Tartalomjegyzék

Műszaki leírás............................................................................................................................ 4

Hullámtéri vizpótló rendszer mellékágainak természetbarát karbantartása......................... 4

I     Bevezetés............................................................................................................................. 4

1.1         Megalapozások......................................................................................................... 5

1.1.1    Megalapozás, az árterekről általában................................................................. 5

1.2        Vonatkozó törvények............................................................................................... 9

1.2.1                     Törvények............................................................................................................. 9

1.2.2                     Törvényerejű rendeletek................................................................................... 10

1

2.3    Rendeletek.......................................................................................................... 10

2.4    Rendelkezések.................................................................................................... 12

2.5    Határozatok........................................................................................................ 12

Folyamatos fenntartási feladatok.................................................................................. 13

2.1         A mellékágakkal kapcsolatos vízgazdálkodási feladatok természetbarát
végrehajtása......................................................................................................................... 13

2.1.1                      Időszakos karbantartási feladatok..................................................................... 13

2.1.2         Eseti karbantartási feladatok............................................................................. 18

2.1.3         Havária jellegű események megoldása............................................................ 18

2.2        A mellékágakat érintő erdészeti feladatok természetbarát végrehajtásának
feltételei............................................................................................................................... 20

2.2.1                       Az erdészeti szállítások..................................................................................... 20

2.2.2         Vízparti sávok letermelése............................................................................... 22

 

2.3                                  A mellékágakkal kapcsolatos mezőgazdasági feladatok természetbarát végrehajtásának feltételei             24

2.4                A mellékágakkal kapcs ol atos hala szati te 1 ad a tok_term e s zetba r át végrehajtásának feltételei    25

2.4.1    A halállomány degradáclójának lehetséges okai............................................. 25

2.5        A mellékágakkal kapcsolatos idegenforgalmi feladatok természetbarát
végrehajtásának feltételei................................................................................................... 29

Hosszútávú fenntartási célok......................................................................................... 32

3.1                                 Tulajdonviszonyok kezelése.................................................................................. 32

3.2               Monitoringrendszer vázlata................................................................................... 33

 

3.2.1                      A folyóvízi rendszer.......................................................................................... 33

3.2.2         A monitoring körfolyamat................................................................................ 36

3.2.3                      Indikátorok......................................................................................................... 37

3.2.4         Feltáró monitoring............................................................................................. 38

3.2.5         Operatív monitoring.......................................................................................... 38

3.2.6         Vizsgálati monitoring........................................................................................ 39

3.2.7         A megfigyelések gyakorisága........................................................................... 39

3.2.8         Modellezés szükségessége............................................................................... 45

3.3        Az összehangolt fenntartás kezelés, kereteinek megteremtése......................... 47

3.3.1,    A Bizottság munkája......................................................................................... 47

3.3.2         A bizottsági ülések javasolt forgatókönyve..................................................... 48

3.3.3         Javasolt tervezési feladatok.............................................................................. 48


3

4       Mellékletek...................................................................................................................... 49

4.1                                 Javasolt monitoringrendszer.................................................................................. 49

4.2               A partmenti növényzet rehabilitációjának javasolt üteme................................... 51

4.3               Javasolt karbantartási terv...................................................................................... 51

 

4.3.1         A fenntartási munkák nagysága......................................................................... 52

4.3.2         A fenntartási munkák költsége és ütemezése.................................................. 53

4^4      Javaslat az idegenforgalom megszervezésére....................................................... 62

4.4.1                      A natúrzónák, kíméleti területek kijelölése..................................................... 62

4.4.2         Sátorozó és szálláshelyek kialakítása............................................................... 62

4.4.3         A szervezett víziturizmus................................................................................... 63

4.4.4         Horgászat / Vadászat.......................................................................................... 63

4.4.5         Egységes vízi közlekedési szabályok kidoIgozása.......................................... 64

4.4.6         Kikötőhelyek kialakítása................................................................................... 65

4.4.7         Egységes szárazföldi közlekedési szabályok kidolgozása.............................. 65

4.4.8         Sétautak kialakítása............................................................................................ 66

4.4.9         A kerékpáros vendégforgalom fogadása.......................................................... 66

 

4.4.10             Hintó és lovas forgalom fogadása................................................................ 66

4.4.11                                Tájékoztatás, információs bázisok kijelölése............................................. 67

4.4.12             Az infrastruktúra kiegészítése, fejlés ztése, szem ét é s h u 1 la d ék kezelés. 67

 

4.5                                 Javasolt hajóútkitüzési terv.................................................................................... 67

4.6               Javasolt ellenőrzési -felügyeleti tevékenység..................................................... 68

 

4.6.1                      Az ellenőrzés végrehajtása................................................................................ 69

4.6.2         Javasolt ellenőrzési útvonalak........................................................................... 71

4.6.3         Javasolt ellenőrzési struktúra............................................................................ 73

5       Alapozó tanulmányok...................................................................................................... 75

5.1                                 A szigetközi hullámtéri mellékágrendszer osztályozásának és rehabilitációjának ökológiai alapjai             75

5.2                                 A halfauna migrációja............................................................................................. 75

5.3        A vízinövények lehetséges szerepe a felszíni vizek monitoring rendszerében
75

6       Rajzmellékletek.............................................................................................................. 75

6.1                                 A mellékágrcndszerbcn kialakuló vízsebességek................................................. 75

6.2                                 A mellékágrendszer javasolt potamális osztályozása.......................................... 75

6^3      Védendő íyóhelyek, rehabi 1 itálható parti erdőszegélyek.................................. 75

§A      Fenntartási, karbantartási munkák javasolt ütemezése.......................................... 75

6.5                                  A javasolt kishajóforgalom kitűzési (szabályozási) terve................................... 75

6.6                Javasolt ellenőrzési útvonalak............................................................................... 75

 

 

 


InterStat.hu