Vissza Újságlista  /  Bácsa  /  Címoldal

9. évfolyam 34. szám

 

VÁLASZTASOK UTAN

Köszönjük Bácsa, köszönjük Kisbácsa, köszönjük Sárás ezt a történelmi változást okozó választási eredményt! A bácsaiak mindig is tudtak egy kicsit előbbre tekinteni. Most is felismerték a történelmi pillanatot, amikor kemény döntést kellett hozni. El kellett vetni azt, ami az országot az elmúlt nyolc évben a pusztulása felé kergette. Emlékezzünk arra, hogy az Európai Unióhoz csatlakozáskor az újonnan csatlakozó országok élenjárójaként, nagy reményekkel vágtunk bele a közös európai történelem alakításába. Ez a reményünk egyre fogyott, és ma már az Unió abszolút sereghajtójaként szégyenkezünk Európa előtt. Ebben a pillanatban a nép rádöbbent a változás szükségességére, rájött, hogy már túl sok az éhező, hajléktalan munkanélküli, túlzottan leállt a gazdaság. Elég volt a sok eljátszott forintból, elég volt az állandósuló botrányokból, korrupcióból. Nekünk tiszta ország kell, tiszta vezetőkkel.

Óriási felelősséget vállal az, aki egy országot a csőd széli helyzetben megpróbálja rendbe tenni, a népnek megpróbál megélhetést adni, a felelősöket számon akarja kérni, az ifjúságnak jövőt akar teremteni, az időseknek pedig méltó lehetőséget időskoruk boldog, elégedett eltöltéséhez, a jól megérdemelt pihenéshez. Óriási felelősséget vállal az, aki a teljesen lezüllesztett egészségügyet megpróbálja missziójához méltóvá tenni, a szétkergetett orvosokat, nővéreket megpróbálja hazacsalogatni. Óriási felelősséget vállal az, aki megpróbálja a hibásan dotált, ezzel tönkretett közoktatást megint arra a magaslatra visszahelyezni, ahol valamikor a magyar közoktatás állt. Óriási felelősséget vállal az, aki a magyar egyetemek lezüllesztett hírét megpróbálja visszaszerezni.

Nagyon ügyes az, aki még így is képes a győri befektetők igényeit kielégíteni szakemberekkel, vezetőkkel. Mert olyan gazdasági helyzetben, amibe kerültünk, fel kell pörgetni a gazdaságot, újra fel kell építeni a mezőgazdaságot, és meg kell próbálni néha ellent mondani az Európai Uniónak, mert a mi érdekünket senki sem fogja képviselni, ha mi sem. Ehhez kell ügyesség és kitartás.

Fel kell hagyni az önfeladással, artikulálni kell a mi igényeinket, ki kell verekedni a jussunkat. Ez így természetes. Meg kell becsülnünk azokat a határon túl rekedt testvéreinket, akik iszonyatos elnyomatásuk ellenére is őrizték magyarságukat, őrizték nyelvünket, sokszor még jobban, mint mi itthon.

Meg kell erősíteni a családokat. A szétvert családokból nem lehet nemzetet építeni, nem lehet megállítani a demográfiai fogyást. Felelősségünk a megmaradás, ezt kaptuk őseinktől. Emlékeznünk kell, hogy volt ebben az országban már sokkal nehezebb helyzet is, mégis mindig talpra tudtunk állni. Itt a pillanat, amikor talpra kell tudni állnunk. Ez mindannyiunk érdeke, és nem számít az X és nem számít az Y érdeke, itt a mi érdekünk számít. Felemelt fejjel nézzünk egymás szemébe, fogjuk meg egymás kezét, és a széthúzást félretéve építsük fel az országot olyanra, mely Európa dísze lehet megint. Ehhez most történelmi esélyt kaptunk, és ne rontsuk el azzal, hogy mindig kritizáljuk azokat, akik megpróbálnak valamit tenni. Elég volt az utóbbi négy évben úgy vezetnünk a várost, hogy kitaláltunk valami jót, erre jött egy kormányrendelet, ami ellehetetlenítette. Elég volt állandóan azt érezni, hogy nekünk háromszorosát kell teljesíteni ahhoz, hogy elnyerjünk egy pályázatot. Elég volt abból is, hogy a város közlekedéséért elkezdtünk költeni az állami átmenő főutakra, bár nem lett volna dolgunk, csak a saját érdekünk, erre egy szakállamtitkári levél ezt egyszer csak lehetetlenné teszi. Elég volt az állandó szembeszélből. De így is épül a Bácsai út, épül a Szigeti híd, épül a Széchenyi tér, csak mennyivel nehezebben. Most nem lehetünk pitiánerek, nem lehet szempont, hogy négy éve megzsaroltuk a várost, kérjük számon a mostani vezetésen. Négy éven keresztül megpróbáljuk költekezésre bírni a várost, most meg azért kritizáljuk, mert okos gazdálkodással megmaradt a pénze, maradtak tartalékai. Fel lehet lázítani városrészeket, de attól senkinek sem lesz jobb, és senkinek sem lesz igaza. Lehet hiányolni dolgokat, de biztos, hogy a közösségnek az lett volna a legfontosabb?

 

Óriási hit kell ahhoz, sokan belepusztulnánk hit nélkül egy ekkora kihívásba. Drukkoljunk a kormánynak, segítsünk nekik segítsünk magunknak. Ne legyen baj, ha valaki nem hazudik, legyünk mi is őszinték, legyen becsülete az igazságnak, a munkának, az értékeknek.

Dr. Ottófi Rudolf

BÁCSAIFALUNAP

Az idén is május utolsó vasárnapján, 30-án a hősökre emlékszünk a reggeli szentmise után. A RÁBA fúvószenekar kíséri ki az érdeklődőket a Hősök Szobrához, ahol megemlékezünk Bácsa 1. és 2. világháborús hőseire, valamint 56. áldozatára. A megemlékezés után kellemes program körbesétálni Bácsát a fúvós zene hangjaira, végül visszaérkezünk a templomhoz. Délután 2 órától a szokott helyen, a kultúrház mögött zenés műsor szórakoztatja az érdeklődőket. Itt adjuk át a Bácsa Településrészért díjat is, melyet a délutáni műsorba iktatva nyújtjuk át annak, aki oly sokat áldozott szűkebb lakókörzetéért is. Az újság hátulján megtekinthetik a részletes programot.

SÁRÁSI SZENNYVÍZCSATORNA

A városrész szennyvízcsatorna építése még mindig tervezési állapotban van. Az ügy visszatérő témája volt a közmeghallgatásoknak, utóbbi időben a sajtónak is. A sárási gázközmű elkészülte után, kézenfekvőnek tűnt, a még hiányzó szennyvízcsatorna kiépítése. Ezért még 2008. év őszén, a 2009. évi költségvetés koncepciójának tárgyalásakor szóba került a kivitelezéshez nélkülözhetetlen engedélyezési dokumentációk elkészítése. A tervezési keretből természetesen a tervezésre jutott pénz. Az ilyenkor szokásos ügymenet következett közbeszerzési eljárással. A nyertes tervező a tervet 2009 novemberében szállította le. A 2010. évi költségvetésben sikerült a sárási csatornarendszer kiépítésének első ütemére pénzt elkülönítve. Ennek megfelelően 35 millió forint előirányzat került a városi büdzsébe. Időközben a tavaly elkészült tervet már az az idén beadta a tervező engedélyeztetésre. Erre is figyelemmel, a 2009. évi költségvetés teljesülésének tárgyalásakor elhangzott további 19 millió forint átcsoportosítására javaslat, de ennek kivitelezésére az idén nincs esély. Az engedélyezési eljárás a Környezetvédelmi Hivatal által előírt hiánypótlás miatt húzódik. Mivel a Sárás közel van a révfalui dunai ivóvíz kutakhoz, a révfalui ivóvízbázis védőidomán helyezkedik el, a tervezés előzetes hatásvizsgálat-köteles. Az előzetes eljárás lezárásának jogerőssé válása után folytatódhat az engedélyezési eljárás. Ezután indulhat a kivitelezési dokumentáció tervezése. Ezt a problémát a Városépítési Osztály úgy hidalja át, hogy már most megkezdődött a kivitelezési dokumentáció készítése. Ezután történik, közbeszerzési eljárással a kivitelező kiválasztása, a terület munkavégzésre való átadása, és kezdődhet a kivitelezés. Ekkor lehet megmondani majd a konkrét bekerülési költséget és lehet majd meghatározni az egy lakossági fogyasztási egységre jutó hozzájárulás forintosított összegét. Mint látható a feladat egyszerűnek tűnt, de még sem lett az. Mivel várhatóan a kivitelezés átcsúszik a jövő évre, a jövő évi költségvetésbe kell tervezni a további ütemek kivitelezését. Szem előtt tartva a vízkivételi művek védelmét, és a Sáráson élő győri lakosoknak érdekeit. Ezzel cseng egybe a települési szennyvíz kezeléséről szóló európai uniós 91/271/EGK irányelv is. E szerint minden olyan területen, ahol a népesség elegendően koncentrált ahhoz, hogy a szennyvizet összegyűjtsék, ott szennyvízcsatorna-hálózatot kell építeni. Nos Sárás ilyen hely, ráadásul a révfalui közösségi ivókútjainkhoz közel, szennyvízcsatorna hálózat nélkül. Ezért is fontos a mielőbbi megoldás.

 

MEGINT VANDÁLOK JÁRTAK A SZENT VIDEN

A ZöldErő Egyesület által létrehozott Szent Vid emlékhely vandálok áldozatául esett. Megint a tűzrakáshoz használták fel az esőbeálló korlátját. A ZöldErő Egyesület aktivistái nem győzik helyrehozni az esőbeálló korlátját, vandál elemek rendre lefeszegetik és tüzet raknak belőle. Sajnos az egyik ember teremt, létrehoz valamit, a másik pedig tönkreteszi a munkáját. Országunk felemelkedése szempontjából fontos lenne egy szemléletváltás, tiszteltjük a másik munkáját, fogjunk össze vele, és tegyünk mi is valamit a közösségért, ne csak romboljak. Sokkal előbbre lenne ez az ország, és a romboló is hamar rájönne, hogy az összefogással mindenki jobban jár.

 

 

TÍZ ÉVES A ZÖLDERŐ EGYESÜLET

Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület 2010. május 18-án tartotta tisztújító közgyűlését. Az egyesület már tíz éve dolgozik a köz hasznára, de csak most jutott arra az elhatározásra, hogy kéri a közhasznúsági bejegyzést a bíróságon. Ennek érdekében elkészítette a működését meghatározó Alapszabályt és azt a közgyűlés most elfogadta. Ezzel egy időben megválasztotta az új elnökséget.

Elnök: Dr. Ferenczi Zoltán Elnökség tagjai: Krémer Józsefné, Sütő Péterné, Ferenczi Zoltánné, ifj. Kovács Gyula, Lampert Bálint, Lázár István.

Ezután az elnök meleg szavakkal mondott köszönetet Galambos Gábornak és Gaál Dezsőnek a tíz éves elnökségi munkájukért. Mindketten könyvjutalomban részesültek. Az elnök örömmel jelentette, hogy a füvészkertben elültetett kocsányos tölgy csemeték szépen zöldellnek. Sajnos a sétány mellől kilencet ismeretlen tettesek elvittek a karókkal együtt. A szép munka elismeréseként 34 Ültess fát a füvészkertben emléklapot adott át. Az ülés végén az elnök bejelentette, hogy az egyesület elkészíti Bácsa környezetkultúrája című könyvet. Kéri azokat, akik régi fényképek, rajzok, festmények, leírások, térképek birtokában vannak, jelezzék, hogy azok felhasználásával minél teljesebb, személyesebb lehessen a kiadvány.

MEGKEZDŐDÖTT AZ IDEI PARLAGFŰ SZEZON.

A Földhivatalok megkezdték a külterületi termőföldterületek hasznosításának ellenőrzését a Határszemle keretei között. Már minden település jegyzője megkapta az első határszemle felhívást. Ezt az önkormányzatok hirdetőtáblán kötelező kifüggeszteni, hogy felhívják a lakosság figyelmét a területeik hasznosítására, illetve gyommentesen tartására. A felhívásban szerepel, hogy a határszemle megkezdésétől kezdve az ellenőrzések folyamatosak. Ennek megfelelően már most érdemes elkezdeni a parlagfű elleni védekezést, mechanikus, vagy vegyszeres gyomirtással. A Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület kéri az állampolgárokat, hogy ott ahol tudnak, gyommentesítsenek, mert egyre több allergén gyomnövény virágzik. A jéghegy csúcsát jelentő parlagfű még kicsi, de növekszik. Már most próbáljuk beazonosítani az általa érintett területeket. Saját tulajdonuk környékén, egészen az útig, végezzék el a gyommentesítést, fűkaszálást. Ne álljanak meg a kerítésnél, telekhatárnál, közterületen is folytassák! A gyomtalanítás közérdek, mert több millió honfitársunk egészsége forog kockán Allergiás embertársaink kiszolgáltatottan várják az elkövetkező hónapokat, és a parlagfű allergiások már előre rettegnek a július közepe utáni időktől. A gyommentesítést azonban még a virágzás előtt kell végezni, a pollenszórás megindulása után már késő!

❖ Ha csak néhány tő, húzzák ki, így biztosan nem termel pollent, mert egynyári növény.

❖ Ha nagy területet borít, kérjük, jelentsék be egyesületünknek, hogy az illetékes hatóságnál jelezni, intézkedni tudjunk.

A Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület elérhetősége: Bp. 06-80-204-355 (ingyenes). Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület, Győr: 96-331-229. zoldero@kabelnet.hu

 

 

A KISBÁCSAI NYUGDÍJASOK BARÁTI KÖRÉNEK MÁSODIK NEGYEDÉVÉNEK RÖVID TÖRTÉNETE

Nőnapra az egyetlen jelenlévő férfi társunk Király István csokoládéval köszöntött bennünket.

Március 6-án a Richter teremben egy hangversenyre voltunk hivatalosak, köszönjük az Igazgató úrnak. Horváth Ferenc volt a vendégünk, már nem először, nagyon érdekes előadást tartott a japán irodalomról. Jól szórakoztunk humoros előadásán.

Megemlékeztünk március 15-ről, az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharcról. Húsvétról szóló verseket olvastunk fel, majd Király István klubtagunk mondott pár kedves gondolatot és meglocsolt bennünket. A közelgő Költészet Napjáról is megemlékeztünk, szintén versekkel. Vendégünk volt Bárány István képviselő úr egy kis beszélgetésre és meghívott bennünket a BBMMK-ban anyák napi Gála műsorra.

 

Április 27-én pécsi kiránduláson voltunk. Bejártuk Pécs belvárosát. Voltunk a zsolnai múzeumban és a Bazilikában. A város a 4. században a Római Birodalomhoz tartozott, már ekkora püspöki központ volt.

Ezt bizonyítják, hogy Róma katakombái mellett itt maradtak meg együtt a legnagyobb arányban az ókeresztény temetkezés emlékei Európában.

Ezeket a sírkamrákat és a temetői emlékkápolnákat 2000-ben, a Világörökség részévé nyilvánították.

A mártírok sírjai mellé épült a ma is látható székesegyház, mely jelenlegi formáját 1891-ben nyerte el.

Az idegenvezetőnk kíséretében bejártuk a város nevezetességeit, nagyon kedves volt. Végül az Irgalmasok utcában egy hangulatos étteremben ebédelt meg társaságunk. Hazafelé az új hatos úton is utaztunk, és átmentünk két kis völgyhídon is. Jó kedvvel, fáradtan értünk haza. Köszönjük a Részönkormányzatnak a támogatásukat és az autóbuszvezetőnk Sütő Péter balesetmentes szállítását és kedvességét. Május 2-án a Győri Művészek jótékonysági hangversenyén vettünk részt, amelynek célja a győri Cuha utcai bölcsőde támogatása volt.

Május 4-én a kis iskolában tartottak Ki mit tud-ot. Itt is jelen voltunk négy fővel, ketten zsűritagként is részt vettünk, immár harmadik alkalommal. A Városháza dísztermében a Nyugdíjasok megyei dalversenyén is képviseltük a klubunkat.

A klubban tartalmasan, jó kedvvel töltjük az időt.

„Aki lélekben gazdag

Az szólni tud ahhoz is

Aki nem a testvére

Le tud hajolni a szegényhez

Mosolyt mellékel a kenyérhez"

 

Kovács Sámuelné klubvezető

 

FÓRUM BÁCSÁN AZ ÚJ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERRŐL

A Bácsai Részönkormányzat elnöke 2010. május 11-én 17 órára a Bácsai Művelődési Házban fórumot hirdetett a lakossági hulladékgyűjtés új rendszeréről és az eddigi tapasztalatokról.

A megjelent érdeklődők először a KOMSZOL Kft. Regionális Hulladék-gazdálkodási Rendszerének vezetőjének, Szabó Sándor úrnak a tájékoztatóját hallgathatták meg. Az ismertető a kezdéstől, a pályázati útvesztőkön át, az új rendszer elindulásáig elvégzett szakmai tevékenységekről, költségekről és a már értékelhető tapasztalatokról szólt.

Elhangzott, hogy a szolgáltatónak fontos, hogy a lakosság értse a rendszer logikáját, ismerje elemeit, és a saját háztartásának hulladékbánását okosan illessze a rendszerbe. Aki így cselekszik annak olcsóbb lesz a szemétdíja annál, mint aki nem szelektál. A kulcsszó a szelektálás. Ehhez rendelkezésre áll már két szemétgyűjtő. Akit nem találtak meg az új szemétgyűjtők osztásánál, annak jó hír, hogy a Kalapács utcai hulladékudvarban nyitvatartási időben a cserét vagy átvételt meg lehet ejteni. Tehát az elmaradt edénycsere helyben pótolható!

A szelektálást már a lakásban érdemes kezdeni azzal, hogy külön tartályban gyűjtsük a konyhai bomló szerves hulladékot. Hogy mi tartozhat ide, arról a csatolt tájékoztatóból támpontot kaphatunk. A bomló háztartási hulladékokat a barna fedelű kukába ürítjük, ahová a kerti hulladékot és a lenyírt füvet is.

A rendszernek része sajnos, hogy a fűnyiradék a Kalapács utcai hulladékudvarba nem vihető! Ezzel szemben a kerti növényzet, bokrok, fák nyesedéke, levágott gallyazat továbbra is vihető.

A bácsaiak iránti dicséretként hangzott el, hogy városrészünkből be-gyűjtött barna kuka tartalmak, nagyon jó minőségű komposzt alap-anyagnak számítanak. Ez azt jelen-ti, hogy jól szelektálunk. Nagy többségünk már e rövid idő alatt is beletanult az új rendszerbe. A szolgáltató kéri, hogy a tapasztalatok a szomszédság útján kerüljenek el azokhoz is, akik most még szerényebb eredménynél

tartanak. A komposztálható háztartási hulladékon felül képződő felesleges PET-, üveg- és fém- palackot, újságpapírt, kartonpapírt vigyük valamely hulladékpontra. Festékes dobozt, lomot, zsidet, kerti nyesedéket, elemet pedig a Kalapács utcai hulladékudvarba. Aki így tesz, annak bőven elég a kéthetente ürített szürke kuka. Hogy így legyen, ahhoz minden feltétel adott Kisbácsán és Bácsán. Természetesen nem kötelező szelektálni, a lehetőségekkel élni, de az ilyen háztartásnak többe fog kerülni a szemétdíj annál, mint aki szelektál. Összegezte mondandóját a szolgáltató igazgató-helyettese. A Fórum szükségességének felmerülésekor sokan kérték ennek a fórumnak a létrehozását, végül is a vártnál sokkal kevesebben jelentek meg. Közben sokan megtanulták a rendszer alkalmazását.

Következhettek a lakossági vélemények, észrevételek, kérdések és javaslatok. Ezek közül a leghangsúlyosabbnak ítélt témaköröket érintőeket adjuk közre, lényegre törően rövidítve. 1. Elmaradt edénycserére házhoz jön-e a szolgáltató?

Nem, nincs rá kapacitás. Könnyítés, hogy az új edény átvétele, a régi leadása a Kalapács utcai hulladékudvarban intézhető.

 

2. A hamu hová tehető?

- A fával fűtés, tüzelés hamuja a barna kukába nyugodtan tehető. Jó komposzt anyag.

3. A lenyírt fű a Kalapács utcai hulladékudvarba vihető-e?

- Nem vihető, a barna kukába tehető. Ha kevés az egy kuka, akkor javasolt még egy kuka.

4. Ősszel, ha lehull a fákról a lomb, akkor az hova vihető?

- A Kalapács utcai hulladékudvarba nem vihető. Apránként a barna kukába tenni javasolta a szolgáltató. Ellenben a Közéletben megjelent tájékoztató szerint a hulladékudvarba vihető a falevél is. Ez a szabály, amit utólag az előadó

utólag is megerősített.

5. Győrben miért drágább, mint egyes falvakban a szemétdíj? Hogyan lehet jövőre egy átlagos család évi szemétdíja 23.000,-Ft, - amit a szolgáltató egy szórólapján olvashattunk - amikor ugyanaz a tétel már most több mint évi 30.000,-Ft?

- Most valóban olcsóbb, egyes Győr környéki falvakban a szemétdíj, de jövőre mind a 112 településen egységes lesz. A kérdés második felére nem kaptunk választ. Jobb híján a kérdező fűzte hozzá, hogy szerinte Győrben a kezdetektől jóval az infláció fölött indult és emelkedett mindig is a szemétdíj.

6. Mivel ösztönöz a szolgáltató, mivel kompenzál vissza a lakosoknak a hulladék szelektálásért, a további lakossági partnerség fejlesztésére? - Mert nyugaton ez így működik, mondta a kérdező.

- Konkrét választ nem kaptunk. A fórum után tartott részönkormányzati ülésen megbeszéltük az elhangzottakat. Egyöntetű vélemény alakult ki, hogy a rendszerbe kell illeszteni, a fű kaszálék hulladékudvari ingyenes befogadását is. Ezt azért is elvárjuk, mivel családi házas övezetben, a kerítésünk és az útest közötti területen is ingyen nyírjuk a füvet, szedjük össze a leveleket. Jónak tartanánk azt is, hogy a likócsi telepen a szennyvízből visszamaradt komposzt, - ami csak dísznövények alá tehető, a lakosok számára például ingyenesen legyen vihető.

7. A nagycsaládosoknál, ahol sok a gyerek, bizonyos időszakban szűkös az edényzet kapacitása

- Igen, sajnos a nagycsaládosok számára ez a rendszer nem túl előnyös, de őket annyi hátrány éri, a számukra majd ki kell találni valami speciális megoldást.

8. Ha valaki úgy látja, hogy edényzete nagyobb űrtartalmú, mint kellene, vagy nem keletkezik számottevő komposzt, akkor kisebbre cserélhet-e, vagy visszaadhatja-e?

- A rendszer átlagokra kalkulált. Az idei év a próbaév. Az a szakmai javaslat, hogy mindenkinek akkora gyűjtőedénye legyen, hogy az átlagnál nagyobb heti illetve kétheti hulladékadagok is elférjenek a kukában. Kevesebb hulladék keletkezési időszakban ritkábban teszik ki a kukát üríteni. Ugyanis 2011 januárjától az ürítések gyakorisága szerint kell fizetni. Ezért javasolt, hogy még ne adja vissza senki. Idén mindenki tapasztalja ki, hogy milyen edényzet és ürítési gyakoriság lesz az optimális. Ugyanis idén még úgy fizetünk, mintha hetente egyszer ürítenénk egy kukát.

9. Szolgáltatás csökkenés inkább, mint bővülés az új rendszer. Minden új rendszer a bácsaiak számára szűkítést is jelent, mondta véleményét valaki. A valamikori heti kétszeri ürítés egyre csökkent, most pedig kéthetente ürítik a szürke tartalmát, sorolta érveit.

- Válaszként elhangzott, hogy mindezzel párhuzamosan lettek ingyenesen igénybe vehető gyűjtőszigetek és hulladékudvar is.

A fórum résztvevői egyetértettek a hulladékgyűjtés fejlesztés szükségességével, de az igénybevétel lehetőségeit, a háztartások szükségleteihez rugalmasabban igazodó rendszert várnak, értékarányos árakon. A tovább fejlesztés a szolgáltatón kívül a rendeletalkotó képviselőktől is függ, mondta az igazgató-helyettes. Az elhangzott észrevételeket, javaslatokat, kérdésköröket a lehetőségek szerint figyelembe veszik. Így például az elsők között kialakítják a hulladékpontok teltségének, lakossági bejelentését lehetővé tevő zöld telefonszám rendszert.

 


 

Hulladék

Hulladékudvar

Szelektív hulladék-gyűjtő sziget

Barna fedeles kuka

Szürke fedeles kuka

ablaküveg

x

-

-

-

ágnyesedék

x

-

x

-

akkumulátor

x

-

-

-

ásványvizes palack

x

x

-

-

bébiételes üveg

x

x

-

-

boríték

x

x

-

-

boríték (műanyag ablakkal, vagy címkével)

x

x

-

-

burgonyahéj

-

-

x

-

bútor

x

-

-

-

Műanyag csomagolóanyagok pl. PET palack, tisztítószeres, kozmetikai flakonok

x

x

-

-

elektronikai cikkek (Kizárólag megbontatlan állapotban, nem szétszerelve!)

x

-

-

-

élelmiszerrel szennyezett bármilyen hulladék (pl. fém, papír stb.)

-

-

-

X

építési törmelék

x

-

-

-

ételmaradék

-

-

x

-

étolaj (használt)

x

-

-

-

fahamu (kis mennyiségben)

-

-

x

-

fahulladék (kis mennyiségben)

x

-

x

-

falevél

-

-

x

-

fémhulladék

x

-

-

-

festékes dobozok

x

-

-

-

festékmaradék

x

-

-

-

fóliák

x

x

-

-

fűkaszálék

-

-

x

-

gumiabroncs

x

-

-

-

gyaluforgács (kis mennyiségben)

x

-

x

-

gyerekjátékok

x

-

-

-

gyümölcshéj és csutka

-

-

x

-

gyümölcsleves, tejes doboz

x

x

-

-

haj (kis mennyiségben)

-

-

-

X

háztartási gépek (Kizárólag megbontatlan állapotban, nem szétszerelve!)

x

-

-

-

higítómaradék

x

-

-

-

hungarocell

x

-

-

-

jénai edény

x

-

-

-

joghurtos doboz

x

x

-

-

kartonpapír

x

x

-

-

kávézacc

-

-

x

-

konzervdoboz

x

x

-

-

kutyaürülék

-

-

-

X

lekváros üveg

x

x

-

-

macskaalom

-

-

-

X

margarinos doboz

X

x

-

-

műanyag hulladék (nagyobb darabos)

x

-

-

-

növényvédőszer csomagolása

x

-

-

-

növényvédőszer maradék

x

-

-

-

papírhulladék

x

x

-

-

papírzacskó

x

x

-

-

pelenka (eldobható)

-

-

x

-

porcelán

x

-

-

-

reklámújságok

X

x

-

-

ruhadarabok (régi vagy elhasználódott)

X

-

-

-

salak

-

-

x

-

Számítógép (Kizárólag megbontatlan állapotban, nem szétszerelve!)

x

-

-

-

szárazelem

x

-

-

-

szőlővenyige

x

-

x

-

teafű

-

-

x

-

tejes doboz

x

x

-

-

tojáshéj

-

-

x

-

tükör

x

-

-

-

TV készülék (Kizárólag megbontatlan állapotban, nem szétszerelve!)

x

-

-

-

újságpapír

x

x

-

-

üdítős palackok

x

x

-

-

üvegpalack

x

x

-

-

villanykörte

x

-

-

-

zöldségmaradék

-

-

x

-
Impresszum: Kiadó: dr. Ottófi Rudolf, Főszerkesztő: Petrovicz Attila, Szerkeszti a szerkesztőbizottság, Megjelenik 2200 példányban, Terjeszti a Magyar Posta, Szerkesztőség címe: Győr-Bácsa, Heltai J.u. 8., Email: Hancz.Jenone@gvor-ph.hu. web: http://www.gyor.hu/index.php?hlid=4031

8