SZIGETKÖZ  
           
  HIDROBIOLÓGIAI TANULMÁNYOK  
       
  Ábrahám, M. - Várday, N.  1976. A Duna  Rajka-Nagymaros közötti szakaszán vízminőségi változások jellemzése.  Környezetvédelem és Vízgazdálkodás 76. MHT Vándorgyűlés. Sopron, 1-8.  
  Ábrahám, M. - Várday, N.  1977. A Rajka-Esztergom közötti Duna-szakasz vízminőségi problémái.  Hidrológiai Közlöny, 57: 60-64.  
  Ács, É. - Kiss, K. T.  1991. Investigation of periphytic algae in the Danube at Göd (1669 river km, Hungary).  Arch. Hydrobiol. Algological Studies, 62: 47-67.  
  Andrássy, I. 1962. Nematoden aus dem Ufergrundwasser der Donau von Bratislava bis Budapest.  Arch. Hydrobiol. 27: 91-117.  
  Andrássy, I. 1962. Nematoden aus dem Ufergrundwasser der Donau von Bratislava bis Budapest.  Danub. Hung. XVII. Arch. f. Hydrobiol. Suppl. Donauforschung, 27: 91-117.  
  Andrássy, I. 1966. Nematoden aus dem Grundschlamm des Mosoner Donauarmes.  Danub.Hung. XXXIV. Opusc. Zool. Budapest., 6: 35-44.  
  Andrássy, I.  1967. Nematoden aus dem Grundsschlamm des Mosoner Donauarmes.  Opusc. zool. Budapest, 6: 35-44.  
  Ardó, J. - Richnovszky A.  1984. Daten zur Molluskenfauna im Donanabschnitt bei Bratislawa. 24. Arbeitstagung der IÁD.  Szentendre. Wissenchaftliche Kurzreferate, 1: 141-142.  
  Bartalis, É.    A szigetközi mellékágak szerepe a Duna eutrofizálódásában.  Vízgazdálkodás és Környezetvédelem (VIZDOK). Budapest, 1-2:6-16. 1978.  
  Bartalis, É.    A fitoplankton mennyiségi változásai a Duna rajkai (1848,4 fkm) szelvényében az 1983-1986. években.  Hidrol. Közi., 67: 205-213. 1987.  
  Benedek, P.    A Duna vízminőségéről.  Hidrol. Közi., 66:193-205. 1986.  
  Bereczky,  1993. M. Cs. Planktonikus Ciliáták táplálkozási spektrumának évszakos változása a Szigetköz cikolai mellékágrendszerében.  Hidrol. Közi., 67: 205-213. 1987.Szegedi Ökológus Napok. 24. Tiszakutató Ankét. Előadáskivonatok, 7.  
  Bereczky, Cs. M.  1977. Kennzeichnung der saprobiologischen Verháltnisse des oberen ungarischen Donauabschnittes mit Hilfe von Protozoen als Indikátorén.  Opusc. zool. Budapest, 14: 55-66.   
  Bereczky, M. Cs.  1969. Untersuchungen über die Protozoenfauna der Donau bei Alsógöd (Ungam).  Danub. Hung. Lll. Opusa Zool. Budapest, 9: 87-97.   
  Bereczky, M. Cs.  1971. Einfluss der Wassertemperatur auf die Gestaltung der Ciliatenfauna im Donauabschnitt bei Alsógöd,  Danub. Hung. LVI. Ann. Univ. Sci. Budapest, Sect. Biol., 13: 291-294.   
  Bereczky, M. Cs.  1972. A szentendrei és váci Duna-ág csillós egysejtűinek vizsgálata.  Hidrol. Közi., 52:214-217.  
  Bereczky, M. Cs.    A Duna magyarországi szakaszának csillós egysejtű faunája és annak szerepe.  
  Bereczky, M. Cs.  1975. Az áramlási sebesség és a vízállás változásának hatása a Duna planktoni C///afa-populációjának alakulására.  Danub. Hung. LXXVI. Állattani Közi., 62:15-21.   
  Bereczky, M. Cs.  1976-1977. Kurzfristige Untersuchungen über die Auswirkung des abnehmenden Donauwasserstandes auf die planktische Ciliaten-population und die Gestaltung ihrer saprobiologischen Verháltnisse.  Danub. Hung. LXXXII. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 18:179-188.   
  Bereczky, M. Cs.  1976-1977. Die   ökologísche   Charakterisierung   einiger   Ciliatenorganismen   des ungarischen Donauabschnittes.  Danub. Hung. LXXXI. 2. Ann. Univ. Sci Budapest. Sect. Biol., 18-19:157-177.   
  Bereczky, M. Cs.  1973. Kennzeichnung der saprobiologischen Verháltnisse des Donauabschnittes bei Budapest und unterhalb von Budapest durch bioindikative Ziliaten. 16. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenschaftliche Kurzreferate, 6.   
  Bereczky, M. Cs.  1975. Die    Auswirkung    der    Wasserstandabnahme    auf    dieáplanktische Ziliatenpopulation und die Gestaltung ihrer saprobiologischen Verháltnisse auf Grund und kurzfristigen Untersuchungen an der Donau. 18. Arbeitstagung der IÁD.  Regensburg. Wissenschaftliche Kurzreferate, 163-180.  
  Bereczky, M. Cs.  1975. Die   ökologische   Charakterisierung   einiger   Ciliatenorganismen   des ungarischen Donau-abschnittes.  Danub. Hung. LXXIII. 1. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 17:123-136.   
  Bereczky, M. Cs.  1977. Kennzeichznung   der   saprobiologischen   Verháltnisse   des   oberen ungarischen Donauabschnittes mit Hilfe von Protozoen als Indikátorén.  Danub. Hung. XUV. Opusc. Zool. Budapest, 14: 55-66.  
  Bereczky, M. Cs.  1978-1979. Gestaltung der Ciliata- und Testacea-Populationen der Donau unter der Einwirkung des Flussregimes und der Wasserkunstbauten zwischen Vác und Göd. Danub. Hung. LXXXIX. Ann. Univ. Sci. Budapest.  Sect. Biol., 20-21: 205-227.  
  Bereczky, M. Cs.  1978-1979. Vergleichende Untersuchungen über die Gestaltung der im Plankton vorkommenden Testaceen im Haupt- und Nebenarm der Donau bei Göd (Stromkm 1669). Danub. Hung. XC. Ann. Univ. Sci. Budapest.  Sect. Biol., 20-21: 229-236.  
  Bereczky, M. Cs.  1979. Faunistische, ökologische, saprobiologische Untersuchungen an den Ciliaten aus dem ungarischen Donauabschnitt (1966-76). 19. Arbeitstagung der IÁD.  Sofia. Wissenschaftliche Kurzreferate, 235-238.  
  Bereczky, M. Cs.  1979. Vergleichende Untersuchungen  über die Gestaltung der in  Plankton vorkommenden Testaceen im Haupt- und Nebenarm der Donau bei Göd (Stromkm 1669). 21. Arbeitstagung der IÁD.  Növi Sad. Wissenschaftliche Kurzreferate, 159-170.  
  Bereczky, M. Cs.  1984. Cönologische Untersuchungen über die Thekamöbenfauna der Donau. 24. Arbeitstagung der IÁD.  Szentendre. Wissenschaftliche Kurzfererate, 73-76.   
  Bereczky, M. Cs.  1987. Übereinstimmung und Unterschiede bei den Rhein und in der Donau iebenden Ciliaten. 26. Arbeitstagung der IÁD.  Passau. Wissenschaftliche Kurzreferate, 335-338.  
  Bereczky, M. Cs.  1987. A Duna magyarországi felső szakaszának szaprobiológiai jellemzése egysejtű indikátor szervezetekkel. ln:T. Dvihaliy Zs. (szerk.): A kisalföldi Duna-szakasz ökológiája. VEAB Kiadvány, 126-147.  
  Bereczky, M. Cs.    Interspecific relationship of somé Suctoria species in the Danube.  Arch. Protistenk., 138: 251-255. 1990.  
  Bereczky, M. Cs. - Gulyás P.  1985. Zooplanktonuntersuchungen in einem Nebenarm der Donau im Bereich der kleinen Schüttinsel bei Ásványráró. I. Die Arten und quantitative Zusammensetzung der Zooplankton Gemeinschaften, Wertung der Diversitát und Saprobitát. 25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislawa. Wissenschaftliche Kurzreferate, 279-283.  
  Bereczky, M. Cs. - Nősek, J. N.  1986. Structural investigations of periphytic protozoán communities in three layers of the Danube River. III. Analysis of the Saprobity relations.  Danub. Hung. CVII. In: Bereczky, M. Cs.: Advances in Protozoological Research. Symp. Biol. Hung., 33:217-224.  
  Bereczky, M. Cs. - Nősek, J. N.  1988. Miliőspektrum vizsgálatok dunai Ciliata populációkban. I.    Magyar   Ökológus   Kongresszus.   Budapest.   Előadáskivonatok  és poszterösszefoglalók, 31.  
  Bereczky, M. Cs. - Nősek, J. N.  1989. Niche studies on somé protozoa species on the Danube river (Hungary, Europe). VIII.  Intemat. Congr. of Protozoology. Japán. Abstracts, 100.  
  Bereczky, M. Cs. - Nősek, J. N.  1991. The influence of nine ecological factors on the abundance of different ciliated protozoa in the Danube river. 2nd. Int. Conf. of Hungary on Protozoology.  In: "Current Problems in Protozoán Ecology". Abstracts, 13.  
  Bereczky, M. Cs. - Nősek, J. N.  1992. Distribution of Ciliated Protozoa in the River Danube. European Journal of Protistology, 28.3.  1st European Congress of Protozoology.  Bulmershe Campus. Univ. of Reading. Abstracts, 332.  
  Bereczky, M. Cs. - Nősek, J. N.  1992. Protozoológiai vizsgálatok Szob 1707 fkm, Göd 1669 fkm és Lórév 1559 fkm térségében. XXXIV.   Hidrobiológus  Napok.  Tihany.  ("Az áramló vizek  kutatása".). Program és Előadáskivonatok, 12-17.  
  Bereczky, M. Cs. - Nősek, J. N.  1993. The Influence of Ecological Factors on the Abundance of Different Ciliated Protozoa populations in the Danube River. I.  Investigation of the Ecological Amplitude. Acta Protozoologica, 32:1-16.  
  Bereczky, M. Cs. - Nősek, J. N.  1993. Protozoological Investigations in the Side-Arm System "Szigetköz" of the River Danube. IX.  Int. Cong. of Protozoology. Berlin. Abstracts, 11.  
  Bereczky, M. Cs. - Nősek, J. N.    Composition and Feeding spektrum of Protozoa in the River Danube, in particular of the planktonic Ciliata. Limnologica, (under publication) 1994.  
  Bereczky, M. Cs. - Oertel, N. - Nősek, J. N.  1981. Examination-series of Protozoa colonization on artificial substrates at three layers of River Danube. Progress in Protozoology. VI.  International Congress of Protozoology. Warszawa. Abstracts, 24.  
  Bereczky, M. Cs. - Oertel, N. - Nősek, J. N.  1983. Die tiefenabhángtige Entwicklung des Protozoenaufwuchses auf künstlichem Substrat in der Donau. I.  Die Frage der Tiefenschictung. Danub.Hung.CII. Arch. f. Hydrobiol. Suppl., 68: 37-62.  
  Bereczky, M. Cs. - Oertel, N. - Nősek, J. N.  1983. Structural investigations of periphytic protozoán communities in three layers of the Danube River. I. The question of stratification.  In:    Wetzel.R.G.    (ed.):    Periphyton    of   Freshwater    Ecosystems. Developments in Hidrobiology, 17. Dr. W. Junk, The Hague. 49-57.  
  Bérezik, Á.  1966. Über die Wasseríauna im Anland des ungarischen Donauabschnittes.  Opusc. zool. Budapest, 6: 79-91.  
  Bérezik, Á.    Die Chironomidenlarven aus dem Aufwuchs der Schwimmkörper im Donauabschnitt zwischen Rajka und Budapest.  Actazool. Hung., 12: 41-51. 1966.  
  Bérezik, Á.  1966. Chironomidenlarven   aus   dem   Aufwuchs   der   Schwimmkörper   im Donauabschnitt zwischen Rajka und Budapest.  Danub. Hung. XXXIX. Acta Zool. Hung. 12: 41 -51.   
  Bérezik, Á.  1966. Über die Wasserfauna im Aniand des ungarischen Donauabschnittes.  Danub. Hung. XXXV. Opusc. zool. Budapest, 6: 79-91.  
  Bérezik, Á.  1967. Benthos-Chironomiden des Mosoner Donauarmes.  Danub. Hung. XLI. Opusc. Zool. Budapest, 7: 45-54.  
  Bérezik, Á.  1967. Benthos-Chironomiden des Mosoner Donauarmes.  Opusc. zool. Budapest, 7: 45-54.  
  Bérezik, Á.  1969. Die Chironomiden in der Uferregion des ungarischen Donauabschnittes.  Opusc. zool. Budapest, 9: 249-254.  
  Bérezik, Á.  1969. Über die Chironomiden im Benthal des ungarischen Donauabschnittes.  Danub. Hung. XLIX. Acta Zool. Hung., 5: 277-285.  
  Bérezik, Á.  1969. Die Chironomiiden in der Ufferregion des ungarischen Donauabschnittes. Danub. Hung. L.  Opusc. Zool. Budapest, 9: 249-254.  
  Bérezik, Á.    Die Chironomiden und ihre Lebenstátten auf dem ungarischen  Donauabschnitt. Limnologica, 8: 61-71.  
  Bertalan, O.    1986. évi jelentés a Bős-Nagymarosi Vízlépcső hatásterületére eső vizek halfaunájának megfigyeléséről.  MGESZV. Győr. Kézirat, 1-26. 1986.  
  Blnder, J. - Túri Nagy, J.  1990. A Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer hatása a Duna vízminőségére.  Hidrol. Közi., 70: 62-64.  
  Boros, M.  1992. A "Szigetköz jövőjé"-ről.  ÖKO,3:10-12.  
  Bothár, A.  1966. Beitráge zur Kenntnis der Weichtierfauna der ungarischen Donau.  Danub. Hung. XXXVI. Opusc. Zool. Budapest, 6: 93-107.  
  Bothár, A.  1968. Untersuchungen des Donauplanktons an Entomostraca wáhrend der grossen Überscwemmung in Jahre 1965.  Danub. Hung. XLVIII. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 9-10: 87-98.   
  Bothár, A.  1971. Plankton- und Benthos-Untersuchungen im Nebenarm der Donau bei Göd in Zeitraum von 1956-1967.  14. Arbeitstugung der IÁD. Wien. Wissenschaftliche Kurzreferate, 6.  
  Bothár, A.  1972. Hydrobiologische Untersuchungen im Nebenarm der Donau bei Göd. Danub. Hung. LXII. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 13: 9-23.  
  Bothár, A.  1974. Horizontale Planktonuntersuchungen an der Donau von Rajka bis Turnu Severin (Stromkm 1850-93).  Danub. Hung. LXVIII. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 16:157-162.   
  Bothár, A.  1975. Die Ánderungen der Crustacea-Gemeinschaften des Planktons aufgrund der im  Donauabschnitt von  Göd,  (Stromkm.   1669)  durchgeführten Untersuchungen.  Danub. Hung. LXXVIII. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 17:137-146.  
  Bothár, A.  1978-1979. Crustacea-Planktonuntersuchungen im Donauabschnitt zwischen Szob und Nagymaros. Danub. Hung. LXXXVIII. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 20-21: 249-259.  
  Bothár, A.  1982. Tiefabhángige Verteilung der planktonischer Crustaceen in 1980-81. 23. Arbeitstagung der IÁD.  Wien. Wissenschaftliche Kurzreferate, 120-124.  
  Bothár, A.  1985. Die qualitative und quantitative Verbreitung der planktonischen Crustaceen in ungarischen Donauabschnitt von 1965-1985. 25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenschaftliche Kurzreferate,283-286.  
  Bothár, A.  1986. Population dynamics and estimation of production in Bosmina longirostris (O.F. Müller) in the River Danube.  Hydrobiologia, 140: 97-104.   
  Bothár, A.  1987. Produktionsschátzung von Acanthocyclops robustus (G.O.Sars) in der Donau. 26. Arbeitstagung der IÁD.  Passau. Wissenscahftliche Kurzreferate, 339-343.  
  Bothár, A.  1987. The estimation of production and mortality of Bismina longirostris (O.F. Müller) in the River Danube. Hydrobiologia, 145: 285-291.   
  Bothár, A.  1988. Results of long-term zooplankton investigations in the River Danube, Hungary.  Verh. Internat. Vérein. Limnol., 23:1340-1343.  
  Bothár, A.  1988. Need for Scientific and Politicai Cooperation in the Danube Basin. Water Problems due to Economic and Politicai Interest.  In: Sleicher, K. (ed.): Pollution Know No Frontiers. A Reader APWPA Book. Paragon House. New York, 1-17.  
  Bothár, A. - Dvihally, Zs. - Kozma, E.  1971. Hidrobiologische     Untersuchungen     im     Donauabschnitt    zwischen Nagymaros und Megyer (Sromkm 1695-1656).  Danub. Hung. LVII. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. BioL, 13:5-18.   
  Bothár, A. - Kiss, K. T.  1990. Phytoplankton and Zooplankton (Cladocera, Copepoda) relationship in the eutrophicated River Danube.  Hydrobiologia, 191:165-171.   
  Bothár, A. - Ponyi, J.  1968. Informatory investigations about qualitative and quantitative conditions of the Crustacean Plankton of the Danube section near Alsógöd (Hungary).  Danub. Hung. XLVII. Annál. Biol. Tihany, 35:117-126.  
  Bothár, A. - Ráth, B.  1992. Abundance Dynamics of Crustacean in Different Littoral Biotopes of the "Szigetköz" Side Arm System, River Danube, Hungary. XXV- SIL International Congress.  Barcelona. Abstracts, 509.   
  Buczkó, K. - Ács, É.    Preliminary studies on the periphytic algae in the branch-system of the Danube at Cikolasziget (Hungary).  Stud. Bot. Hung., 23:49-62. 1992.  
  Buczkó, K. - Ács, É.  1993. Algological studies on the periphyton in the branch-system of the Danube at Cikolasziget (Hungary).  Verh. Internat. Limnol. Ver., (in print).  
  Csanády, M.  1971. A felszíni vizek réz- és cinktartalma.  Hidrol. Közi., 51:91-93.  
  Csányi, B.  1989. Hidrobiológiái vizsgálatok a Szigetköz víztereiben. Makrozoobentosz. Műhely (suppl.).  MTA Földrajztudományi Kutató Intézet.  
  Csányi, B. - Németh, J. - Gulyás, P.  1985. Vergleichende hydrobiologische Untersuchungen in dem Haupt- und in dem Nebenarm der Donau bei  Ásványráró in 1984. Gelöster auerstoffgehalt und hotosynthetische Sauerstoffproduktion.25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenschaftliche Kurzreferate, 190-193. |  
  Daubner, I.  1981. A dunai vízlépcsők építésének biológiai aszpektusai. MTA Bio. Oszt. Közlem. 24: 57-65.    
  Dudich, E. - Lászióffy, W.  1960. Einige wissenswerte Kenntnisse über die ungarische Donaustrecke. Rotaprint. Budapest,  1-32.  
  Dvihally, S. T. - Ertl, M. - Kiss, K. T. - Schmidt, A. - Stefkova, N.  1982. Mit dem Sauerstoffhaushalt zusammenhángende Untersuchungen in der Mittleren Donau. I. 23. Arbeitstagung der IÁD.  Wien. Wissenschaftliche Kurzreferate, 8-15.  
  Dvihally, S.T.  1981. Zum Sauerstoffgehalt und zur Primár-produktion in der Donau.  Danub. Hung. XCVIII. Arch. f. Hydrobiol. Suppl. 52. Donauforschung, 4: 350-370.  
  Dvihally, Zs.  1959. Optikai vizsgálatok a váci Duna-ág alsógödi szakaszán.  Danub. Hung. II. Hidrol. Közi., 39: 357-364.  
  Dvihally, Zs.  1962. Der gelöste Schauerstoff, die Scwebestoffmenge und die Trübung im Oberfláchenwasser der Donau wáhrend des Jahres 1959.  Danub. Hung. XV. Arch. f. Hydrobiol. Suppl. 27. Donauforschung, 72-84.  
  Dvihally, Zs.  1966. Die ungarische Donaustrecke. In: Knie, K.: Physik, Chemie, Radioaktivitát und Soffhaushalt der Donau. -  In: Liepolt, R. (Red.): Umnologie der Donau 2. Stuttgart. 66-88.  
  Dvihally, Zs. - Kozma, E.  1960. Chemical investigations on the hungarian section of the River Danube.  Danub. Hung. V. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 3:145-154.  
  Dvihally, Zs. - Kozma, E.  1964. Jahresuntersuchung der chemischen Milieufaktoren des Donauwassers im Berich der ungarischen Donauforschungsstation Alsógöd.  Danub. Hung. XXI. Arch. f. Hydrobiol. Suppl. 27. Donauforschung, 365-380.  
  Dvihally, Zs. - Kozma, E.  1966. Beitráge zur Hydrochemie der ungarischen Donau auf Grund simultaner Untersuchungen.  Danub. Hung. XXXI. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 8: 63-68.  
  Dvihally, Zs. T.  1981. Über die Primárproduktion des oberen Donauabschnittes in Ungarn.  Danub. Hung. XCVI. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 22-23:29-33.  
  Dvihally, Zs. T. - Ertl, M. - Kiss, K. T. - Schmidt, A.  1984. Mit dem Sauerstoffgehalt zusammenhángende Untersuchungen in der Mittleren Donau. II. 24. Arbeitstagung der IÁD.  Szentendre. Wissenschaftliche Kurzreferate, 1: 9-12.  
  Forró, L - Gulyás, P.  1992. Eurytemore velox (ülljeborg, 1853) Copepoda, Calanoida) in the Szigetköz region of the Danube.  Miscel. Zool. Hung. Budapest, 7: 53-58.  
  Frank, C. - Jungbluth, J. - Richnovszky, A.  1990. Die Mollusken der Donau vom Schwarzwald bis zum Schwarzen Meer.  AKAPRINT, Budapest, 1-142.  
  Gulyás, P.  1987. Jágliche Zooplankton-Untersuchungen im Donau-Nebernarm bei Ásványráró im Sommer 1985. 26. Arbeitstagung der IÁD.  Passau. Wissenschaftliche Kurzreferaten, 123-126.  
  Gulyás, P.    Rotatoria és Crustacea vizsgálatok a Szigetköz víztereiben. Műhely.  MTA Földrajztudományi Kutató Intézet. Budapest, 1-10. 1989.  
  Gulyás, P.  1990. Untersuchung des Zooplankton der Wasserkörper der Kleinen Schüttinsel (Szigetköz). I.  Teil: Die Rotatoria Fauna. 28. Arbeitstagung der IÁD. Várna. Wissenschaftliche Kurzreferaten, 15-18.  
  Gulyás, P.    Untersuchung   des   Zooplanktons   der   Wasserkörper   der   Kleinen Schüttinsel (Szigetköz). II. Teil: Die Cladocera und Copepoda Fauna. 28. Arbeitstagung der IÁD.  Várna. Wissenschaftliche Kurzreferate, 19-21. 1990.  
  Gulyás, P.  1991. Saprobiologische Untersuchungen in der Donaustrecke zwischen Strom- km 1848 und 1659 sowie in ihren Nebengewássem. 29. Arbeitstagung der IÁD.  Kiev. Wissenschaftliche Kurzreferate 146-150.  
  Gulyás, P.  1993. Studies on Rotatoria and Crustacea in the various water bodies of Szigetköz.  LJmnologie Aktuell. Deutschland, (in press).  
  Gulyás, P.  1993. Studies on the Rotatorian and Crustacean plankton in the Hungárián section of the Danube between 1848,4 and 1659,0 riv. km.  Limnologia Aktuell. Deutschland, (in press).   
  Gulyás, P. - Bereczky, M. CS.  1985. Zooplanktonuntersuchunge/i in einem Nebenarm der Donau im Bereich der kleinen Schüttinsel bei Ásványráró. II. Klassifizierung der Wasserráume aufgrund der Raum-Zeit-Muster des Zooplanktons. 25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenschaftliche Kurzreferate, 291- 295.  
  Gulyás, P. - Németh, J. - Csányi, B.  1991. Hydrobiologische   Untersuchungen   in   den   Donau-Nebenarmen   der Kleinen Schüttinsel (Szigetköz).  Feuchtgebiete. Erhaltung, Neuanlage und Gestaltung. ÖKO-TEXT (Österreische Gesellschaft für Natúr- und Umweltschutz).Wien, 5/91:239-258.  
  Hanzlikova, G.  1993. Dynamik       der       Veránderungen       des       Phytoplanktons       im Tschechoslowakischen Donauabschnitt.  Acta. Rer. Natúr. Mus. Nat. Slov. Bratislava, 19: 57-77.  
  Hock, B. - László, F.  1988. A Duna vízminőségi viszonyai.  Vízügyi Közlemények. Budapest, 70: 532-546.  
  Holcik, J. - Boastl, I. - Ertl, M. - Vranovszky, M.  1981. Hydrobiology and Ichtyology of the Czechoslovak Danube in Relation to Predicted Changes after Construction of the Gabcikovo-Nagymaros River Barrage System. Práce Laboratóra Rybarstva a Hydrobiologie.  Bratislava. 3:19-158.  
  Horváth, L - Pannonhalmi, M. - Várday N.  1981. A Duna magyarországi szakaszának szennyezettsége és vízminőség változása.  Vízügyi Közlemények, 4: 506-519.  
  Jancsó, K. - Tóth, J.  1987. A kisalföldi Duna-szakasz és a kapcsolódó mellékvizek halai és halászata.  In: T. Dvihally, Zs. (szerk.): A kisalföldi Duna-szakasz ökológiája. VEAB Kiadvány. Veszprém, 162-191.   
  Kertész, G.    Lángsprofiluntersuchungen des Rotatorienplanktons im ungarischen Abschnitt der  Donau. Danub. Hung. XLIII. Opusc. Zool. Budapest., 7:189-200. 1967.  
  KISS,  1991. K. T. Algologische Ergebnisse von zwei Lángsprofiluntersuchungen an der Donau. 29. Arbeitstagung der IÁD.  Kiew. Wissenschaftliche Kurzreferate, 72-75.  
  Kiss, K. T. 1993. Trophic levél and eutrophication of the River Danube in Hungary.  Verh. Internat. Vérein. Limnol., 25: (in print)  
  Kiss, K. T.  1986. Species of the Thalassiosiraceae in the Budapest section of the Danube. Comparison of samples collected in 1956-63 and 1979-83.  In:   Richárd,   M.: Proceedings  8th   Internat.   Diatom.   Symp.,   Koeltz. Koenigstein, 23-31.  
  Kiss, K. T.  1987. Die quantitative Entwicklung des Phytoplanktons in der Donau bei Göd (Stromkm 1669) im Jahre 1986. 26. Arbeitstagung der IÁD.  Passau. Wissenscahftliche Kurzreferate, 375-378.  
  Kiss, K. T.  1987. Phytoplankton Studies in the Szigetköz Section of the Danube during 1981-1982  Arch. f. Hydrobiol. 78. 2. Algol. Studies, 4: 247-273.  
  Kiss, K. T.    The Morphology and Taxonomy of Stephanodiscus invisitatus Hohn ef Hellerman (Bacillariophyceae).  Arch. f. Protistenkd., 135: 187-196. 1988.  
  Kiss, K. T.  71. Die quantitativen Ánderungen des Phytoplanktons der Donau in der 80er Jahren im Abschnitt von Göd (Stromkm 1669). 29. Arbeitstagung der IÁD.  Kiew. Wissenschahftliche Kurzreferate, 2: 68-  
  Kiss, K. T. - Bereczky, M. Cs.  1990. Untersuchung des Phytoplanktons und der Ciliatenfauna der Donau von Vilkovo bis Wien im Marz 1988. Ergebnisse der Donauexpedition 1988. Eigenverlag der IÁD. Wien, 163-171.  
  Kiss, K. T. - Coste, M. - Le Cohu, R. - Nausch, M.  1988. Cyclotella caspia (Bacillariophyceae) in somé Rivers and Lakes in Europe (Morphological Observations).  Cryptogamie, Algologie, 9: 27-42.   
  Kiss, K. T. - Genkal, S. L 1993. Winter blooms of centric diatoms in the River Danube and in its side armsnear Budapest.  In: H. van Dam, (ed.): Twetfth International Diatom Symposium. Kluwer Academic Publishers. Hydrobiologia, 269-270: 317-325.  
  Kiss, K. T. - Le Cohu, R. - Coste, M. - Genkal, S. I. - Houk, V.  1990. Actinocycius normanii (Bacillariophyceae) in somé rivers and lakes in Europe. Morphological examinations and quantitative relations.  In: Ricard, M. (ed.): Ouvrage dédié a H. Germain. Koeltz. Koenigstein, 111-123.  
  Kiss, K. T. - Nausch, M.  1987. Phytoplanktonuntersuchungen an ausgewáhlten Querprofilen der Donau bei Klosterneuburg und Göd. 26.  Arbeitstagung der 1AD. Passau. Wissenschaftliche Kurzreferate, 379-383.  
  Kiss, K. T. - Nausch, M.  1988. Comparative investigations of planktonic diatoms of section of the Danube near Vienna and Budapest.  In: Round, F.: Proceedings 9th Intemat. Diatom. Symp., Bristol, 115-122.  
  Kiss, K. T. - Schmidt, A. - Bartalis, E.  1991. Phytoplanktonuntersuchungen in ungarischen Donauabschnitt im Jahre 1987. 29. Arbeitstagung der IÁD.  Kiew. Wissenschaftliche Kurzreferate, 76-80.  
  Kiss, K.T.  1985. Phytoplanktonuntersuchungen im Donauabschnitt der kleinen Schüttinsel (1981-82). 25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenschaftliche Kurzreferate, 220- 224.  
  Kiss, K.T.  1985. Changes of trophity conditions in the River Danube at Göd. Ann. Univ. Sci.  Budapest. Sect. Biol., 24-26: 47-59.   
  Kiss, K.T.  1987. Fitoplankton vizsgálatok a Duna kisalföldi szakaszán 1981-82-ben.  ln:T. Dvihally Zs. (szerk.): A kisalföldi Duna-szakasz ökológiája. VEAB Kiadvány, 77-101.  
  Kozma, E.  1963. Betráge zur Chemie des Grundwassers der ungarischen Oberdonau.  Danub. Hung. XXII. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 6:119-127.  
  Kozma, E.  1970. Einige Angaben über die chemischen Verháltnisse der Mosoner Donau. Danub. Hung. Ll. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 12: 65-76.  
  Kozma, E.  1971. Über die Beziehungen zwischen Sedimentcharakter und chemischer Beschaffenheit des Hyporheals im ungarischen Donauabschnitt.  Danub. Hung. LIX. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 13: 53-67.  
  László, F. - Varga, P.  1990. Der Wassergütezustand  der  Donaustrecke zwischen  Bratislava  und Nagymaros. 28. Arbeitstagung der IÁD.  Várna. Wissenschaftliche Kurzreferate, 11-14.  
  Molnár, M.  1968. Mikrobiologische Untersuchungen des Mosoner Donauarmes.  Danub. Hung. XL Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 9-10: 309-322.  
  Naidenov, W. - Schewzova, L W.  1990. Die Verteilung des Metazooplanktons der Donau von Str-Km 20 bis Str-Km 1928 imMárz 1988.  Ergebnisse der Internationalen Donauexpedition 1988. Wien, 181-190.  
  Nausch, M. - Kiss, K. T.  1985. Quantitative Phytoplanktonuntersuchungen an der Donau oberhalb Wiens bei Klosterneuburg und in Göd in Ungarn. 25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenschafliche Kurzreferate, 232-236.  
  Németh, J.  1987. Jágliche   Phytoplankton-Untersuchungen   im   Donaunánebenarm   bei Ásványráró (Sommer 1985) 26. Arbeitstagung der IÁD.  Passau. Wissenschaftliche Kurzreferate, 164-169.  
  Németh, J.  1989. Szigetközi vízterek fitoplanktonjának kvalitatív vizsgálata.  Műhely. MTA Földrajztudományi Kutató Intézete. Budapest, 1-19.   
  Németh, J.  1990. Qualitative algologische  Untersuchungen auf der Kleinen Schüttinsel (Szigetköz), 1983-1989. 28. Arbetetagung der IÁD.  Várna. Wissenschaftliche Kurzreferaten, 27-30.  
  Németh, J. - Gulyás, P.  1990. Experimenteile Untersuchung des Eutrophierungsprocesses im Nebenarmystem der Kleinen Shüttinsel (Szigetköz) an der Donau. 28. Arbeitstagung der IÁD.  Várna. Wissenschaftliche Kurzreferate, 31-34.  
  Németh, J. - Skobrák, F.  1985. Vergleichende hydrobiologische, Untesuchungen in dem Haupt- und in dem Nebenarm der Donau bei Ásványráró in 1984. II. Phytoplankton und Chlorophyll-a Gehalt. 25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenschaftliche Kurzreferate, 237-242.  
  Nesemann, H.  1992. Species compositíon and zoogeography of the invertebrate fauna at the lower reachs of the Lajta River.  Miscel. Zooi. Hung. Budapest, 7:15-38.   
  Nesemann, H.  1991. Zoogeography and compositíon of leech fauna of Danubian lowland rivers in the Kisalföld compared with somé molluscs (Hirudinea, Gastropoda).  Miscnea Zool. Hung., 6: 35-51.   
  Nesemann, H.    Species composition and zoogeography of the invertebrate fauna at the lower reaches of the Lajta River.  Miscnea Zool. Hung., 7:15-38. 1992.  
  Nősek, J. - Oertel, N.  1975. Bevonat vizsgálatok. UNDP/WHO "Hungary 3101" Project.  Budapest-Göd, 97-117.  
  Nősek, J. N. - Bereczky M. Cs.    Untersuchungen des Bestandstruktur des Ciliatenplanktons im Haupt-und in einem Nebenarm der Donau mit Hilfe der Produkt-Moment-Korrelations- und Pfadanalyse.  Arch. F. Protistenkunde, 124:173-192. 1981.  
  Nősek, J. N. - Bereczky, M. Cs.    Structural Investigations of Periphytic Protozoán Communities in three Layers of the Danube River. II. The course of colonization.  Workshop on Periphyton. Vaxjö. Sweden. Abstracts, 13. 1982.  
  Nősek, J. N. - Bereczky, M. CS.  1983. Structural Investigations of Periphytic Protozoán Communities in three Layers of the Danube River. II. The Course of Colonization.  In: Wetzel, R. G.: Perypiphyton of Freshwater Ecosystems. Developments in Hydrobiology, 17. Dr. W. Junk. The Hague, 55-58.  
  Nősek, J. N. - Bereczky, M. Cs.  1990. A study of ecological similarity of species using multivariate analysis. Proc. of the 15th Intern.  Biometric Conf. Budapest. Abstracts, 190.  
  Nősek, J. N. - Bereczky, M. Cs. - Oertel, N.  1982. Die Tiefenschichtung des Protozoenplanktons in der Donau. 23. Arbeitstagung der IÁD.  Wien. Wissenschaftliche Kurzreferate, 116-119.  
  Nősek, J. N. - Oertel, N.  1981. Zoologische Untersuchungen an Aufwüchsen in der Donau zwischen Rajka und Budapest.  Danub. Hung. C. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 22-23:187-204.  
  Nősek, J. N. - Oertel, N.  1980-1981. Zoologische Untersuchungen an Aufwüchsen in der Donau zwischen Rajka und Budapest.  Annls Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Biologica, 22-23:187-204.  
  Nősek, J. N. - Oertel, N.  1982. A Comparison of the Periphytic Communities in two Sections of the Danube River.  Workshop on Periphyton. Vaxjö. Sweden. Abstracts, 13.  
  Nősek, J. N. - Oertel, N.  1983. A Comparison of the Periphytic Communities in two Sections of the Danube River.  In:   Wetzer,   R.   G.   (ed.):   Periphyton   of   Freshwater   Ecosystems. Developments in Hydrobiology 17. Dr. W. Junk. The Hague, 17-22.  
  Oertel, N.  1980. A Duna felső, középső és alsó vízrétegeiben végzett vizsgálatsorozatok eredményei.   II:   Néhány  vízkémiai   komponens  vizsgálata  a   Dunán terepműszerrel. XXII.  Hidrobiológus Napok. Tihany. Előadáskivonatok, 19.  
  Oertel, N.  1984. Gestaltung von Eisenformen im Wasser und im Schwebestoff der Donau. 24. Arbeitstagung der IÁD.  Szentendre. Wissenschaftliche Kurzreferate, 1:25-28.  
  Oertel, N.  1985. Physiko-chemische Tiefenschichtung in der Donau. 25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenchaftliche Kurzreferate, 49-52.  
  Oertel, N.  1985. Die Gestaitung des Schwermetallgehattes der Donau zwischen 1981-1983 bei Göd (Stromkm 1669). 25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenchaftliche Kurzreferate, 130-134.  
  Oertel, N.  1985. Nehézfémek a Duna vizében és lebegőanyagában (1981-1983, Göd, 1669 fkm). XXVII.  Hidrobiológus Napok. Budapest. Előadáskivonatok (ISSN 0236- 5804), 21-23.  
  Oertel, N.    A rétegződés jelenségének vizsgálata a Dunában fizikai-kémiai komponensek alapján. XXVII.  Hidrobiológus Napok. Budapest. Előadáskivonatok (ISSN 0236-5804), 24-25.  
  Oertel, N.  1987. Schwermetallgehalte im Wasser, an Schwebestoffen und im Aufwuchs der Donau bei Strom-km 1669. 26.  Arbeitstagung der IÁD. Passau. Wissenschaftliche Kurzreferate, 50-55.  
  Oertel, N.  1987. Élőbevonatok nehézfémakkumulációja a Dunában. XXIX. Hidrobiológus Napok. Tihany.  Előadáskivonatok, 35-36.  
  Oertel, N.  1990. Nehézfémtartalom és akkumuláció a Dunában.  In: Környezeti hatások hidrobiológiái vizsgálata áramló vizekben. G-10- 070/87 tanulmány, 1 -27.  
  Oertel, N.  1991. Heavy metals in the River Danube: Water, suspended matter, periphyton.  Verh. Internat. Vérein. Limnol., 24:1961-1964.  
  Oertel, N.  1991. Heavy-metaí Accumulation in Cladophora glomerata (L) Kütz in the River Danube.  AMBIO, 20: 264-268.  
  Oertel, N.  1992. Nehézfémek a Duna vizében, lebegőanyagában és a bevonat szervezeteibe/i.  Kandidátusi Értekezés. MTA ÖBKI Magyar Dunakutató Állomás. Göd. 1-148. MTA Könyvtár.  
  Oertel, N.  1994. The Applicability  of Cladophora  glomerata  (L.)   Kütz  in Active  Bio-Monitoring Technique to Monitor Heavy Metals in the River Danube.  The Science of the Totál Environment, (in press).   
  Oertel, N.  1994. Trend analysis of heavy metál concentration of the suspended matter in the River Danube.  Water Science and Technology, (in press)  
  0ertel, N.    A  Duna fő- és  mellékágának kapcsolata  Gödnél  néhány vízkémiai komponens vizsgálata alapján.  Hidrol. Közi. 62: 469-474. 1982.  
  Oertel, N. - Bothár, A. - Bereczky, M. - Kiss, K. T.  1979. Rezultati izucsenyija planktona r. Dunaj. In: Otcsot o rabote delegacii szpecialisztov VNR po otboru pervicsnoj o okoncsatyelnoj obrabotke prob v ekszpedicii zaintereszovannih sztran- cslenov SZEV po izucsenyiju  radioaktivnosztyi  reki  Dunaj.  Vengrija, 10.071979. Goda, c. 46-52.  
  Oertel, N. - Nősek, J.  1976. Bevonat vizsgálatok. UNDP/WHO "Hungary 3101" Project.  Budapest-Göd, 69-92.  
  Papp, B. - Rajczy, M. 1992. Mohák indikációs szerepének vizsgálata a Szigetközben és a Duna felső szakaszán.  MBT Botanikai Szakosztály. Budapest. Előadóülés, 1992. december 7.  
  Páter, J. - Molnár, M.  1962. Mikrobiologische Untersuchungen des ungarischen Donauabschnittes in den Jahren 1958 bis 1959.  Danub. Hung. XVI. Arch. f. Hydrobiol. Suppl. Donauforschung, 27: 85-90.  
  Pintér, I.    Győr-Sopron megye puhatestűi. Az eddigi kutatások felmérése (1979). Die Molluskenfauna   des   Komitates   Győr-Sopron   (Ungarn).    Stand   der Forschungen (1979). Soosiana, 7: 35-44. 1980.  
  Ponyi, E.  1962. Beitráge zur Kenntnis des Crustaceen-Planktons der ungarischen Donau.  Danub. Hung. XIV. Opusc. Zool. Budapest., 4:127-132.  
  Pujin,V.  1990. Zur Kenntnis des Donauplanktons aufgrund der Untersuchung bei der Internationalen Donauexpedition 1988.  Ergebnisse der Internationalen Donauexpedition 1988. Wien, 199-208.  
  Puky, M.  1989. The leech fauna of the Hungárián Danube section with special attention to the role of different habitats in the life cycle of the predominant species.  XXIV. Congr. of the Intern. Assoc. of Limnol. (LIL). München. Abstracts, 219.   
  Ráth, B.  1980-1981. Untersuchung der Laichkrautvegetation in Donauarm bei Vác und in seinen Nebengewássern (Stromkm 1669-1690).  Danub. Hung. CIV. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 22-23:109-124.   
  Ráth, B.  1982. Die   Untersuchung   der   Potamogeton   pectinatus   -   Bestánde   der Flusswasser. 23. Arbeitstagung der IÁD.  Wien. Wissenschaftliche Kurzreferate, 99-103.  
  Ráth, B.    Die chemische Zusammensetzung des Klammlaichkrautes (Potamogeton pectinatus) im Donauarm von Vác.  Danub. Hung. Cili. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 24-26: 81-89. 1984-1985.  
  Ráth, B.  1985. Makrophyten-Bestánde    des    vom    Wasserstufensystem    Gabcikovo-Nagymaros Beeinflussten Nebenarmsystems der Kleinen Schúttinsel bei Dunaremete (Stromkm 1826). 25. Arbeitstagung der IÁD.  Bratislava. Wissenschaftliche Kurzreferate, 254-257.  
  Ráth, B.  1987. The Macrophyte Vegetation of a small Branch-System of the Danube at Dunaremete (Szigetköz, River km 1826).  Danub. Hung. CX. Acta Bot. Hung., 33: 187-197.   
  Ráth, B.  1988. Antropogén eredetű Potamogeton pectinatus állományok vizsgálata a Duna Budapest feletti szakaszán.  I. Magyar Okol. Kongresszus. Budapest. Előadáskivonatok és poszter­összefoglalók, 159.   
  Ráth, B.    Phánoökologische Untersuchungen von Wasserpflanzen in einen toten Arm von Vác (Stromkm 1682).  Danub. Hung. CVI. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 27: (in press) 1990.  
  Ráth, B.  1992. Vízi  makrovegetáció vizsgálatok a cikolaszigeti  mellékágrendszerben (Szigetköz, 1835-1838 fkm).  XXXIV. Hidrobiológus Napok (Az áramló vizek kutatása). Tihany, 74.  
  Ráth, B.  1992. Uj adventfv vízi növény Magyarországon: Elodea nuttalii (Planchon) St. John.  Bot. Közlem., 79: 35-40.  
  Ráth, B. - Oertel, N.  1990. Schwermetallakkumulation der Potamogeton pectinatus Bestánde in der Donau oberhalb von Budapest (Stromkm 1670-1694). 28. Arbeitstagung der IÁD.  Várna. Wissenschaftliche Kurzreferate, 35-38.  
  Ráth, B. - Oertel, N.  1993. Influence of water engineering of the structure and element-content dynamics of aquatic macrophyte vegetation in the Szigetköz side-arm system of the River Danube (Dunaremete, 1826 River km).  International Conference - Groundwater/Surface Water Ecotones. Lyon. Abstracts.  
  Richnovszky,  1970. A. A magyarországi Duna-szakasz puhatestű faunájának ökológiai viszonyai.  Állattani Közlemények, 57:125-130.  
  Richnovszky,  1975. A. A magyar Duna-szakasz puhatestű (Mollusca) faunájáról.  Hidrol. Tájékoztató, 2: 86-88.  
  Richnovszky, A.  1967. Data to the Mollusk Fauna of the Flood Area of the Danube. Danub. Hung. XLII.  Opusc. Zool. Budapest. 7:195-205.  
  Richnovszky, A.  1977. A magyarországi  Duna-szakasz Molluszka faunájának ökológiája és rendszertana.  Kandidátusi értekezés, Baja, pp 300.  
  Richnovszky, A.  1979. Über die Muschelfauna im Ungarischen Donauabschnitt. 19. Arbeitsstagung der IÁD.  Sofia. Wissenschaftliche Kurzreferate.  
  Rotschein, J. - Antonio, V.  1966. A   dunai   vízlépcsőrendszer   hatására   beálló   víztisztaság   változások előrejelzése VÍZITERV. Budapest, Kézirat, S-1-30-1/31.  
  Russev, B. K. - Uzunov, J. I. 1990. Das Zoobentos und der saprobiologische Zustand der Donau wáhrend der internatbnalen Expedition im Márz 1988. Ergebnisse der Donauexpedition 1988. IÁD.  Wien, 209-220.  
  Simon, T.  1986. Területi megfigyelőrendszer biológiai programja a GNV által érintett térségben. ELTE Budapest. Kézirat, 1-86.  
  Simon, T. (Szerk.)    Területi Megfigyelőrendszer Biológiai  Programja a GNV által érintett térségben. II. 1987. A Biológiai Megfigyelőrendszer mintaterületei és az 1987. évi alapfelvételezés eredményei.  Kézirat, Budapest, 1-90. 1987.  
  Soós, Á.  1967. On the Leech Fauna of the Hungárián Reach of the Danube.  Danub. Hung. XLIV. Opusc. Zool. Budapest, 7: 241-257.  
  Szabó, I. M.    A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer várható hatása a Duna vizének és a térség talajvizeinek minőségére.  Magyar Tudomány. 35: 930-938. 1990.  
  Szemes, G.  1969. Die Algen des Periphyton der Donaupontons. (Qualitative Analyse der Bacillariophyceen).  Danub. Hung. XI. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 4:179-215.  
  Szemes, G.    Quantitative     Untersuchung     des     Bacillariophyceen-planktons     im Budapester Donauabschnitt.  Danub. Hung. XIX. Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 8: 367-440. 1962.  
  Szemes, G.  1964. Untersuchungen über das Phytoplankton der ungarischen Donaustrecke in Sommermonaten.  Danub. Hung. XXV. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 7:169-199.  
  Szemes, G.    Untersuchungen über das Phytoplankton der ungarischen Donaustrecke in Herbstmonaten.  Danub. Hung. XXXVIII. Opusc. Zool. Budapest, 6: 157-185.  
  Szemes, G.  1967. Das Phytoplankton der Donau.  In: Liepolt, R. (Red.): Limnologie der Donau, 3. Stuttgart. 158-179.  
  Szemes, G.  1967. Bodenregion (Benthal). Das Phytobenthos der Donau.  In: Liepolt, R. (Red.): Limnologie der Donau, 3. Stuttgart. 225-241.  
  Szemes, G.  1969. The Phytoplankton of the Hungárián Reach of the Danube during the Winter Months.  Danub. Hung. XLVI. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 11: 75-117.  
  Szemes, G.    Untersuchungen     über     das     Phytoplankton      des     ungarischen Donauabschnittes in Frühjahrsmonaten.  Danub. Hung. LX. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 13:173-252. 1971.  
  T. Baltalis, É.  1987. A Duna szigetközi szakaszának és hullámtéri vizeinek biológiai vízminősége.  In: T. Dvihally, Zs. (szerk.): A kisalföldi Duna-szakasz ökológiája. VEAB Kiadvány. Veszprém, 42-76.  
  T. Bartalis,  1978. É. A Duna Rajka-Nagymaros közötti szakaszának biológiai vízminősége.  Hidrol. Közi. Budapest, 58: 311-318.  
  T. Bartalis, É.   A felszíni vizek minősége.  Szigetközi Ankét. Győr, 89-91. 1992.  
  T. Bartalis, É.  1974. A Duna magyarországi szakaszán végzett szaprobiológiai vizsgálatok tapasztalatai.  Vízgazdálkodás és Környezetvédelem (VIZDOK). Budapest, 3: 9-14.   
  T. Bartalis, É.    A Duna Rajka-Nagymaros közötti szakaszának biológiai vízminősége. 1. A Duna komplex hasznosítás  Környezetvédelem és Vízgazdálkodás 76. MHT Vándorgyűlés. Sopron, 1: 1-17.  
  T. Bartalis, É.  1984. Biologische Wassergüte der Donaustrecke Rajka-Nagymaros. 24. Arbeitstagung der IÁD.  Szentendre. Wissenschaftliche Kurzreferate, 1:203-206.  
  T. Bartalis, É.  1984. Egyes környezeti tényezők és biológiai mutatók egybevetése a Duna rajkai és bajai szelvényében.  Hidrol. Közi., 64: 91-97.   
  T. Bartalis, É. - Horváth, L.  1990. Über den Sauerstoffaushalt und die Verschmutzung mit organischen Substraten zwischen den Stromkm 1484 und 1752 der Donau im Jahre 1989. 28. Arbeitstagung der IÁD.  Sofia. Wissenschaftliche Kurzreferate, 3-6.  
  T. Dvihally Zs.  1987. A kisalföldi Duna-szakasz oxigén viszonyainak néhány sajátossága.  In: T. Dvihally, Zs. (szerk.): A kisalföldi Duna-szakasz ökológiája. VEAB Kiadvány. Veszprém, 102-118.  
  Tamás, G.   Mikroflora aus dem Periphyton der Landungsmolen der Donau zwischen Nagymaros und  Római-fürdő.   Danub.  Hung.  XXVII.  Ann.  Univ.  Sci. Budapest. Sect. Biol., 7: 229-240. 1964.  
  Tóth, J.  1965. Ene Abhandlung über die Veránderungen des Fischbestandes des Mosoner Donauarmes.  Danub. Hung. XXXII. Opusc. zool. Budapest, 5: 235-239.   
  Tóth, J.  1968. A mellékágak jelentősége.  Halászat, 14: 173-174.   
  Tóth, J.    A csuka (Esox lucius L) előfordulása és állományának alakulása a Duna magyar szakaszán.  Halászat, 16:114-115. 1970.  
  Tóth, J.  1974. The Distribution of the Stock and the Trend of the Catches of Carp in the Hungárián Danube Section.  Danub. Hung. LXXI. Ann. Univ. Sci. Budapest. Sect. Biol., 16: 207-215.   
  Tóth, J.  1983. A Bős- Nagymarosi Vízlépcsőrendszer környezeti hatásairól és néhány ökológiai problémáról.  Földrajzi közlemények. Budapest, 31:1-11.  
  Urbányi, A.  1992. Felszín alatti vízminőség a Szigetközben.  Szigetközi Ankét. Győr, 157-160.   
  Várday, N.  1987. A kisalföldi Duna-szakasz hidrológiai, hidrográfiai és vízkémiai viszonyai.  In.: T. Dvihally, Zs. (szerk.): A kisalföldi Duna-szakasz ökológiája. VEAB Kiadvány. Veszprém, 7-41.   
  Várday, N.    Felszíni vízminőség a Szigetközbe Szigetközi Ankét. Győr, 93-108. 1992.  
  Várday, N. - T. Bartalis, É.  1991. Vízminőségi állapotfelmérés és hatásbecslés a tervezett Bős- Nagymarosi Vízlépcsőrendszerben. Hidrológiai Közlöny, 71:158-157.  
  Varga, P. - Ábrahám, M. - Simor, J. 1989. A magyar Duna-szakasz vízminősége.  Vízügyi Közlemények, 71: 582-598.   
  Vida, A.  1990. Szigetköz és halai a változások tükrében, 1.  Halászat, 5:157-160.  
  Vida, A.  1990. Szigetköz és halai a változások tükrében, 2.  Halászat, 6:178-179.  
  Vida, A.  1993. Threatened fishes of the Szigetköz.  Mise. Zool. Hung., (megjelenés alatt).  
  Vida, A.  1993. Expected effects of the Gabcikovo river barrage system on the ichtyofauna of the Szigetköz and its values.  Mise. Zool. Hung., (megjelenés alatt).   
  VITUKI 1991. A Duna és a Szigetköz partiszűrésű vízbázisával, felszín alatti vízkészletével és biológiai anyagforgalmával kapcsolatos kutatások. II. A Duna és a Szigetköz anyagforgalmi vizsgálata.  VITUKI. Budapest. Témajelentés.   
  VITUKI  1976. Gabcikovo-Nagymaros Vízlépcsőrendszer hatása a parti szűrés vízminőségére.  VITUKI. Budapest. Témabeszámoló, 1-26.  
  VITUKI  1981. Gabcikovo-Nagymaros parti szűrésű vizsgálata.  VITUKI. Budapest. Témajelentés.  
  VITUKI  1984. Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer vízminőségi hatásainak vizsgálata.  VITUKI. Budapest. Témabeszámoló, 1-46.  
  VITUKI  1984. Gabcikovo-   Nagymarosi   Vízlépcsőrendszer   vízminőségi   hatásainak vizsoálata  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 7623/3/142.  
  VITUKI  1985. Gabcikovo-   Nagymarosi   Vízlépcsőrendszer   vízminőségi   hatásainak vizsgálata.  VITUKI. Budapest. Témabeszámoló, 1-55.  
  VITUKI  1985. Gabcikovo- Nagymarosi Vízlépcsőrendszer hatása a Duna vízminőségére.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 7614/3/15., 1-81.  
  VITUKI  1987. GNV területi megfigyelőrendszer. Vízminőségi állapotfelmérés.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 7623/3/163. IV.  
  VITUKI    GNV területi megfigyelőrendszer. Vízminőségi állapotfelmérés.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 5249/1-3., 5258. 1987.  
  VITUKI  1987. GNV területi megfigyelőrendszer. Vízminőségi állapotfelmérés. B. A fito- és zooplankton struktúrájának vizsgálata.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 7623/3/970., 1-85.  
  VITUKI  1988. Vízparti ekoton mintaterületek kijelölését megalapozó vizsgálatok a GNV hatásterületén  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 5360., 1-41.  
  VITUKI  1988. Víz- és üledék, valamint hidrobiológiái vizsgálatok a Dunán, a mellékvízfolyásokon és mellékágakon.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 7612/2/970.   
  VITUKI  1989. A Duna GNV hatásterületére eső szakaszának hidrobiológiái viszonyai.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 6831-5/3/384., 1-99.  
  VITUKI  1989. Víz- és üledék, valamint hidrobiológiái vizsgálatok a Dunán, a mellékvízfolyásokon és mellékágakon.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 7612/3/970., 1-159.  
  VITUKI  1989. Anyagforgalmi vizsgálatok a Dunakiliti-tározó várható trofitási viszonyainak elemzésére.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 716/3/1310., 1 -120.  
  VITUKI  1991. A magyarországi felső Duna-szakasz hidrobiológiái vizsgálata.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 7613/32059., 1-52.  
  VITUKI  1993. A Szigetköz felszíni és felszínalatti vízkészletei minőségének, valamint a befolyásolt terület hidro-ökoszisztémájának megváltozása a "C" változat" üzembehelyezésének hatására.  VITUKI. Budapest. Témajelentés, 713/2/2459.1.1-63., II. 1-83.  
  Vranovsky, M.  1987. Zooplankton vizsgálatok a Duna Zsofini (Zofin) mellékágában (1836 fkm) és a Bakai (Bacianske) mellékágában.  In: T. Dvihally, Zs. (szerk.): A kisalföldi Duna-szakasz ökológiája. VEAB Kiadvány. Veszprém, 148-161.  
  Zicsi, A.  1960. Die Regenwurmfauna des oberen ungarischen Donau-Ufergebietes.  Annls Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Biologica 3: 427-442.   
  Zicsi, A.  1961. Die Regenwurmfauna des Ufergebietes und Inseln der ungarischen  Donau. Annls Univ. Sci. Budapestinensis, Sectio Biologica, 4: 217-231.  
       
       
       
       
       
      vissza:  
      LAP TETEJÉRE  
      TÉMÁKHOZ  
      FŐOLDALRA  
       


InterStat.hu