Szigetköz és a Győr-Tatai-teraszvidék nedvességkedvelő növényvilága képekben

Vissza természetfotók  /  Címoldal  ártér

SZIGETKÖZ ÉS A GYŐR-TATAI-TERASZVIDÉK NÖVÉNYVILÁGA KÉPEKBEN
Nedves területek, árterek, mocsárrétek


 

   Allium ursinum - Medvehagyma

   Aster lanceolatus - Lándzsás őszirózsa

Blackstonia acuminata - Gyíkpohár

   Butomus umbellatus - Virágkáka

Carex strigosa - Borostás sás

   Cirsium canum - Szürke aszat
Virágzás: június-augusztus.
Élőhely: nedves terültek, mocsárrétek, magaskórósok
   Clematis integrifolia - Réti iszalag - V
Május és szeptember között virágzik nedvesebb, nyirkosabb talajú réteken, legelőkön.
Védett, eszmei értéke 2000 forint.
SzK, Tv


   Colchicum autumnale - Őszi kikerics

   Convallaria majalis - Gyöngyvirág

   Dactylorhiza incarnata - Hússzínű ujjaskosbor

Dactylorhiza maculata - Foltos ujjaskosbor
Dryopteris carthusiana - Szálkás pajzsika
Dryopteris dilatata - Széles pajzsika

   Epilobium dodonaei - Vízparti deréce

   Epipactis palustris - Mocsári nőszőfű

Equisetum hiemale - Téli zsurló
Eriophorum angustifolium - Keskenylevelű gyapjúsás

   Galanthus nivalis - Hóvirág

   Gentiana pneumonanthe - Kornis tárnics

Gentianella austriaca - Osztrák tárnicska
Gymnadenia conopea - Szúnyoglábú bibircsvirág
Hottonia palustris - Békaliliom
Inula oculus - Selymes peremizs
Iris sibirica - Szibériai nőszirom
Iris spuria - Fátyolos nőszirom
Lathyrus palustris - Mocsári lednek

   Leucanthemum vulgare - Réti margitvirág
Virágzás – április- augusztus
Élőhely – üde és nedves rétek
Előfordulás – SZK (mindenütt gyakori) – TV (erdőszéleken, vágásokban)


Leucojum aestivum - Nyári tőzike
Listera ovata - Békakonty

   Lythrum salicaria - Réti füzény

Myricaria germanica - Csermelyciprus
Neottia nidus - Madárfészek kosbor

   Nuphar lutea - Vízitök

   Nymphaea alba - Fehér tündérrózsa

Nymphoides peltata - Tündérfátyol
Ophioglossum vulgatum - Kígyónyelvpáfrány
 
   Orchis laxiflora ssp. palustris - Mocsári kosbor

Orchis purpurea - Bíboros kosbor
Ornithogalum pyramidale - Nyúlánk madártej

   Paris quadrifolia - Farkasszőlő

Pedicularis palustris - Posvány kakastaréj
Primula elatior - Sugár kankalin
Prunella grandiflora - Nagyvirágú gyíkfű
Pyrola rotundifolia - Kereklevelű körtike
Ranunculus lingua - Nádi boglárka

   Ribes nigrum - Fekete ribiszke

Salix elaeagnos - Parti fűz
Salvinia natans - Rucaöröm
Scilla vindobonensis - Dunai csillagvirág

   Senecio paludosus - Mocsári aggófű

Sesleria uliginosa - Lápi nyúlfarkfű
Thelypteris palustris - Tőzegpáfrány
Trapa natans - Sulyom
Urtica kioviensis - Lápi csalán
Vitis sylvestris - Ligeti szőlő 

- LAP TETEJÉRE -