SZIGETKÖZ  
         
    MEZŐGAZDASÁG, TALAJTAN  
         
         
    BÁLINT, S. - CZENCZ, F. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.   1989.   A Bős- Nagymarosi Vízlépcsőrendszer mezőgazdsági hatásvizsgálatának összefoglalása 1980-1988. Mosonmagyaróvár 1-59. (+ térképek mellékelve). Pannon Agrártudományi     Egyetem Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - CSAPÓ, F.-NÉ, CZENCZ, F. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. VENESZ, B.    1986.   A  GNV  által  érintett  szigetközi  területen  termesztett  főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1985-ben.   Mosonmagyaróvár 1-66. (+ térképek és gépi adatfeldolgozásul adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G.   1984.   A  GNV  által  érintett  szigetközi  területen  termesztett  főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1983-ban.   Mosonmagyaróvár 1-70. (+ térképek és gépi adatfeldolgozása adatlapok mellékelve), Pannon Agrártudományi Egyetem     Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G.   1984.   A  GNV  által  érintett  szigetközi  területen  termesztett  főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1983-ban.    Mosonmagyaróvár 1-70. (+ térképek és gépi adatfeldolgozásul adatlapok mellékelve), Pannon Agrártudományi Egyetem     Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G. - CZENCZ, F. - SZŰCS, M. - SCHUMMEL, P. - VENESZ, B.   1987.   Tanulmány a GNV szigetközi szakaszán a talajvízszint szabályozás hatása a földhasználatra.   Mosonmagyaróvár   1-79.    (+   térkép,   talajvizsgálati   eredménylapok, termésminták sütőipari, takarmány és cukoripari vizsgálatának eredménye mellékelve), Pannon     Agártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.   1981.   A  GNV  által  érintett  szigetközi  területen  termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1980-ban.    Mosonmagyaróvár 1-40. (+ térképek és gépi adatfeldolgozása adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya, Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.   1981.   A  GNV  által  érintett szigetközi  területen  termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1980-ban.    Mosonmagyaróvár 1-40. (+ térképek és gépi adatfeldolgozásit adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya, Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.   1981.   A GNV által  érintett szigetközi területen  termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1981-ben.    Mosonmagyaróvár   1-30.    (+   térképek   és   gépi   adatgfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.   1982.    A GNV  által  érintett  szigetközi  területen  termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1982-ben.    Mosonmagyaróvár 1-54. (+ térképek és gépi adatfeldolgozása adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.    1981.   A  GNV  által  érintett szigetközi  területen  termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1981 -ben. Mosonmagyaróvár   1-30.    (+   térképek   és   gépi   adatgfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.    1982.   A GNV  által  érintett  szigetközi  területen  termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1982-ben.    Mosonmagyaróvár 1-54. (+ térképek és gépi adatfeldolgozása adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - VENESZ, B. - CZENCZ, F. CSAPÓ, F.-NÉ.    1985.   A GNV  által  érintett szigetközi  területen  termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1984-ben. Mosonmagyaróvár 1-68. (+ térképek és gépi adatfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S. - PALKOVITS,G. - CZENCZ, F. - SZŰCS, M. - SCHUMMEL, P. VENESZ, B.   1986.   Tanulmány a GNV szigetközi szakaszán a talajvízszint szabályozás hatása a földhasználatra.    Mosonmagyaróvár   1-70.    (+   térkép,   talajvizsgálati   eredménylapok, termésminták sütőipari, takarmány és cukoripari vizsgálatának eredménye mellékelve), Pannon Agártudományi Egyetem Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    BÁLINT, S.- PALKOVITS, G. - SZŰCS, M. - SCHUMMEL, P. - VENESZ, B.   1985   Tanulmány a GNV szigetközi szakaszán: a talajvízszint szabályozás hatása a földhasználatra.   Mosonmagyaróvár 1-76. (+ térkép, talajszelvényfeltárások zárójelentése, talajvizsgálati   eredménylapok,   termésminták   sütőipari,   takarmány   és cukoripari vizsgálatának eredménye mellékelve), Pannon Agrártudományi Egyetem Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    CZENCZ, F. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - REITER, J. - CSAPÓ, F.-NÉ.   1989.   A  GNV  által  érintett  szigetközi  területen  termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1988-ban. Mosonmagyaróvár 1-75. (+ térképek és gépi adatfeldolgozása adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    CZENCZ, F. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - REITER, J. - SZŰCS, M.   1988.   Tanulmány a GNV szigetközi szakaszán a talajvízszint-szabályozás hatása a földhasználatra 1987.   Mosonmagyaróvár    1-77.    (+    lérkép,    talajvizsgálati    eredménylapok, termésminták sütőipari, takarmány és cukoripari vizsgálatának eredménye mellékelve), Pannon     Agártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    CZENCZ, F. - PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - REITER, J. - SZŰCS, M.   1989.   Tanulmány a GNV hatásterületén a talajvízszint-szabályozás hatása a földhasználatra 1988.    Mosonmagyaróvár  1-106.   (+  térképek,  talajvizsgálati  eredménylapok, termésminták sütőipari, takarmány és cukoripari vizsgálatának eredménye mellékelve),    Pannon    Agrártudományi    Egyetem    Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    CZENCZ, F. - SCHUMMEL, P. - PALKOVITS, G. - CSAPÓ, F.-NÉ. - REITER, J.   1989.   Jelentés   az   öntözés   és   az   öntözési   lehetőségek   helyzetéről   a Szigetközben 1988.    Mosonmagyaróvár, 1-12. Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    CZENCZ, F. - SCHUMMEL, P. - PALKOVITS, G. - CSAPÓ, F.-NÉ. - REITER, J.   1990.   Előzetes jelentés az öntözés és az öntözési lehetőségek helyzetéről a Szigetközben 1990.    Mosonmagyaróvár 1 -20. Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    CZENCZ, F. - SCHUMMEL, P. - PALKOVITS, G. - CSAPÓ, F.-NÉ. - REITER, J.   1990.   Jelentés   az   öntözés   és   az   öntözési   lehetőségek   helyzetéről   a Szigetközben 1989.    Mosonmagyaróvár 1-16. Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    DWORAK, L - KOVÁCS, E. - SZÉLES, GY.   1947.   Termeléspolitikai útmutató.   Növénytermesztési Kutatások, 6. sorozat, 7. füzet, 1-10., Mosonmagyaróvár.  
    GERGELYNÉ, GÁL, E. - NÉMETH, T.     Jelentés  a  BNV  Projekt  "A talaj tápanyagforgalmának megváltozása (transzport, abiotikus és biotikus transzformáció, kilúgzódás, felszíni és felszín alatti vízkészletek tápanyagterhelése" c. résztémájáról.    MTA TAKI, Budapest, Kézirat, 43 oldal. 1989.  
    HONTI, GY.     A Szigetköz talajvízviszonyainak vizsgálata. Beszámoló a VITUKI 1954. évi munkájáról.    2: 122-134. 1955.  
    ID. VÁRALLYAY, GY.   1942.   Magyarázatok Magyarország Geológiai és Talajismereti Térképeihez.   Mosón, 1:25 000 Nr. 4858/4. Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadása, 1 -58.  
    KATZENDORFER, Z.   1943.   Magyarázatok Magyarország Geológiai és Talajismereti Térképeihez.   Hédervár, 1:25 000 Nr. 4859/3.Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadása, 1 -58.  
    KÉSMÁRKI, I. - HALUPA, L - PALKOVITS, G.   1993.   Erdőtársulás és szántóföldi növénytermesztés kapcsolata a vízzel. Symposium "Wasser im Pannonischen Raum". Sopron, 197-203. (1993. máj. 18.)   
    KÉSMÁRKI, I. - SZABÓ, J. - CZENCZ, F. - FRINT, G.   1987.   Jelentés az öntözés és az öntözési lehetőségek helyezetéről a Szigetköz térségében 1980-1987. közötti időszakban.    Mosonmagyaróvár 1 -21. Pannon Agrártudományi Egyetem Növénytermesztési Tanszéke, valamint Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
 
<< KOLTAI GÁBOR   2003   A talajvíz és talajnedvesség, valamint a tápanyagellátás hatása a növénytermesztési hozamokra a Szigetközben   PhD dolgozat) Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtidományi Kara Növénytermesztési és kertészeti tudományok doktori iskola  
    LÁNG, I. - BANCZEROWSKI, J.-NÉ, BÉREZIK, Á. (SZERK.)   1993.   Szigetköz. Környezettudományi kutatások. Környezeti állapot, ökológiai követelmények. 3. fejezet; Talajtan. 52-62. oldal.    MTA Tanulmány, Budapest.  
    MARSI, I. - SÍKHEGYI, F. - SZURKOS, G.   1991.   A szigetközi térség ártéri (fedőréteg) üledékei.   Kézirat, MAFI, Budapest, 1-10.  
    MIKLAY, F. - MOLNÁR, L     A Mosoni-siksag talajviszonyai. Agrokémia és Talajtan.    17: 495-506. 1968.  
    MTATAKI   1991.   Zárójelentés. "A     közös     magyar-csehszlovák     Duna-szakasz     fejlesztésére     és rehabilitációjára irányuló kutatások" c. program keretében.    "A    térség    talajviszonyainak    felmérése,    különös    tekintettel    azok vízháztartására és anyagforgalmára" c. 1991. évben végzett munkákról. Kézirat, MTA TAKI, Budapest, 8 oldal.  
    MTATAKI     A Gabcikovo-Nagymaros Vízlépcsőrendszer váható talajtani hatásai. Összefoglaló a magyar-szlovák akadémiaközi együttműködési egyezmény keretében 1986-1987-ben végzett tevékenységről a talajtan szakterületén.    MTATAKI, Budapest, Kézirat, 13oldal. 1987.  
    MTATAKI     A Gabcikovo-Nagymaros Vízlépcsőrendszer várható talajtani hatásai I. (a VIZITERV megbízásából 1986-ban végzett munkálatokról.)    Kézirat, MTA TAKI, Budapest, 56 oldal. 1986.  
    MTATAKI     A Gabcikovo-Nagymaros Vízlépcsőrendszer várható talajtani hatásai II. Jelentés a VIZITERV megbízásából 1987-ben végzett munkálatokról. MTA TAKI, Budapest, 33 oldal. 1987.    
    MTATAKI     Összefoglaló a magyar-szlovák akadémiaközi együttműködési egyezmény keretében végzett eddigi tevékenységről a talajtan területén.    Kézirat, MTA TAKI, Budapest, 15 oldal. 1986.  
    NEBEHAJ, I. - TULLER, L   1990.   Jelentés a Közös Dunai Vízlépcső hatásterületén 1990. évben folyamatosan végzett talaj nedvességtartalom felvételezésről.   Mosonmagyaróvár 1-16. (+ mérőhelyenként        kilistázott talajnedvességmérési    eredmények    adatlapja    és    grafikus    ábrája mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    NEBEHAJ, I. - TULLER, L.   1989.   Jelentés a GNV hatásterületén folyamatosan   végzet talaj relatív nedvességtartalmának felvételezéséről.    Mosonmagyaróvár 1-7. (+ mérőhelyenként kilistázott talajnedvességmérési eredmények adatlapja és grafikus ábrája mellékelve), Pannon Agrártudományi EgyetemTermelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS      
    PALKOVITS, G.    1992.   Szigetközi mezőgazdasági és talajtani kutatások eredménye.   Magyar Hidrológiai Társaság Szigetközi Ankétja Győr, 161-178. (1992. V. 25-26.)  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.   1992.   Növénytermesztési kutatási eredmények a Szigetközben.   Acta Ovariensis, Mosonmagyaróvár, 34: 75-87.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.   1993.   Felső-Duna Környezeti Állapotértékelése (1986-1992 közötti időszak) 4. Talajtani viszonyok állapotrögzítése.   Mosonmagyaróvár 1-22. (+ táblázatok és néhány mérőhelyen a talaj nedvességtartalmának grafikus ábrája, térképek mellékelve). Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P.   1993.   Felső-Duna Környezeti Állapotértékelése (1986-1992. közötti időszak) 7. Mezőgazdasági hasznosítás állapotrögzítése.   Mosonmagyaróvár 1-21. (+ táblázatok, ábrák, térképek, számítógépes tablók mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CSAPÓ, F.-NÉ - CZENCZ, F. - TÓTH, S.-NÉ.   1991.   Jelentés a Szigetköz mezőgazdasági  hasznosítás állapotrögzítéséről. 1991. Mosonmagyaróvár 1-43. (+ térképek és gépi adatfeldolgozása adatlapok mellékelve), Pannon Agrártudományi Egyetem Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CSAPÓ, F.-NÉ - CZENCZ, F. - TÓTH, S.-NÉ.   1994.   Jelentés a Duna Monitoring környezeti adatgyűjtő- és nformációs rendszer mezőgazdasági hasznosítás állapotrögzítéséről a Szigetközben. 1993.   Mosonmagyaróvár     1.-     ...(folyamatban)     (+     térképek     és     gépi adatfeldolgozása adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CSAPÓ, F.-NÉ. - CZENCZ, F. - TÓTH, S.-NÉ.   1994   Jelentés   a   Duna   Monitoring   Környezeti   adatgyűjtő-   és   információs rendszer    a    Gönyű    alatti    szakasz    mezőgazdasági    hasznosítás állapotrögzítéséről 1993.    Mosonmagyaróvár      1-...(folyamatban)      (+      térképek      és      gépi adatfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és  Észak-dunántúli  Környezetvédelmi  Felügyelőség Győr.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CSAPÓ, F.-NÉ. - CZENCZ, F. - TÓTH, S.-NÉ.   1993.   Jelentés a Duna Monitoring környezeti adatgyűjtő- és nformációs rendszer mezőgazdasági hasznosítás állapotrögzítéséről a Szigetközben. 1992.   Mosonmagyaróvár 1-46. (+ térképek és gépi adatfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CSAPÓ, F.-NÉ. - TÓTH, S.-NÉ. - SZŰCS, M.   1994   Jelentés a Duna Monitoring rendszer keretén belül az 1993. évi fenológiai megfigyelésekről és értékelésükről. Mosonmagyaróvár   Mosonmagyaróvár 1-...(folyamatban)(+ fenológiai        és növényegészségügyi megfigyelések táblánként kilistázott adatai, térképek, talajvizsgálati   eredménylapok,   termésminták   sütőipari,   takarmány  és cukoripari vizsgálatának eredménye mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és  Észak-dunántúli  Környezetvédelmi  Felügyelőség Győr.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CSAPÓ, F-NÉ, - CZENCZ, F. - TÓTH, S.-NÉ.   1991.   Jelentés    a    Gönyű    alatti    szakasz    mezőgazdasági    hasznosítás állapotrögzítéséről 1991.    Mosonmagyaróvár 1-39. (+ térképek és gépi adatfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CSAPÓ, F-NÉ. - CZENCZ, F. - TÓTH, S.-NÉ.   1992.   Jelentés   a   Duna   Monitoring   Környezeti   adatgyűjtő-   és   információs rendszer    a    Gönyű    alatti    szakasz    mezőgazdasági    hasznosítás állapotrögzítéséről 1992.    Mosonmagyaróvár 1-34. (+ térképek és gépi adatfeldolgozásul adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és  Észak-dunántúli  Környezetvédelmi  Felügyelőség Győr.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CZENCZ, F. - BÁLINT, S. - CSAPÓ, F.-NÉ.   1987.   A GNV által  érintett szigetközi  területen  termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményének feldolgozása 1986-ban.   Mosonmagyaróvár 1-69. (+ térképek és gépi adatfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CZENCZ, F. - BÁLINT, S. - REITER, J.   1987.   A GNV Gönyű-Nagymaros  hatásterületén termesztett főbb növények technológiájának és terméseredményeinek feldolgozása 1986-ban.   Mosonmagyaróvár 1-57. (+ térképek és gépi adatfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon Agrártudományi Egyetem Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.   
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CZENCZ, F. - REITER, J. - BÁLINT, S. - CSAPÓ, F-NÉ.   1989.   A GNV  Gönyű-Nagymaros  hatásterületén termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményeinek értékelése 1988. évre. Mosonmagyaróvár 1-60. (+ térképek és gépi adatfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.    
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - CZENCZ, F. - REITER, J. - CSAPÓ, F.-NÉ.     A GNV  Gönyű-Nagymaros  hatásterületén termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményeinek feldolgozása 1987-ben. Mosonmagyaróvár 1-56. (+ térképek és gépi adatfeldolgozást! adatlapok mellékelve),    Pannon    Agrártudományi    Egyetem    Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV. 1988.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - REITER, J. - CSAPÓ, F.-NÉ - TÓTH, S.-NÉ - SZŰCS, M.   1990.   A  talajvízfigyelő   kutak   környezetében   lévő   mintaterületeken   végzett megfigyelésekről előzetes jelentés 1990.   Mosonmagyaróvár  1-134.   (+  térképek,  talajvizsgálati  eredménylapok, termésminták sütőipari, takarmány és cukoripari vizsgálatának eredménye mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - REITER, J. - CSAPÓ, F.-NÉ. - CZENCZ, F.   1990.   A GNV által  érintett  I.  szakasz területén termesztett főbb  növények technológiájának és terméseredményeinek feldolgozása 1989-ben.   Mosonmagyaróvár 1-68. (+ térképek és gépi adatfeldolgozásit adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfelesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - REITER, J. - CSAPÓ, F.-NÉ. - CZENCZ, F.   1990.   Előzetes     jelentés     az     I.     szakasz     mezőgazdasági     hasznosítás állapotrögzítéséről 1990.    Mosonmagyaróvár 1-34. (+ térképek és gépi adatfeldolgozása adatlapok mellékelve), Pannon Agrártudományi Egyetem     Termelésfejlesztési Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - REITER, J. - CSAPÓ, F.-NÉ. - VENESZ, B. MOLNÁR, ZS. - TÓTH, S.-NÉ. - CZENCZ, F.   1990.    A GNV által érintett II. szakasz területén termesztett főbb növények technológiájának és terméseredményeinek feldolgozása 1989-ben.   Mosonmagyaróvár 1-53. (+ térképek és gépi adatfeldolgozású adatlapok mellékelve), Pannon      Agrártudományi      Egyetem      Termelésfejlesztési      Osztály Mosonmagyaróvár és VIZITERV. (Egy kötetben a Szigetköz azonos témájú jelentésével.)  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - REITER, J. - CSAPÓ, F-NÉ. - CZENCZ, F.   1990.   Előzetes    jelentés     a     II.     szakasz     mezőgazdasági     hasznosítás állapotrögzítéséről. 1990.    Mosonmagyaróvár 1-37. (+ térképek és gépi adatfeldolgozásul adatlapok mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - REITER, J. - SZŰCS, M.   1990.   Tanulmány a GNV hatásterületén a talajvízszint-szabályozás hatása a földhasználatra 1989.   Mosonmagyaróvár   1-87.   (+   térképek,   talajvizsgálati   eredménylapok, termésminták sütőipari, takarmány és cukoripari vizsgálatának eredménye mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS, G. - SCHUMMEL, P. - TÓTH, S.-NÉ - CSAPÓ, F.-NÉ.    1993   Jelentés  a   Duna  Monitoring   Környezeti  Adatgyűjtő-  és   Információs Rendszer talajnedvesség méréséről 1993. Mosonmagyaróvár        1-11.   Mosonmagyaróvár 1-11. (+ mérőhelyenként        kilistázott talajnedvességmérési    eredmények    adatlapja    és    grafikus    ábrája mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     TermelésfejlesztésiOsztálya Mosonmagyaróvár és  Észak-dunántúli  Környezetvédelmi  Felügyelőség Győr. 1993  
    PALKOVITS, G. - TULLER, L - SCHUMMEL, P. - TÓTH, S.-NÉ. - CSAPÓ, F.NÉ.   1991.   Jelentés   a   Dunai   Vízlépcső   hatásterületén    1991.    évben   végzett talajnedvesség-mérés eredményéről.    Mosonmagyaróvár 09. jan (+ mérőhelyemként kilistázott talajnedvességmérési    eredmények    adatlapja    és    grafikus    ábrája mellékelve). Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    PALKOVITS, G. - TULLER, L - SCHUMMEL, P. - TÓTH, S.-NÉ. - CSAPÓ, F.-NÉ.   1992.   Jelentés  a  Duna  Monitoring   Környezeti  Adatgyűjtő-  és   Információs Rendszer talajnedvesség méréséről 1992.   Mosonmagyaróvár        1-17. (+ mérőhelyenként        kilistázott talajnedvességmérési    eredmények    adatlapja    és    grafikus    ábrája mellékelve), Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és  Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Győr.  
    PALKOVITS, G.- SCHUMMEL, P. - CSAPÓ, F.-NÉ. - TÓTH, S.-NÉ. • TULLER, L. - SZŰCS, M.   1991.   Jelentés a Dunai Vízlépcső megfigyelőrendszerén belül az  1991.  évi fenológiai megfigyelésekről.   Mosonmagyaróvár    1-111.    (+    fenológiai    és    növényegészségügyi megfigyelések   táblánkénti   kilistázott   adatai,   térképek,   talajvizsgálati eredménylapok,    termésminták   sütőipari,    takarmány    és    cukoripari vizsgálatának eredménye mellékelve), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    RÓNAI, A.     A Kisalföld talajvízviszonyai. Földrajzi Közlemények.    10:175-182. 1962.  
    STEFANOVITS, P.   1943.   Magyarázatok Magyarország Geológiai és Talajismereti Térképeihez.   Bős, 1:25 000 Nr. 4859/1. Magyar Királyi Földtani Intézet Kiadása, 1 -58.  
    SZABOLCS, I. - VÁRALLYAY, GY. - MIKLAY, F.     A dunántúli szikesek. I. Szikes talajok Győr környékén.    Agrokémiai és talajtan, 11: 161-184. Budapest. 1962.  
    SZŰCS, M.   1984.   Zárójelentés     a     GNV    Szigetközre     eső     hatásterületén     végzett talajvizsgálatokról 1983-1984-ben.    Mosonmagyaróvár 1-104. (+ 20 talajvizsgálati eredménylap), Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    SZŰCS, M. - PALKOVITS, G.   1987.   Jelentés a Bős-Nagymarosi Vízlépcső hatásterületén 1987-ben végzett talajvizsgálatokról (16-30. talajszelvények). Mosonmagyaróvár 1 -69. Pannon      Agrártudományi      Egyetem      Termelésfejlesztési      Osztály Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    SZŰCS, M. - PALKOVITS, G.   1987.   Jelentés a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatásterületén 1986-ban végzett talajvizsgálatokról.   Mosonmagyaróvár 1 -69. Pannon     Agrártudományi      Egyetem     Termelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.  
    SZŰCS, M. - PALKOVITS, G.   1987.   Jelentés a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatásterületén 1987-ben végzett talajvízvizsgalatokról (31-44. talajszelvények) Mosonmagyaróvár 1 -64. Pannon     Agrártudományi     Egyetem     Termelésfejlesztési     Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.    
    SZŰCS, M. - PALKOVITS, G.   1988.   Jelentés a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatásterületén 1987-ben végzett talajvizsgálatokról (45-61. talajszelvények) Mosonmagyaróvár 1 -78. Pannon     Agrártudományi      EgyetemTermelésfejlesztési      Osztálya Mosonmagyaróvár és VIZITERV.    
    SZŰCS, M. - SZÜCS, M-né   2000   Mikroelem tartalmi változások vizsgálata szigetközi talajokban térinformatikai eszközök segítségével   Szent István Egyetem  Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék – HUNGIS Alapítvány – IX. TÉRINFORMATIKA A FELSŐOKTATÁBAN szimpózium. Budapest, 2000. október 18.  
    TREITZ, P.   1896.   Magyaróvár környékének talajtérképe. Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve, XI. kötet, 7, füzet 283-319.  
    TREITZ, P.     Bodenkarte der Umgebung von Magyaróvár (Ung. Altenburg). Magyar Királyi Földtani Intézet Évkönyve, XI kötet, 7. füzet, 311 -348. 1898.  
    VÁRALLYAY, GY.   1974.   Háromfázisú talajrétegekben végbemenő vízmozgás tanulmányozása.   Agrokémia és Talajtan, 23. 261-296. Budapest.  
    VÁRALLYAY, GY.   1980.   A talajvíz szerepe a talaj vízgazdálkodásában és növények vízellátásában.   Tudomány és Mezőgazdaság, 18: (5) 22-29. Budapest.  
    VÁRALLYAY, GY.   1980.   Soil water manegement as a factor on the necessity, possibilities and conditions of irrigation (Contribution to the Roundtable Meeting on the Subject of Irrigation).   Acta Agronomica 30: 87-122. Budapest.  
    VÁRALLYAY, GY.   1981.   Kedvezőtlen vízgazdálkodás- korlátozott talajtermékenység. Agrokémia és Talajtan, 30: 151 -161.  
    VÁRALLYAY, GY.   1983.   A talaj vízgazdálkodása és a környezetvédelem.   Agrokémia és Talajtan 32: 438-447. Budapest.  
    VÁRALLYAY, GY.   1983.   Talajtani szakvélemény Mosonmagyaróvár és település-csoportja általános rendezési       tervének       tájrendezési       és       környezetszabályozási munkarészeihez.    Kézirat,   MTA   TAKI,   Budapest,   37   oldal   +   Mosonmagyaróvár   és településcsoportjának 1:25 000 méretarányú talajtérképe.  
    VÁRALLYAY, GY.   1985.   Magyarország 1:100 000 méretarányú agrotopográfiai térképe.   Agrokémia és Talajtan 34: 243-248. Budapest.  
    VÁRALLYAY, GY.   1991.   A  Szigetköz  és  környékének  talajviszonyai,  különös  tekintettel  azok vízgazdálkodására.   Acta Ovariensis, 34: 65-73.  
    VÁRALLYAY, GY.   1992.   A Szigetköz talajtani kutatások eredményei.   In: Pro Aqua "Szigetközi Ankét", Győr, 1992. május 25-26. 179-187. old.  
    VÁRALLYAY, GY.   1993.   A talajfejlődés főbb sajátosságai a Magyar Alföldön.   Hidrológiai Közlöny, 73: (1) 24-27.  
    VÁRALLYAY, GY.   1993.   Talajtan   (részanyag  a  Bős-  Nagymaros  Projekt  környezeti  ökológiai fejezetéhez).    Kézirat. MTA TAKI, Budapest. 19 oldal + 5 táblázat + 7 ábra, 2 térkép melléklet.  
    VÁRALLYAY, GY.     Hydrophysical aspects of salinization from the groundwater. Agrokémia és Talajtan, 23:. Suppl. 29-44. Budapest. 1974.  
    VÁRALLYAY, GY.     Műtrágya, hígtrágya és az ivóvízkészlet. Egészségtudomány. XXXIV. (2) 126-137. Budapest. 1990.  
    VÁRALLYAY, GY. - MOLNÁR E.    1994.   A Szigetköz talajtani megfigyelőrendszere.    Kutatási jelentés. Kézirat. MTA TAKI, Budapest. 56 oldal + 2 melléklet (helyszínrajz, táblázatok).   
    VÁRALLYAY, GY. - MOLNÁR, E.   1989.   A   talaj   vízháztartásának,  anyagforgalmának   és   termékenységének változása a Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer hatására. Magyar-Szlovák Szeminárium (1989. május) anyaga. Magyar-Szlovák Szeminárium (1989. május) anyaga.     
    VÁRALLYAY, GY. - RAJKAY, K.   1989.   Model for the  estimation  of water  (and  solute)  transport from the groundwater to overlying soil horizons.    Agrokémia és Talajtan, 38: 641-656. Budapest.   
    VÁRALLYAY, GY. - SZŰCS, L - MURÁNYI, A. - RAJKAI, K. - ZILAHY, P.     Magyarország  termőhelyi  adottságait  meghatározó  talajtani  tényezők 1:100 000 méretarányú térképe. I.    Agrokémia és Talajtan, 28: 363-384. 1979.  
    VÁRALLYAY, GY. - SZŰCS, L - MURÁNYI, A. - RAJKAI, K. - ZILAHY, P.     Magyarország termőhelyi adottságait meghatározó tényezők 1:100 000 méretarányú térképe. II.    Agrokémia és Talajtan, 29: 35-76. 1980.  
    Várallyay, Gy. - Szűcs, L - Rajkai, K. - Zilahy, P. - Murányi, A.     Magyarországi talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak kategóriarendszere és 1:100 000 méretarányú térképe.    Agrokémia és Talajtan, 29: 77-112. 1980.  
    VÁRALLYAY, GY. - SZŰCS, L - ZILAHY, P. - RAJKAI, K. - MURÁNYI, A.   1985.   Soil factors determining the agroecological potential of Hungary.    Agrokémia és Talajtan, 34: Suppl. 90-94.  
    VÁRALLYAY, GY. ET AL.   1993.   Talajtani-agrokémiai   kutatások és mezőgazdasági   megfigyelések a Szigetközben.   Kézirat, MTA TAKI, Budapest, 49 oldal.  
         
         
         
          vissza:    
          LAP TETEJÉRE    
          TÉMÁKHOZ    
          FŐOLDALRA    
             


InterStat.hu