Vissza Vissza <--Események <<-- Önkormányzat <<<--Bácsa-Révfalu   


 

SÁRÁSI CSATORNA(UTÓLAGOS)ÖNERŐVEL

 

Tisztelt Sárási Ingatlantulajdonosok!

A részben elkészült szennyvízcsatorna tapasztalatainak és a folytatás most is érvényes feltételeinek közreadására fordulok Önhöz Kedves Olvasó!

 

Győr- Sárás ( volt üdülőövezet) 2006 óta olyan falusias lakóövezet ahol lakóházak mellett üdülők is építhetőek (bővebben „ Sárás rendezési tervi szabályai” tájékoztatómban). Az önkormányzat ütemezetten (sárási szennyvízprogram című melléklet) tervezte a szennyvíz csatorna gerinc hálózatának a kiépítését. Az első ütem - Szitásdomb úttól a Kamilla utcáig - 75 ingatlant kiszolgálóan elkészült. Ezt követően a csatornára köthető ingatlanok tulajdonosai polgármesteri levélben arról értesülhettek, hogy Győr város útépítési és közműépítési hozzájárulásról szóló 44/1999. (XII. 30. ) Ök. rendeletére figyelemmel a költségek alapján ingatlanonként 384322 Ft közműépítési hozzájárulást fizethetnek,(fizettek, fizetnek) kötelezően a rákötésért. Ezt mindenki sokallta! Aláírásokkal tiltakoztak a díj ellen.  Sárásról 3 fős küldöttség is ment Polgármester Úrhoz, de az összeg nem változott. A küldöttek mindegyike írásban is részletes tájékoztatást kapott, amit továbbadhatott. A hozzájárulást egy összegben, vagy akár négy évre halasztva vagy négy év alatt elosztva is lehetett /lehet teljesíteni. A halasztás díja a mindenkori jegybanki alapkamattal számolt kamatteher, ami alacsony. Mentesültek a fizetés alól, akiknek ingatlanán a szennyvízkezelés a létesítményre előírt engedélyek alapján a beruházás megkezdése előtt megvalósított, rendeltetésszerű használatra alkalmas közműpótló beruházás – pl. szigetelt gödör- útján volt biztosított. Így az első ütemben 11 ingatlan tulajdonosai nem fizettek hozzájárulást.

 

Az első ütem tanulságaira figyelemmel a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése folytatásának városházi szempontja: „ Beruházás folytatása mögötti egységes ingatlantulajdonosi akarat és költségviselési szándék előzetes, írásos megléte, vagy pályázat.” Pályázati lehetőség eddig nem volt, szerintem nem is várható.

2014-ben a hátralévő ütemek területén lévő ingatlanok postaládáiba mintegy 200 igényfelmérőt (mellékletben) dobtunk be és ebből mindössze 75 érkezett vissza 74 igénnyel és egy elutasítással Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályára ( Győr 9021 Városház tér 1).  

A feltétel világos a tulajdonosi akarat és szándék a hiányos!

A döntő hányadú (70-80 %) igenlések eléréséhez vezető út az első lépése az érintett ingatlantulajdonosok egymás közti beszélgetése a csatornáról a szomszédságokon keresztül. Ahol a szomszédláncolat döntő hányadú igenléssel az első ütemhez ér és a nyomvonal kivitelezhető ott érdemes a folytatást kérni.

 

Kérem tájékoztatásom elfogadását. felmerülő további  kérdésekben állok rendelkezésre.

 
Köszönöm figyelmét és türelmét.
Tisztelettel:
Bárány István
a városrész önkormányzati képviselője - LAP TETEJÉRE -


ingyenes webstatisztika