Vissza Vissza <--Események <<-- Önkormányzat <<<--Bácsa-Révfalu   


 

 

Akadályozzuk meg a szabálytalan tüzeléseket!

                                                                  

Tisztelt Olvasó!

A levegő tisztaságát, a környezeti egészséget veszélyeztető tüzelések megakadályozása elősegítéséért fordulok Önhöz Kedves Olvasó!

Segítségül ajánlom a Győr+ cikke alapján összeállított tájékoztatómat.

 

Az általános levegőtisztaság-védelmi hatósági feladatokat a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya látja el, de a lakosságot leginkább érintő ügyekben a megyei kormányhivatal járási hivatala jár el. Ide tartoznak a háztartási és közintézményi tüzelőberendezések, valamint a nem gazdasági tevékenység keretében történő légszennyezési és bűzterhelési ügyek. A vonatkozó jogszabályok alapján tilos háztartási és közintézményi tüzelőberendezésben bármilyen hulladék égetése, illetve a környezet bűzzel való terhelése, kivéve háztartási tüzelőberendezésben a háztartásban keletkező papírhulladék és kezeletlen fahulladék égetése. Főszabályként tilos a kerti hulladék égetése is, azonban az önkormányzatok engedélyezhetik és helyi rendeletükben előírhatják az erre vonatkozó szabályokat (a győri szabályokat a „mit kezdjünk a kerti hulladékkal” című tájékoztatómban ismertetem.)

 

Ha szabálytalanságot tapasztalunk, a hulladékégetéssel, bűzterheléssel kapcsolatos bejelentéseket a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalhoz postai úton a 9023 Győr, Buda u. 5. sz. alatti címre, elektronikusan a hivatal.gyor@gyor.gov.hu e-mail címre küldhetjük, illetve hivatali munkaidőben a 96/795-054 telefonszámon lehet megtenni. A bejelentést követően a járási hivatal helyszíni ellenőrzést végez, és erről jegyzőkönyv is készül. Az ügyfél a helyszíni ellenőrzés során köteles a járási hivatal ügyintézőjét beengedni és a helyszínt megmutatni.

 

Amennyiben bizonyítást nyer, hogy a levegőtisztaság-védelmi szabályokat megsértették, a járási hivatal bírságot szab ki. A birság összegét a jogszabály 100.000 forintban határozza meg, és ez az összeg legfeljebb 75 százalékkal mérsékelhető, a mulasztás körülményeit, a kötelezettségszegés súlyosságát, annak időtartamát és ismétlődését figyelembe véve. Ha a kötelezett a bírságot nem fizeti meg, azt a nemzeti adóhatóság hajtja be. Érdemes tehát a szabályoknak megfelelően eljárnunk, ha pedig nincs módunkban tüzelni, akkor a más megoldást kell választanunk.

Külterületi (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést, előzetesen mindig engedélyeztetni kell a terület szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel. Az engedélyezés illetékköteles, és az égetés megkezdése előtt legalább 10 nappal korábban kell kezdeményezni.

Néhány jó tanács: Soha ne dobjunk el például égő cigarettacsikket, erdőben csak a kijelölt tűzrakó helyen gyújtsunk tüzet, tartsuk be a tűzgyújtási tilalom szabályait. Ilyenkor ugyanis tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon, a felsorolt területeken található tűzrakó helyeken, a vasút és közút menti fásításoknál. Fontos, hogy a tüzelés befejezését követően gondosan oltsuk el a tüzet, a tüzelés helyét pedig takarjuk le legalább öt centiméter vastagságú földdel a visszagyulladás megakadályozásának érdekében. Végezetül fontos, hogy két egyszerű telefonszámot megjegyezzünk, tűz észlelésekor haladéktalanul hívjuk a 105-ös vagy a 112-es segélyhívót.

 

Köszönöm türelmét és figyelmét.

 

  Tisztelettel:

Bárány István

önkormányzati képviselő


 - LAP TETEJÉRE -


ingyenes webstatisztika