Betéti Táregaáp

MOSONI-DUNA MENTI TELEPÜLÉSEK

Komplex térségi koncepció

A tanulmányt készítette:

Keindl József

Madarász Imre

Csonka Bernadett

Kristóf Dániel

Szakértők: Horváth Balázs

Kanyó Zsolt

Kertész József

Koltai Gábor

Sanchez Antonio Jósé

A tanulmány készítésében segítséget nyújtó intézmények:

Mosoni-Duna menti települések polgármester hivatalai

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Szent István Egyetem Gödöllő

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Tz Team Kft.

Külön köszönet a települések polgármestereinek

Veresegyház, 2001.


fiíosoni-Duna menti települések komplex térségi koncepciója___________________________________________ NAPKAPUBTÍ

TARTALOM

L    A MOSONI-DUNA MENTI TELEPÜLÉSEK BEMUTATÁSA_____________________ 3

1.1.        A PROGRAM HATÁSTERÜLETE                                                                                             3

1.2.        A TÉRSÉG JELLEMZÉSE                                                                                                        5

1.3.        A MOSONI-DUNA MENTE TERMÉSZETI ADOTTSÁGA, GAZDASÁGFÖLDRAJZA                      10

2.    GAZDASÁGI HELYZETKÉP______________________________________________ 16

2.1.       mezőgazdaság                                                                                                          16

2.2.       Ipar                                                                                                                                 39

2.3.         A TÉRSÉG FOGLALKOZTATOTTSÁGI VISZONYAI                                                                          40

3.    VÍZGAZDÁLKODÁS____________________________________________________ 45

3.1.         A MOSONI-DUNA VÍZJÁRÁSA                                                                                              45

3.2.       A Mosoni-Duna vízpótlása                                                                                 47

3.3.         VÍZBEVEZETÉS A SZIVÁRGÓCSATORNÁN KERESZTÜL                                                                   48

4.  TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM_______________________ 51

4.1.       Általános leírás                                                                                                      51

4.2.       A Mosoni-Duna és partjának természeti értékei                                    53

4.3.       védettségi fokozatok, fajok és leírások, turisztikai hasznosíthatóságuk településenként és területenként                                                               58

4.4.       környezetvédelmi helyzet                                                                                 70

4.5.       a környezeti érzékenység elemzése a mosoni-duna-menti települések területén                                                                                                                                           71

4.6.       az elemzési paraméterek a térség egészére, az elemzés részletes eredményei      72

4.7.       a környezetérzékenységi elemzés végeredményei                               79

4.8.       a jelenlegi területhasználat és a nagy környezeti érzékenységű területek konfliktusainak elemzése                                                                                 83

4.9.       a környezeti érzékenység és a konfliktusterületek jellemzése településenként, javaslatok a konfliktushelyzet mérséklésére                                     85

5.    IDEGENFORGALOM ÉS TURISZTIKA____________________________________ 101

5.1.    A TERMÉSZETI KÖRNYEZET AZ IDEGENFORGALOM SZEMPONTJÁBÓL                                101

5.2.       A Mosoni-Duna térsége                                                                                      101

5.3.       A Szigetköz Mosoni-Duna menti településeinek adottságai,

NEVEZETESSÉGEI FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI, NEGATÍVUMAI                                            107

5.4.      A SZIGETKÖZI CIVIL TURISZTIKAI SZERVEZETEK                                                              119

1


\\losoni-Duna menti települések komplex térségi koncepciója


NAPKAPUBTi


 


6.   FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ES INTÉZKEDÉSEK


121


 


6.1.       Vízgazdálkodási fejlesztések

6.2.       Mezőgazdasági fejlesztések

6.3.       Természet- és környezetvédelmi fejlesztések

6.4.       a térség turisztikai fejlesztési lehetőségei

6.5.       Településfejlesztési elképzelések


121 140 180 182 185


7.    LEHETSÉGES JÖVŐKÉPEK A MOSONI-DUNA MENTI KISTÉRSÉGBEN   201

8.    ÖSSZEGEZÉS

203

9.    TÉRKÉPMELLÉKLETEK

208

10.    FORRÁSMUNKÁK

209

 


InterStat.hu