Vissza Újságlista  /  Bácsa  /  Címoldal

 

Választások előtt

Az előző számban Választások után címet viselt a vezércikk. Igen, akkor a parlamenti választások eredményei miatt volt örvendeznivalónk. Most a helyhatósági választásokon dől el, ki kap felhatalmazást arra, hogy folytathassa azt a nagyszerű munkát, ami Győrben, Győr minden lakókörzetében megkezdődött az elmúlt négy évben. Úgy gondolom, a mostani pártszövetség jól végezte nem könnyű dolgát, mivel nem volt egyszerű egy balliberális kormány folyamatos ellenállásán állandóan fennakadva dolgozni. De így is működött az évi 2 milliárdos lakóutca-program, amelyből a mi településrészünknek is jutott bőven. Elkészült a Csalogány utca, a Karinthy Frigyes utca, a Sövény utca, a Kultúrház utca és a Kalapács utca egyes szakaszainak pályamegerősítése, az Örvény utca, a Dombhát utca, és Kócsa F. utca pályamegerősítése, a Csonkaér utca Vámosi út és Karinthy F. utca közötti szakaszának kiépítése. Elkészült a Nád utca vízelvezetése. 20 km járda újult meg, elkészült az új Bácsai út 1,3 milliárdból. Lett a városnak egy csodálatos főtere, híd épül a Mosoni-Dunán. A felszíni vízelvezetési program végre elindulhat a Bácsai út befogadójának kiépítésével. Higgyék el, nagyon sokat autóztam tehetetlenül a Szabadság utcában, a Csemete utcában, a Kultúrház utcában egy-egy nagyobb eső után. Gazdagodott a jól vezetett kisbácsai tagiskola, bővült a kisbácsai tagóvoda, folyamatos rekonstrukció alatt áll a nagybácsai óvoda, megszépültek játszótereink.

Kisbácsa jelképévé vált a templomtorony, befejeződött a nagybácsai ravatalozó építése, új tető és nyílászárók kerültek a volt kántortanítói házra vagyis a kisházra. Még az ősszel megkezdődik a felszíni vízelvezetés gerinccsatornájának kiépítése a Szabadság utca, Csemete utca irányába. A Kalapács utcában már készen van. A gyalogosok biztonságát erősítő intézkedés volt a Külső Bácsai út-Boglárka út csomópont, valamint a nagybácsai bolt előtti gyalogátkelőinek kiépítése és a városban elsőként kiemelt világítással való ellátása, valamint a Szigligeti u - István király u. csomópontjának térburkolatú átépítése 23 millió Ft értékben. Sajnos mire a Kisbajcs felől érkező forgalom csillapítására került volna sor, egy államtitkári leirat megtiltotta az országos közutakon való önkormányzati beavatkozásokat, amint erről előző számunkban is írtam már.

Sárás fejlesztése rendkívül nehezen indulhatott, mivel egy a korábbi városvezetés által hozott rossz döntéssel minden infrastrukturális előkészítés nélkül lakóövezetté vált. Az itt lakók ezt szenvedik minden hátrányával együtt. A gázvezeték építése után a csatornázás engedélyezési tervei elkészültek. Az első ütem kiviteli tervezési határideje szeptember 20. Ezután a szükséges közbeszerzési eljárás után kezdődhet a kivitelezés. Talán ezzel az aktussal lehetővé válik az övezet további fejlesztése, mely végül a burkolat problémájára is végső megoldást fog jelenteni. Ígéretek szerint még a tél beállta előtt az aszfaltdarálék újbóli feljavítására kerül sor. Végezetül szeretném megköszönni Önöknek azt a sok bizalmat, és a kritikai észrevételeket, ami eddigi munkámat kísérte. Jól estek a köszönő email-ek, amelyeket egy-egy út vagy járda felújítása után kaptam. Köszönöm azt a bizalmat is, amely az eddig nem látott mennyiségű kopogtatócédulák számában nyilvánult meg. Amennyiben az Önök jóvoltából a továbbiakban is olyan helyzetben leszek, folytatom a megkezdett munkát, melyet csak lakókörnyezetünk őszinte szeretetével tudok meghálálni.

Dr. Ottófi Rudolf

 

Emlékezés Benkó Tibor plébános úrra

2010 július 5-én adta vissza lelkét az Úrnak Benkó Tibor plébános úr a Szigetközi Esperesi kerület esperese, a bácsai Szent István király egyházközség plébánosa. Benkó Tibor 1950. október 20-án született Gannán. Nehéz körülmények között telt gyermekkora, családjának a Felvidékről kellett menekülnie, és a kommunista társadalom csak nehezítette beilleszkedésüket az új hazába. A család 1951-ben Nagymarosra költözött, ahol a kis Tibor gyorsan a templomhoz szokott. Meghatározó jelentőségű volt a kisfiú számára Horváth István esperes úr, Major Sándor, Bogisits Ferenc atyák szellemi vonzása, valamint itt ismerte meg Benkó Tibor fiatal korában Beton atyát, a későbbi kaposvári püspököt, Balás Béla atyát. Anekdotázás közben gyakran emlegette az Esztergomi Ferences Gimnáziumban történteket. Életre szóló emlékeket hagytak lelkében a frankáknál töltött évek. Innen egyenes út vezetett hivatása irányába. Az esztergomi szemináriumban folytatta tanulmányait, majd 1974-ben szentelték pappá. Pappá szentelése után gyorsan különböző szolgálatokra rendelte elöljárója. Ludányhalásziban szolgált káplánként, majd Tokodon káplán, közben plébános-helyettes Nagysápon. 1988. óta szolgált Győr-Bácsán és Vámosszabadiban. Bácsán talált otthonra. Később Kisbajcson is ő látta el a papi teendőket. Megkezdi a hittanosok és a ministránsok szervezését, sokszor viszi táborozni az ifjúságot, rendszeresen járnak a nagymarosi ifjúsági találkozókra. Közben elkezdte tanulmányozni a számítástechnika adta lehetőségeket, először segítséggel, később önállóan végezte a Templomi Levelek szerkesztését, melyet havonta jelentetett meg hívei legnagyobb örömére mindhárom plébánián. Plébánosként az ő idejében történnek meg templomfelújítások mindhárom településen. Hobbiszinten megkezdte a templomi rádió, a Szent István Rádió működtetését, amelyet hosszú éveken keresztül szerkesztett és üzemeltetett. Egykori ministránsai mára felnőttek, és a legutolsó testületi választások óta már erősítik a képviselőtestületeket. Elhatalmasodó betegsége fáradékonnyá tette, lassan le kellett adnia a kisbajcsi és a vámosszabadi szolgálatot. A szeretet azonban ugyanúgy áradt belőle, mint egészséges korában. Vallotta, és egész életével hirdette az örömhírt, mely előrevisz mindannyiunkat az Isten felé vezető úton. Édesapja halála után édesanyja, Mária néni is ide költözött, akit a bácsaiak gyorsan megszerettek. Szegény akkor még nem gondolta, hogy leánya és férje után még a fiát is el kell temetnie. Az Úristen ekkora terhet kevés emberre tud rábízni. Plébánosuk emlékét, tanítását a hívei meg fogják őrizni, és imádkozni fognak érte, ahogy magukért is ugyanúgy, ahogy ezt halála napján azon a bácsai szertartáson is megtették, amely eredetileg a húga lelki üdvért felajánlott szentmise lett volna.

Utolsó útjára nagyon sok bácsai, vámosi, kisbajcsi kísérte el Nagymarosra, ahol családja elhunyt tagjai mellé temette el dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr 30 paptársával egyetemben. Egész szolgálatát papi jelmondatának vetette alá, az oltártól, az újságban és a rádióban egyaránt hirdette: „Az evangélium igazságát megőrizzük számotokra" (Gal. 2,5.) Nyugodjon békében!

 

 

 

dr. Ottófi Rudolf

 

Nem maradt gazdátlan a bácsai plébánia

Győr-Bácsa új plébánosa dr. Egresits Ferenc, aki 1961-ben született Kópházán, 1986. június 19-én szentelték pappá. 1991-től 93-ig Rómában a Pápai Magyar Intézetben képezte tovább magát. 2005-ben a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Karán végzett oktató-kutató munkájáért megkapta az Apáczai Emlékérem Arany fokozatát. 2010-ig a Győri Hittudományi Főiskola rektora.

A bácsai hívek augusztus 15-e óta ismerik, a Szent István napi búcsúban már tevékenyen részt vett. A hívek hamar megszerették szerénysége, és nagyon

Í magas fokú felkészültsége miatt. Tartalmas szentbeszédei mintha egyre több hívőt vonzanának templomunkba.

Azt kívánjuk, érezze a feléje áradó szeretetet a bácsai hívek részéről, és pasztorális munkájához a Jóisten segítségét kérjük.

Dr. Ottófi Rudolf

 

 

Közlemény

A bácsai temető gondnoki teendőit Bárány Barna úr vállalta el, aki bármilyen a temetőt, temetést érintő kérdésben elérhető a 06-30-9940802 mobiltelefonon. Munkájához sok erőt, egészséget kívánunk.

Áthelyezett szelektív gyűjtőszigetek

Több lakossági megkeresés eredményeként sikerült áthelyeztetni a Boglárka utcai játszótér szomszédságában lévő belső parkolótéren a tér közepére telepített szelektív szigetet, valamint a terület rendezését is megrendeltem a Kommunális Szolgáltató Kft-től. Nem volt olcsó, mert mintegy 180.000 forintot kellett előteremteni ennek az apró átalakításnak az érdekében. Úgy gondolom a lakók nyugalma, és komfortérzetének javulása miatt megérte. Ezzel párhuzamosan sikerült a Dombhát utcából is áthelyeztetni a szelektív hulladékgyűjtő szigetet a sportpálya bejárat közelébe, ahol már nem zavar senkit ennek a közelsége. Ezért is 150.000 forintot kellett előteremteni.

Köszönöm Gintli Gyula úrnak, a KOMSZOL munkatársának a helyszínen nyújtott segítségét, és tanácsait, és külön köszönöm neki, hogy hívásomra azonnal a helyszínen rendelkezésre állt.

Dr. Ottófi Rudolf

 

Útátadás

2010. szeptember 15-én 14 órakor Borkai Zsolt polgármester ünnepélyesen átadja immár hivatalosan a forgalomnak az új Bácsai utat. Az új út nem csak az autósoknak nyújt nagy segítséget a belváros elérésében, hanem a kerékpárosok is korszerű utat kaptak, így megszűntek számukra a Külső-Bácsai út, Bácsai út életveszélyes szakaszai. Remélem, mindenkinek jól kezdődik majd a nap, ha ezen a szép úton hajt munkahelye felé.

Dr. Ottófi Rudolf

 

Megújult a temetői bejáróút

A Szent István király plébánia egyházközsége pályázatot nyújtott be az önkormányzathoz az egyházi alapra. Az elnyert pénzből a temetőben az apácasírok felújítására, és a térburkolat megnagyobbítására kerül sor. Ehhez kapcsolódóan a Temető utca méltó kiépítésével a készítendő díszburkolatig elkészült az útpálya felújítása, szegélykővel ellátva. Remélem, ezzel is sikerült hozzájárulni sírkertünk céljához méltóbbá tételéhez.

Dr. Ottófi Rudolf

 

 

 

Augusztus 20.

Augusztus 20. Bácsán is Szent István királyunk ünnepe, de mégis különleges nap, melyet különleges módon ünnepelünk, búcsúval. Mi is a búcsú? Egy-egy templom védőszentjének ünnepét búcsúnak nevezzük.

Szent István királyunk, akire nagyon büszkének kellene lennünk, hisz ő az a magyar király, aki úgy alapította meg a korszerű államot, úgy térítette át a nemzetet a keresztény vallásra,
hogy mégsem lett sem a német-római császár, sem a római pápa, sem később a bizánci pátriárka hűbérese, ez egy igazi politikai tett volt. Szent István királyunkról Győrben egyedül a bácsai plébániatemplomot nevezték el immár 70 éve. Mivel 14 búcsút ebben a csodálatos templomban, és úgy gondoltuk, fel kellene éleszteni ezt a szép templom nemcsak azért csodálatos, mert Szent István hanem azért is, mert az oltárképen összes magyar szent, középen Szent István, Szent Imre herceg, és Szent László király, balra Szent Erzsébet és Szent Margit.

Természetesen a lengyel-magyar szent, Szent Kinga, Szent Margit nővére még hiányzik, hiszen őt csak 10 éve emelte a szentek sorába II. János Pál pápa.
Ezt az ünnepet is az elmúlt 60 évben sikeresen kiüresítettük, mint a többit. Volt közben április 4, november 7, augusztus 20. alkotmány ünnepe, új kenyér ünnepe. Jó, ha mi bácsaiak tudunk róla, hogy nekünk Szent István a búcsúnk, és ezt büszkén ünnepeljük. Az elmúlt időszak alatt szerencsére maradtak családok, akik azért továbbra is rendbe tették a portájukat, összehívták a rokonságot, hogy együtt emlékezzenek templomunk névadó szentjére, megtartsák a búcsút. Úgy gondoltuk, hogy a falura jellemző szokások nagyon értékesek, köszönet azoknak, akik továbbörökítik. Egy búcsú emlékezés is, ha tetszik hagyományőrzés is.
Voltak persze eddig is Gyökereink címmel hagyományőrző kiállítások így Szent Istvánkor, de minden év más. Voltak persze eddig is Gyökereink címmel hagyományőrző kiállítások így Szent Istvánkor, de minden év más.

A reggeli szentmisén dr. Egresits Ferenc plébános úr megszentelte a kenyeret, majd délután a búcsúi forgatagban a gyerekek csillogó szemmel nézték a Szent Istvánról szóló meséket a Csörgősipka társulat előadásában, majd a Győrzámolyi amatőrök nagy sikerrel adták elő az István a király c. rockoperát. Közben csodálatos ikonkiállításban gyönyörködhetünk a kultúrházban, Gyurácz-Németh Teréz műveit tekinthettük meg. Fél hatkor ifj. Albert Miklós orgonaművész játszott a tavaly karácsonykor először hallott, és édesapja által épített orgonán a templomban.

Dr. Ottófi Rudolf

 

Egy olvasói levél

Tisztelt Dr. Ottófi Rudolf! Tisztelt Elnök úr!

Tárgy: A Baptista szeretetszolgálat Ladik utcai napközi otthona

Rövidke levelemben köszönetemet szeretném kifejezni, hogy az Ön támogatásával létrejöhetett a Baptista Szeretetszolgálat intézménye, melynek méltó és megfelelő helyet nyújt a Ladik utcai épület. Köszönetemet kérem, tolmácsolja mindazok felé, akik az ötlettől a megvalósulásig támogatták az intézmény létrejöttét. Sok támogató, segítő személyről tudomásom van, mégsem szeretném itt felsorolni őket, nehogy egy valakit is kihagyjak. Ezért köszönetem tolmácsolására Önt kérem fel.

Én személy szerint is mentális beteg vagyok (ha utálom is ezt így leírni), és tagja az intézménynek, s mint ilyen, szeretném megosztani tapasztalataimat.

Kivételes helyzetben vagyok, hiszen én is bácsai vagyok, így elmondhatom, hogy az intézmény a Jóisten ajándéka is egyben számomra, hiszen minden nap lehetőségem van elmenni oda, és nekem nagyon közel is van.

Az ott dolgozók legjobb tudásuk szerint próbálnak segédkezni problémáink könnyítésében, s a napközi elfoglaltságot is nyújt: mind szabadidős, mond pedig kötetlen munkajellegű elfoglaltság terén. A mentális beteg ugyanúgy társas lény, mint bármelyikünk, azzal a különbséggel, hogy többségük félelemmel, vagy szorongással teli állapotban közeledik embertársai felé. A napközi otthonban kialakuló családias társaság, ebben is nagy segítségemre van, sokkal nyitottabbá váltam.

Sok sikert kívánok az ott dolgozóknak és a doktornőnek munkájukhoz! Kedves Olvasó!

Jól estek szavai, de nekem nincs akkora érdemem ennek az otthonnak a kezdeményezésében, mint azt Ön feltételezi. Mindenesetre örülök, hogy jól, szeretetben működik a ház mindnyájuk, mindnyájunk megelégedésére.

OR

 

Még egy olvasói levél

Kéréssel fordulunk azokhoz a Szülőkhöz, kiknek gyermekei az éjszaka nagy részét is a kisbácsai iskola környékén töltik. Sajnos több városrészből is idejárnak a tizenéves gyermekek. A fiatalok nagy része cigarettázik és sokféle szemetet szórnak szét a Sövény utcai buszváró környékén. Az italos üvegeket is szétdobálják az iskola körül. Kerékpárjaikat a járdára dobják. Előfordult, hogy az utasoknak emiatt kellett egy megállóval tovább utazni, mert nem tudtak leszállni a buszról. Nemrég a buszváró reklám oldalát felrobbantották, korábban pedig a váró oldalának egy részét összetörték. A maradék oldalakat befirkálták, összekenték. Érdemes megnézni! Régebben az is megtörtént, hogy éjjel felgyújtották a buszvárót és a szomszédok hívták a tűzoltókat. Időnként gördeszkával zavarják a környék lakóit. Az is megtörtént, hogy örömlányok kínálták szolgáltatásaikat és a város minden részéből idejártak a fiatalok, legtöbben motorral. Volt, hogy hajnali négy órakor ment el az utolsó. A környéken lakók nem tudnak pihenni. Félelemben élünk. Rendőri segítséggel lett nyugalom egy rövid ideig. A fiatalok szórakozásához tartozik, hogy a közeli szilvafáról letörnek egy ágat és a szilvával fociznak, tollasoznak, majd az érett gyümölcs a szomszéd ház ablakán folyik végig. Nemrég Marcalvárosból jött öt fiatal és az egyik kisbácsai fiút ütötték öten. Hogy nem lett baj, az egyik szomszédnak köszönhető, aki a bántalmazott védelmére kelt. Kis híján őt is megverték. Előfordult, hogy éjfélkor kellett elküldeni a fiatalokat, mert a környék kutyái egyfolytában ugattak, nem tudtunk pihenni. Az iskola mellett a biztonsági lánc tartóját már többször kitörték, az elsőbbségadó táblát is kihúzták, megfordították. Az iskolagondnok is sokat tudna mesélni. A leírtak csak egy kicsi rész abból, amit évek óta művelnek.

Arra kérjük az érintett szülőket, hogy gyermekük baráti körét naponta hívják meg saját házukhoz, hogy ott is megmutathassák, hogy milyen jó „bulit" tudnak csinálni! Jó lenne, ha a szülők jobban odafigyelnének unatkozó gyermekeikre, hogy azokat ne alkohol vagy drogelvonón, esetleg rendőrségi fogdában, vagy AIDS-es betegek osztályán látogassák!

A kisbácsai iskola környékének lakói

 

Írásban az ítélet

Fordulóponthoz érkezett a Kisbácsai pálya ügye. A Győri Ítélőtáblán 2010. június 16-án kihirdetett ítélet, írásba foglaltan megérkezett a peres felekhez. Az ítélet szerint a pálya az államot illeti. A vesztes félnek 60 nap áll rendelkezésére, hogy ha tud, per-felülvizsgálati kérelmet nyújtson be a Legfelsőbb Bíróságra. Egy jogerősen befejezett eljárás - mint ez a pályaper - esetén, ennek akkor van értelme, ha lényeges, perdöntő, új körülmény merülne fel. Erre ebben az ügyben én nem látok reális esélyt.

A most lezárult 2004. évtől tartó per tárgya az állami tulajdonba utalt pálya Kft-be vitelének érvénytelenítése volt. Az ítélet végrehajtását - földhivatali tulajdoni bejegyzés - csak egy másik bírósági ítélet akadályozhatja meg. Erre most nincs reális kilátás. A bejegyzés után, következhet az állami kezelésbe vétel, majd az önkormányzati tulajdonba adás úgy, ahogy erről már Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése határozott.

A jó hírről tájékoztattam Borkai Zsolt polgármester urat. Ezzel elindulhat a hasznosítás koncepciójának kidolgozása.

Érdemes volt kitartónak lenni, és hinni, hogy sikerülhet. Köszönetet mondok mindenkinek, aki segített, bármilyen szerepet vállalt abban, hogy a pálya újra a helyi közösségé, Kisbácsáé legyen.

Bárány István

 

„Csak az idő érti meg..."

A 13. sz. Idősek klubjában, a Vámosi úton, időnként emlegetjük, hogy milyen gyorsan telnek a napok, a hetek, a hónapok. Biztosan vannak, akiknek lassan telik az idő. Például annak a sok beteg embernek, akik már alig várják, hogy haza kerüljenek a kórházból, és újra szeretteik körében legyenek. Sajnos, tőlünk is voltak idősek ebben a helyzetben. Pár hónap és jön a hideg, szürke hétköznapokat hozó évszak. Addig is sok-sok jó dolgot hozott nekünk ez a nyár. Júliusban például társklubunkkal közösen Bakonybélre kirándultunk. Beléphettünk a Szent Mauríciusz Monostorba, ahol a közelben élő öt szerzetes remete teljesít szolgálatot. A monostor területén is szolgálnak, Pál, Anzelm, Péter, Izsák és Ábel egyaránt. Vendégszerető emberek lakják a Bakony hegyei között húzódó kis települést. Utunk ezután Herendre vezetett, ahol a porcelángyártás fázisait, kis manufaktúra termekben mutatták be, a nagy türelemmel, szakmai tudással bíró dolgozók. Ezután látogattuk meg a gyár melletti múzeumot, ahol a régen használt „égető kemence" monumentális méreteire csodálkozhattunk rá. A kiállítótermek értékes „kincseit" is érdeklődéssel szemléltük. A közeli ajándékboltban a modern kornak eladható porcelánjaiból szívesen vásároltunk volna. Vendégül láttak bennünket a gyár impozáns cukrászdájában, ahol a kávéfőzőgép is csodás herendi porcelánból készült. Kellemesen elfáradva, az esti órákban értünk haza. Azt, hogy egyáltalán elmehettünk, ezúton is szeretném megköszönni a bácsai részönkormányzat képviselőinek, akik anyagilag támogattak bennünket: Dr. Ottófi Rudolfnak, Dr. Ferenczi Zoltánnénak, Bárány Istvánnak, Duck Líviusznak, aki koordinálta Hancz Jenőné Violának, és akik még javasolták részünkre, csak hálával adózhatunk.

A monostorban gyertyát gyújtottunk a bácsai tisztelendő úr emlékére, hiszen a napköziotthon lakói közül is többeket ő búcsúztatott el utolsó útjukon.

Mint a fenti példa is mutatja az életnek szép, derűs percei és szomorú, küzdelmekkel teli árnyoldalai váltják egymást. Minden nap egy-egy megmérettetést rejt magában. Vannak, akik másokat érzelmileg, anyagilag kihasználva jutnak előre, vagy hátra!? Nézőpont kérdése. Míg akiket tisztelhetünk, azokkal kellemes az élet, mert küzdenek. Küzdenek úgy a betegséggel, mint a mindennapok kihívásaival. Minden elismerés az övék és családtagjaiké. Tudjuk, hogy az élet az erőfeszítéseket díjazza, nem pedig a kifogásokat. Azt pedig az idő érti meg, hogy milyen fontos az életben mindennek alapja, a szeretet.

E gondolatok jegyében kívánok még szép, tartalmas hétköznapokat, okos választást, emelkedett, méltó ünnepet augusztusban is, minden kedves olvasónak.

Szeretettel és tisztelettel:

Szilvási Judit napköziotthon vezető

 

Bűzölgött az átemelő

A szennyvíztisztító befejezésével lényegesen, az észrevehető szint alá csökkent a bácsai levegő bűzterhelése. Habár az elmondások szerint, esetenként reggel vagy este többen éreznek kismértékű szennyvízszagot. Ennek a problémának kezelésére szükség lenne az üzemeltető, bűzészlelés időpontjában történő értesítésére. Erre a legjobb módszer a Pannonvíz Rt. diszpécser szolgálatának telefonon történő tájékoztatása.

Ezzel párhuzamosan lakossági megfigyelések kiszűrték az Örvény utcai szennyvízátemelő bűzkibocsátását. Egy évvel ezelőtt a szolgáltató is megkezdte az intézkedéseit. Műszeres méréssel is igazolódott a lakossági panasz. A megnyugtató megoldást a biofilteres lefedés adna, amit a felújításokba ütemezni kell. Addig is rendszeresen felügyelik, ha szükséges gyakrabban tisztítják az átemelő szivattyúit, szűrőit.

A jelenség visszaszorítására, kéri a szolgáltató a bűzészlelés jelzését a környező lakosságtól a diszpécser szolgálat felé, amelynek telefonszáma: 06-96/522-658.

A szolgáltatónál ígéretet kaptunk az azonnali intézkedésekre és a lehetőségek szerinti mielőbbi biofilteres lefedésre.

Bárány István

 

Óvoda átadás

Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk valamennyi érdeklődőt, szülőket, nagyszülőket a kisbácsai óvoda átadási ünnepségére. Talán mindannyian tudják, kedves olvasók, hogy az elmúlt időszakban örvendetesen megnőtt a kisbácsai tagóvoda körzetében a kisgyermekek száma. A régi óvodaépület már nem volt képes befogadni több gyermeket. Szerencsés véletlen folytán az önkormányzatnak sikerült megvásárolni az óvodával határos földrészleten álló családi házat. Az új épület egy újabb óvodai csoport elhelyezésére nyújt lehetőséget. A két kert összekötésével a gyermekek közös konyháról való ellátása biztosított. A korszerű konyhai eszközök ebben az épületben nyertek elhelyezést, így az egész tagóvoda sokat korszerűsödött e beruházás eredményeként. Természetesen nagyon korszerű vizesblokk biztosítja gyermekeink számára a higiénés lehetőségeket is.

Az átadási ünnepségre szeptember 24-én 10 órakor sajtótájékoztató keretében kerül sor, az épületet átadja Borkai Zsolt polgármester.

Dr. Ottófi Rudolf

 

CSALÁDI SPORTNAP 2010. szeptember 19. vasárnap

Helyszín: Bácsa FC sporttelep Program:

15.30 Megnyitó: Borkai Zsolt, Dr. Ottófi Rudolf, Katona Tibor

15.40 Nyitótánc, Kettlebell bemutató

16.00 - 17.00 Sorversenyek - Nagybácsai, Kisbácsai, Szövetség úti és Hédervári úti

óvoda vetélkedője közben (kb. 16.20)Tulipános Iskola Kisbácsai Tagiskolájának műsora 17.00 Zenés műsor: Tánc és- Képzőművészeti Iskola növendékei

Freestyle foci trükkök: Tóth Máté - Üstökös FC focistája 17.30 - 19.00 Sportversenyek minden korosztálynak: kb. 17.30 - tól Kerékpáros ügyességi verseny /Lehetőleg saját kerékpárral/ kb. 17.30 - 18.10 11-es rúgó verseny - mindenkinek. Védenek az Üstökös FC kapusai kb. 17.30 - 18.10 2x1 m-es kapura rúgó verseny - 12 éves korig kb. 18.30 - 19.00 Dekázó verseny - mindenkinek

közben (kb. 18.10)Zenés műsor: Tánc és- Képzőművészeti Iskola növendékei 19.00 Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes frontemberének fellépése

Kísérő programok: kézművesség, íjászkodás, arcfestés, kettlebell

Amit a szem és száj megkíván: langalló - kenyérlángos sütés, rántott hús, sült kolbász, hasábburgonya, pogácsa, csapolt sör, üdítők

 

Borkai Zsolt: „Mindent Győrért, minden győriért!"

Borkai Zsolt négy éve áll Győr élén. Sikereit, agilitását, valamint rajongását a város iránt, ahol született, és amelynek olimpiai bajnoki aranyérmet szerzett, senki sem kérdőjelezi meg. Népszerűsége erősebb, mint 2006 októberében volt. Vetélytársai lehetnek, esélyes ellenfelei aligha a polgármesteri székért folytatott küzdelemben.

- Polgármester úr, elégedett emberek ma a győriek?

- Nem venném a bátorságot, hogy a győriek nevében, a városban élő polgárok közérzetéről nyilatkozzam, ezt tegyék meg ők maguk. Polgármesterként úgy ítélem meg, hogy a fejlődés valóban látványos, az emberek előjöttek otthonaikból, élettel töltik meg a várost. Persze ez nem magától való dolog, ez egy 2006-ban eltervezett, tudatos és eredményes várospolitika, összefogás, egy céltudatos korszerűsítési program része. Mi nem csak beszéltünk róla, hanem eldöntöttük, és valóban felújítottuk a Széchenyi teret. A város szívében újra impozáns környezetben várja a látogatókat

Közép-Európa egyik legszebb barokk tere, ahol az emberek jól érzik magukat. Az új Mosoni-Duna híd megépítésével megoldódik a Sziget és Révfalu közvetlen forgalmi összekapcsolásának hiányából adódó belvárosi közlekedési lehetetlenség, így a Jedlik-híd átadásával lélegzethez jut majd Győr. De említhetném a közel 5 milliárd forintos lakóutca-fejlesztési programunkat, amely egyedülálló a maga nemében, vagy a Barátság Sportpark megnyitását, amelyet a válság, és a folyamatos központi elvonások közepette saját forrásból valósított meg a győri önkormányzat. Talán nem túlzok, ha azt mondom, évtizedes probléma oldódott meg az új Bácsai út elkészültével, ami bízom benne, hogy nagyon sok ember életét könnyíti majd meg. Közel 90 új, EU-szabványos játszótér készült el szerte a városban, hiszen a gyerekektől, az ő biztonságuktól és örömüktől nem szabad a pénzt sajnálni. Azt hiszem, ha megkérdezik a győrieket, ők is büszkén fogják említeni ezeket az eredményeket.

- Ön mit tart az elmúlt négy év legnagyobb sikerének?

- Sikernek tartom, hogy Győr pénzügyi helyzete stabil maradt, sőt, ma Budapest mellett a kisalföldi megyeszékhely a legerősebb gazdasági hátterű magyar város. Sikernek tartom, mert az elmúlt évek hatalmi politikája a legkevésbé sem volt nevezhető önkormányzatbarátnak. Az országban modellértékű pályázati rendszert alakítottunk ki a mikro- és kisvállalkozások munkahelymegőrzésére, amelyre tavaly és idén 250 millió forintot fordítunk. Ezzel 800 család egzisztenciáját tudtuk megvédeni Győrben, miközben az állami támogatásokhoz csak nagy nehézségek árán tudtak hozzájutni a vállalkozók. Az egyedülálló szakképzési program, melyet meghirdettünk, és aminek köszönhetően ösztöndíjban részesülnek a várostól azok a fiatalok, akik hiányszakmákra jelentkeznek, nagyon rövid idő alatt bebizonyította létjogosultságát. Ezek azok az előrelépések, amelyek a nehéz gazdasági viszonyok közepette nem lettek volna kötelező feladatok az önkormányzat számára, de mi úgy gondoltuk, lépéseket kell tennünk ezen a területeken is azért, hogy Győrben még jobb legyen élni.

- A gazdasági fejlődés alapja, hogy egy városnak milyen a viszonya a helyi cégekkel. Győrben jó az együttműködés?

- Azt gondolom, hogy az önkormányzat a már korábban is említett vállalkozóbarát politikájával minden tőle telhetőt megtesz a helyi gazdaság erősítésére. Összefogásra, együttgondolkodásra ösztönöztük a helyi vállalkozókat, együttműködésünk folyamatos a város legnagyobb cégeivel. Úgy hiszem, azzal, hogy közösen tervezzük a jövőbeni fejlesztési irányokat, az előrelépéshez szükséges környezet is rendelkezésre áll. Az önkormányzatok saját erejükből azonban többet nem tehetnek, szükséges az állami szerepvállalás, az adórendszer átalakítása is. Az elmúlt években ebből nem sokat vettünk észre, de most úgy látom, a következő időszakban ez a helyzet is megváltozhat majd.

- A bírálói azt mondták: országgyűlési képviselőként nem marad majd ideje Győrre, talán el is hagyja a várost. Lassan öt hónap telik el az országgyűlési választások óta. Hogy látja a korábbi kritikákat?

- A munkától sosem riadtam vissza, a polgármesteri teendőimet pedig össze tudom egyeztetni a képviselői feladataimmal. Különösen azért, mert sok szempontból nem különbözik a kettő egymástól: én a Városházán, a Parlamentben, és mindenhol Győr érdekeit szolgálom, és Győrért lobbizom. Győrt pedig polgármesterként tudom a legeredményesebben képviselni a legmagasabb hazai döntéshozó fórumon. Ne felejtsük el, itt Győrben kiváló munkatársaim is segítik polgármesteri munkámat. Úgy vélem: mindent Győrért, minden győriért! Hogy mit üzenek a bírálóimnak? Csupán annyit, hogy támogassák az önkormányzat és a győri emberek négy éve tartó közös munkáját a város érdekében. Ne külső szemlélői, hanem közreműködői legyenek a látványos és sikeres fejlesztéseknek.

- Köszönöm az interjút.

 

 

Impresszum: Kiadó: dr. Ottófi Rudolf, Főszerkesztő: Petrovicz Attila, Szerkeszti a szerkesztőbizottság, Megjelenik 2200 példányban, Terjeszti a Magyar Posta, Szerkesztőség címe: Győr-Bácsa, Heltai J.u. 8., Email: Hancz.Jenone@gyor-ph.hu, web: http://www.gyor.hu/index.php?hlid=4031

 

8