű
Virágzás: május-július
Élőhely: sztyepprétek, homokpusztagyepek
Előfordulás – SZK –> SZD – gyakori; TV – mindenholBerteroa incana ‒ Hamuka
Bromus squarrosus ‒ Berzedt rozsnok
Bromus tectorum ‒ Fedélrozsnok

Betonica officinalis - Bakfű  - GY
Július-szeptemberben nyílik. Elsősorban a laza, homokos talajú üde réteken.
Fotó: Nagyszentjános, Jeges-pusztaCalamagrostis epigeios ‒ Siskanád

Campanula sibirica ‒ pongyola harangvirág
Május-júniusban virágzik. Évelő növény. Mészkedvelő, a sziklagyepek és szteprétek növénye. A teraszvidéken sokfelé elterjedt. Fotó: Győrszentiván, Orosz-lőtér.
Campanula rotundifolia – Kereklevelű harangvirág
Júniustól októbetig virágzik a Győr környéki meszes homokpusztákon.
Fotó: Győr-LikócsCarduus nutans - bókoló bogáncs
Májustól augusztusig virágzik. Kedveli a meszes talajú száraz gyepeket.
A Kisalföldön ritka. A teraszvidéken többfelé megtalálható.
Fotó: Győrszentiván, Orosz-lőtér.


Carex caryophyllea ‒ Tavaszi sás
Carex liparicarpos ‒ Fényes sás

Carlina vulgaris - Bábakalács
Július-augusztusban virágzik a száraz réteken többfelé, de csak bizonyos helyeken.
Fotó: Nagyszentjános, Jeges-pusztaCentaurea arenaria - Homoki imola - V
Nyílik július-augusztusban nyílt homokpusztákon.
Védett, eszmei értéke: 10000 Ft
Fotó: Nagyszentjános Jeges-puszta


Centaurea scabiosa sadleriana – Budai imola - V
Májustól októberig virágzik. Hazánkban sztyeppréteken, sziklagyepeken, löszpusztaréteken és homoki réteken nem ritka.
TAKÁCS & SZINETÁR (2015) szerint gyakorisága miatt a teraszvidéken felmérések nem készültek, szinte minden homoki gyepben megtalálható, számos átmenettel a vastövű imola (C. scabiosa) felé. Védett, eszmei értéke: 5000 Ft. Fotó: Győr-Likócs.


Centaurea scabiosa scabiosa - Vastövű imola
Júniustól szeptemberig virágzik. Száraz rétek, sziklagyepek, sztyepprétek virága. A kisalföldi homokpusztákon többfelé megtalálható. Fotó: Nagyszentjános Jeges-puszta.Cerastium pumilum ‒ Törpe madárhúr

Chamaecytisus austriacus - Buglyos törpezanót
Júniustól augusztusig virágzik a teraszvidék sztyeprétjein.
Fotó: Bőny
Chamaecytisus ratisbonensis ‒ Selymes törpezanót
Coronilla varia ‒ Tarka konafürt
Crepis rhoeadifolia ‒ Pipacslevelű zörgőfű
Cynodon dactylon ‒ Csillagpázsit

Dianthus pontederae - Magyar szegfű
Május - augusztusban virágzik.
Száraz gyepeken elég gyakori, pannóniai bennszülött faj.
Fotó: Győr-Bácsa, Szitás-domb


   Daphne cneorum - Henye boroszlán
Virágzás – áprilistól májusig
Élőhely – Dolomitos és meszes sziklagyepek, bokorerdők, homokpuszták
Előfordulás – TV (a gönyűi homokon)
Védett – eszmei értéke 50.000 Ft


Dianthus serotinus ‒ Kései szegfű
Echium vulgare ‒ Terjőke kígyószisz
Elymus repens ‒ Tarackbúza

   Epipactis helleborine - Széleslevelű nőszőfű
Virágzás: június-augusztus.
Élőhely: árnyas lomberdők, fenyvesek, erdőssztyepp területek
Előfordulás: SZK – lokálisan többfelé SZD – néhány tő TV – ?Eryngium campestre ‒ Mezei iringó
Erysimum diffusum ‒ Szürke repcsény
Euphorbia segueriana ‒ Pusztai kutyatej
Falcaria vulgaris ‒ Sarlófű
Festuca pratensis ‒ Réti csenkesz
Festuca rupicola ‒ Pusztai csenkesz
Festuca vaginata ‒ Magyar csenkesz
Fumana procumbens ‒ Naprózsa
Gagea pusilla ‒ Kis tyúktaréj
Galium album ‒ Felálló galaj
Gypsophila fastigiata ‒ Homoki fátyolvirág

   Gypsophila paniculata ‒ Buglyos fátyolvirág
Virágzás: Június-augusztus.
Élőhely: homokpuszták
Előfordulás – SZK –> SZD – néhány tő; TV – gyakori
Gyógynövény


   Helianthemum ovatum ‒ Napvirág
Virágzás: április-október.
Élőhely: homokpuszták, száraz gyepek, sziklagyepek
Előfordulás – SZK –> SZD – gyakori; TV – minden felé


Holoschoenus romanus ‒ Szürkekáka

   Hypochoeris maculata - Foltos véreslapu
Virágzás: május-július
Élőhely: sztyeprétek, fényben gazdag száraz tölgyesek és szegélyük
Előfordulás: TV – lokális   Inula salicina - Fűzlevelű peremizs
Júniustól augusztusig virágzik száraz nyílt réteken. A teraszvidéken ahol terem, ott nagy számban előfordul, máshol ritkaság.
Fotó: Bőny   Iris humilis arenaria - Homoki nőszirom
Virágzás – áprilistól májusig
Élőhely – Mészkedvelő, homokpuszták, homoki rétek és legelők, homoki tölgyesek, dolomitsziklagyepek, sziklafüves lejtők, erdőspusztagyepek.
Előfordulás – SZK –> SZD (néhány tő) – TV (lokálisan, néhány lelőhelyen)
Védett – eszmei értéke 10.000 Ft

   Iris variegata - Tarka nőszirom
Virágzás: Május-június
Élőhely: Sztyepeken, bokorerdőkben, melegkedvelő tölgyesekben.
Előfordulás: Felső-Szigetköz keményfa ligeterdeiben, azok szegélyein, nyiladékain.
Védett: eszmei értéke 5.000 Ft

Jurinea mollis agg. - Hangyabogáncs
Knautia arvensis ‒ Mezei varfű
Kochia laniflora ‒ Homoki seprőfű
Koeleria glauca ‒ Deres fényperje
Lilium bulbiferum - Tűzliliom
Linaria angustissima ‒ Keskenylevelű gyújtoványfű
Linaria genistifolia ‒ Rekettyelevelű gyújtoványfű

   Linum tenuifolium - Árlevelű len
Virágzás: május-október
Élőhely: Mészkő-dolomit sziklagyepekben, szikla- és pusztafüves lejtőkön, irtásréteken.
Előfordulás – SZK –> SZD – néhány tő; TV – szórványosan
Védett (1993) – eszmei értéke 5.000 Ft


Lolium perenne ‒ Angolperje
Lotus corniculatus ‒ Szarvaskerep
Medicago minima ‒ Apró lucerna
Medicago lupulina ‒ Komlós lucerna
Melica transsylvanica ‒ Erdélyi gyöngyperje
Melilotus albus ‒ Fehér somkóró
Melilotus officinalis ‒ Orvosi somkóró
Muscari comosum ‒ Üstökös gyöngyike

   Muscari neglectum - Fürtös gyöngyike
Március-áprilisban virágzik sziklafüves lejtőkön, meszes homokpusztákon gyakori.
Népies nevei: béka- vagy kígyóhagyma, györgyike, kék gyöngyvirág, kígyóvirág, mezei jáczint, pézsmabimbó, Szent-György virág.
.


   Narcissus poeticus - Fehér nárcisz
Virágzás – Április-május
Élőhely – Ásványon üde gyep, Nagyszentjánoson homoki gyep. Valószínűleg kertből kivadult állományok.
Előfordulás – SZK (Ásványráró-Bagamér Duna-gát mellett tömeges) –  TV (Nagyszentjános Jeges-psz. néhány tő)


   Narcissus radiiflorus - Csillagos nárcisz
Virágzás – Április-május
Élőhely – A Szitás-dombon homoki gyep. Valószínűleg kertből kivadult állomány.
Előfordulás – SZK –> SZD (néhány tucat tő) – TV (?)
Védett – eszmei értéke 10000 Ft.

   Nonea pulla - apácavirág
Virágzás: április-július
Élőhely: Löszpuszták, homokpuszták
Előfordulás – SZK –> SZD – néhány tő; TV – minden felé szórványosan.


Ononis spinosa ‒ Tövises iglice
Onosma arenarium ‒ Homoki vértő

   Ophrys apifera - Méhbangó

   Ophrys sphegodes - Pókbangó

   Orchis coriophora - Poloskaszagú kosbor
Virágzás – Június-júliusban
Élőhely – homok- és löszpusztarétek valamint szikesek, homoki tölgyesek tisztásai.
Előfordulás – SZK (néhány tő) – SZD (néhány tő) – TV (szórványosan, a lelőhelyein néha nagy számban)
Védett – eszmei értéke 10000 Ft.

   Orchis militaris ‒ Vitézkosbor
Virágzás – Május-júniusban
Élőhely – homoki rétek, pusztafüves lejtők, karsztbokorerdők, száraz tölgyesek, láp- és ligeterdők, felhagyott homokbányák.
Előfordulás – SZK (lokális) – SZD (néhány tő) – TV (szórványosan, a lelőhelyein néha nagy számban)
Védett – eszmei értéke 10000 Ft.

   Orchis morio ‒ Agárkosbor - V
Április-májusban virágzik leginkább száraz gyepeken, sztyepréteken.
A teraszvidéken sokfelé megtalálható, a Szigetközben ritka.
Hajdan gyógyászati célra is használták.
Védett, eszmei értéke 10000 Ft.


   Orchis purpurea - Bíboros kosbor
Virágzás: május-június.
Élőhely: Karsztbokorerdőkben, tölgyesekben, pusztafüves lejtőkön.
Előfordulás: SZK – Felső-Szigetköz keményfa-ligeterdeiben szórványosan TV – Bőny határában egy lelőhelye ismert.
Védett – Eszmei értéke 10.000 Ft.


   Orchis ustulata - Sömörös kosbor
Virágzás: május-június.
Élőhely: homoki rétek, pusztafüves lejtők, hegyi rétek
Védett – Eszmei értéke 10.000 Ft.Oxytropis pilosa - Csajkavirág - V
Májustól júliusig virágzik. Mészkedvelő, sziklagyepekben, pusztafüves lejtőkön, löszpuszta-, homoki és irtásréteken él. A teraszvidéken mindenütt megtalálható, néhol tömeges. Ahol szeret, ott még a taposott dűlőutak közepén is virít. Máshol, a legérintetlenebb területeken sem él meg. A Szitás-dombon is megtalálható. 1988 óta védett, természetvédelmi értéke: 50000 Ft

Petrorhagia prolifera ‒ Aszúszegfű
Petrorhagia saxifraga ‒ Kőtörőszegfű

Peucedanum arenarium - Homoki kocsord - V
Nyílik július-augusztusban. Meszes homokpuszták, homokpusztai rétek, homoki tölgyesek és borókás-nyárasok faja, de előfordulhat legelőkön, sziklagyepekben és pusztafüves lejtőkön is. Lelőhelyei a teraszvidéken: Nagyszentjános Jeges-puszta, Győrszentiván Gazdák-erdeje. 1993 óta védett, eszmei értéke: 10000 Ft.Peucedanum oreoselinum - Citromkocsord - Gy
Száraz sztyepréteken, homokpusztákon nyílik július-augusztusban.
Gyógyvövény: vízhajtó hatású. Alkalmazás: homeopatia
Fotó: Nagyszentjános Jeges-puszta.


Phleum phleoides ‒ Sima komócsin
Plantago arenaria ‒ Homoki útifű

   Platanthera bifolia - Kétlevelű sarkvirág
Virágzás: május-július
Élőhely: tölgyesek, bükkösök, erdei fenyvesek szegélyei, sztyepprétek
Előfordulás: SZK – keményfa-ligeterdőkben lokálisan (ritka)
Védett, eszmei értéke 5.000 forint

Polygonum arenarium ‒ Homoki keserűfű

   Potentilla arenaria ‒ Homoki pimpó
Virágzás: Március-május, október-október.
Élőhely: Nyílt homoki és sziklai gyepekben.
Előfordulás: SZK --> SZD (gyakori) TV (minden felé)


Potentilla argentea ‒ Ezüstös pimpó

Pulsatilla pratensis nigricans - Fekete kökörcsin

   Ranunculus illyricus - Selymes boglárka
Virágzás: Május-június
Élőhely: Pusztafüves és sziklafüves lejtőkön, erdőspusztaréteken, homoki réteken, löszpusztákon
Elterjedés: SZK--> SZD (néhány tő) TV – (lokálisan 5-6 lelőhelyen)
Védett – Eszmei értéke 5.000 Ft.

Reseda lutea ‒ Vadrezeda
Salsola kali ‒ Homoki ballagófű
Saponaria officinalis ‒ Szappanfű
Scabiosa ochroleuca ‒ Vajszínű ördögszem

Scabiosa triandra - Mezei ördögszem
Nyílik júliustól szeptemberig. A száraz gyepek viszonylag ritka növénye.
Sedum acre ‒ Borsos varjúháj
Sedum album ‒ Fehér varjúháj
Sedum sexangulare ‒ Hatsoros varjúháj
Sedum urvillei hillebrandtii ‒ Homoki varjúháj
Senecio jacobaea ‒ Jakabnapi aggófű
Sideritis montana ‒ Sármányvirág
Silene otites ‒ Szikár habszegfű

Silene viscosa - Ragadós mécsvirág
Májustól júliusig virágzik homokpusztákon, sztyepréteken. A teraszvidéken többfelé megtalálható.
A füvészkönyv szerint Mo-on az Alföldön szórványosan fordul elő, valamint a Középhegység szélein és a Balaton D-i partján, de ezeken a helyeken ritka. A Soproni-dombvidékről valószínűleg kipusztult.


Stipa capillata ‒ Kunkorgó árvalányhaj

   Stipa pennata - Pusztai árvalányhaj

   Taraxacum laevigatum - Szarvacskás pitypang
Virágzás – Március-május
Élőhely – A homokpusztagyepek jellemző növénye.
Előfordulás – homoki gyepekben mindenfelé   Tephroseris integrifolia - mezei aggóvirág
Virágzás: május-június
Élőhely: sztyepprétek, száraz tölgyesek, erdőszegélyek
Elterjedés: SZK--> SZD – néhány tő; TV – gyakoriTeucrium chamaedrys ‒ Sarlós gamandor
Thesium ramosum ‒ Homoki zsellérke
Thymus glabrescens ‒ Kakukkfű
Tragopogon dubius ‒ Nagy bakszakál
Verbascum phlomoides ‒ Szöszös ökörfarkkóró

   Verbascum phoeniceum - Lila ökörfarkkóró
Virágzás: május-július.
Élőhely: sziklagyepek, hegyi rétek, sztyepptétek, homokpuszták, száraz tölgyesek
A kis tarkalepke tápnövénye.   Veronica austriaca - Fogaslevelű veronika

   Veronica prostrata - Lecsepült veronika

Vicia angustifolia ‒ Vetési bükköny

Xeranthemum annuum - ékes vasvirág
Szalmavirágnak, vagy papirvirágnak is nevezik.
Júniustól szeptemberig nyílik. Száraz, napos gyepek, lejtők, szőlők, löszspusztarétek és karsztbokorerdők egynyári növénye. Közép-Európában megritkult, Magyarországon a hegyvidékeket kivéve ritka. A teraszvidéken, Bőny-Sínai-hegyen terem.


JELMAGYARÁZAT
    SZK – Szigetköz (A sztyeppréti és erdősztyepp részek nagyrészt Felső-Szigetközben, és lefelé a Mosoni-Duna mentén, a Mosoni síksággal határosan egész a teraszvidékig tart.)
    SZD – Szitás-domb – Győr-Bácsa (Habár Szigetközhöz tartozik, de átmenetet képez a teraszvidékkel, amellyel geológiailag is, meg ökológiailag is azonos)
    TV – Győr-tatai-teraszvidék (Főleg a Győr-Moson-Sopron megyei részei, de megfigyelt területek az Ács és Komárom Környéki homokvidékek is.)

 IRODALOM

TAKÁCS GÁBOR & SZINETÁR CSABA szerk. (2015) A kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek élővilága. Rence (tanulmánygyűjtemény) - Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság.

TÉRKÉP

- LAP TETEJÉRE -