ESEMÉNYEK

 

MAGYAR-SZLOVÁK KÖRNYEZETI MONITORING - MOSONMAGYARÓVÁR (2006.május 25-26.)

 

FOTÓGALÉRIA

- május 25. -

elnök:

LÁNG ISTVÁN

Köszöntő
        PERSÁNYI MIKLÓS, környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Magyarország
        LÁSZLÓ MIKLÓS, környezetvédelmi miniszter, Szlovákia
        ÖRDÖG VINCE, a Nyugat-magyarországi Egyetem dékánja

A Felső-Duna környezeti monitoringja a szlovák-magyar megállapodás alapján

RAKICS RÓBERT, helyettes államtitkár, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

A közös szlovák-magyar környezeti monitoring tizedik évfordulója
 DOMINIK KOCINGER, kormánymeghatalmazott, Szlovákia – (IGOR MUCHA)

A Duna meder történelmi változásai Pozsonytól Komáromig

        PETER PISÚT

Klimatikus viszonyok monitorozása a Bősi Vízlépcső térségében

        PAVOL FASKO – OŽGA MAJERČÁKOVÁ – JOZEF PECHO – PAVEL STASTNÝ

Vízpótlás és természetvédelem

        JANÁK EMIL KÁRPÁTI LÁSZLÓ

Hidromorfológiai változások a Szigetközben

        JÓZSA JÁNOS

Medermorfológiai változások és üledékvizsgálatok

        RÁKÓCZI LÁSZLÓ – SASS JENŐ

A Duna hidrológiai és morfológiai változásai

        MARTIN BAČÍK – MÁRIA BORODAJKEVYČOVÁ –  ZUZANA CAPEKOVÁ – KATARÍNA HOLUBOVÁ – MICHAL MARTINKA – PETER SKODA – JOZEF TURBEK (Valaki)

A felszín alatti vízjárás monitorozása

        JÁN GAVURNÍK ZOLTÁN HLAVATÝ

A felszín alatti víztest mennyiségi állapota, a talajvízszint változásai

HAJÓSY ADRIENNE – LIEBE PÁL – SZALAI JÓZSEF

Felszín alatti vízállapot hidraulikai modellezése

        BÁRDOSSY ANDRÁS – MOHÁCSINÉ SIMON GABRIELLA – MOLNÁR GYÖRGY – MOLNÁR ZOLTÁN – NEPPEL FERENC*

                                                          A Duna felszíni víz és mederüledékének minősége          

        STANISLAVA BAČÍKOVÁ – KATARÍNA KUČÁROVÁ – MAGDALÉNA VALÚCHOVÁ

A vízkémiai állapot jellemzése, a vízminőség alakulása

        HORVÁTH LAJOS – MAYER REZSŐ – PULAI JUDIT

A vízpótló rendszeren végzett vízkémiai és hidrobiológiai vizsgálatok

        BÁLINT PÉTER – ÖRDÖG VINCE – PÁLFFY KÁROLY

A felszín alatti vizek minőségének monitorozása

        ANDREA ŹUPTÁKOVÁ – LUCIA KVAPILOVÁ – ANNA ZÁKOVIČOVÁ

A felszín alatti víztest kémiai állapota, utánpótlódása

        DON GYÖRGY – HORVÁTH ISTVÁN – LIEBE PÁL – PENTELÉNYI ANTAL – SCHAREK PÉTER – TÓTH GYÖRGY

A talajnedvesség és mezőgazdasági területek teljes körű értékelése

        RASTISLAV DODOK – EMIL FULAJTÁR – ZOLTÁN HLAVATÝ

A ruderális területek növényzete és a talaj nedvességtartalmának változásai

        CZIMBER GYULA KOLTAI GÁBOR – MIKÉNÉ HEGEDŰS FRIDERIKA – PALKOVITS GUSZTÁV – PINKE GYULA – SCHUMMEL PÉTER – SZABÓ PÉTER

- május 26. -

elnök:

IGOR MUCHA

A hidrobiológiai monitorozás eddigi ismeretanyaga és fejlesztésének perspektívái
        BERCZIK ÁRPÁD, DINKA MÁRIA, GUTI GÁBOR, KISS ANITA, KISS KEVE TIHAMÉR, NOSEK JÁNOS, OERTEL NÁNDOR, PUKY MIKLÓS, RÁTH TAMÁSNÉ, SCHÖLL KÁROLY

Hidrobiológiai és halmonitorozás
        EVA BULÁNKOVÁ, JAROSLAV CERNÝ, MARTA ILLYOVÁ, VLADIMÍR KOSEL, IŽJA KRNO, STEFAN NAGY, FERDINAND SPORKA

A vízi- és vízparti mohavegetációról és a bentonikus diatómákról
        BUCZKÓ KRISZTINA, PAPP BEÁTA, RAJCZY MIKLÓS

A vízi élõhelyek növenyzetének monitorozása
        SILVIA KUBALOVÁ

Az erdõk monitoringjának eredményei
        ILLÉS GÁBOR, SOMOGYI ZOLTÁN, SZABADOS ILDIKÓ

Az erdõk növekedése, termõheleinek jellemzése és távérzékelési vizsgálata
        VLADIMÍR BAJCAR, FERDINAND KUBÍÈEK, JÚLIUS OSZLÁNYI, RASTISLAV RASI

A flóra és erdõk növényzetének monitorozása                       
        EVA UHERÈÍKOVÁ

Az élõhelyek növényzetének változásai a Duna elterelése óta
        ISTVÁN HAHN, ATTILA GERGELY, SÁNDOR BARABÁS

A szárazföldi fauna monitorozása
        TOMÁS CEJKA, ZBYSEK SUSTEK, MIRKO BOHUS

Zoológiai monitoring eredmények és a fejlesztés lehetõségei
        AMBRUS ANDRÁS, BENEDEK BALÁZS, CSÕVÁRI TIBOR, DOMBOS MIKLÓS, FORRÓ LÁSZLÓ, GUBÁNYI ANDRÁS, KOVÁCS TIBOR,  KUN ANDRÁS, MAJOROS GÁBOR, MÉSZÁROS FERENC, NAGY PÉTER, RONKAY LÁSZLÓ, SZÉL GYÕZÕ, SZIRÁKI GYÖRGY, UHERKOVICH ÁKOS, BANKOVICS ATTILA

A környezeti monitorozás jelenlegi struktúra és javaslatok
        ZOLTÁN HLAVATÝ, IŽJA KRNO, MIKULÁS LISICKÝ

A Duna ököszisztémájának potenciálja a jövõben                 
        MIKULÁS LISICKÝ, IGOR MUCHA

Közös monitorozás-javaslat a Duna Szap-Budapest közötti szakaszán
        ZOLTÁN HLAVATÝ

Zárszó
        LÁNG ISTVÁN, IGOR MUCHA

 

CSOPORT-1

 

CSOPORT-2

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -