Vissza BIBLIOGRÁFIA  /  ÉLETRAJZ

 

FOLIA    ENTOMOLOGICA    HUNGARICA

ROVARTANI  KÖZLEMÉNYEK

LVIII                                                           1997                                               p.238-247


 

KÖZLEMÉNYEK – CONTRIBUTIONS

 

 

Újabb adatok a Szigetköz lepke faunájának ismeretéhez

 (Lepidoptera)

 

New data to the knowledge ofthe Lepidoptera fauna ofthe Szigetköz

 

 

Summary - A list of 220 Lepidoptera species collected in the Szigetköz (NW Hungary) is given.

 

A legutóbb megjelent összefoglalás óta (Horváth 1993) jelentősen gyarapodott a Szigetközben gyűjtött lepkefajok listája. Az említett munkában tévesen szerepel a Leptidea morsei, a Lycaeides idas és a Conistra ligula, így tehát ezen fajok szigetközi előfordulása nem bizonyított. Jelen dolgozatban csak az általam azóta gyűjtött fajokat (220 faj) sorolom fel, azok gyűjtési adataival. Az adatok legnagyobb része a Növényvédelmi Állomás Győr-bácsai fénycsapdájából származik, amely minden évben folyamatosan üzemel. Második jelentős adatforrást a Győrzámoly-patkányosi fénycsapdám szolgáltatta, melyet egy populációdinamikai felméréshez 1995-ben tavasztól őszig folyamatosan (naponta) üzemeltettem. Más években csak rendszertelenül működött. Szintén az említett felmérés elkészítéséhez helyeztem el Lipót-Gombócoson is egy fénycsapdát, melyet 1995 nyaráig működtettem.

A lelőhelyek fajlistában használt rövidítései a következők:

B.:      Győr-Bácsa

H.:      Hédervár

L.:      Lipót - Gombócos-puszta

M.:     Mosonmagyaróvár

P.:      Vámosszabadi - Patkányosmajor*

V.:      Vének

VSZ.: Vámosszabadi

 

        A szigetközi gyűjtőhelyek térképe**

Külön említésre érdemes fajok

 

    Udea lutealis (Hübner, 1809) - Ritka hegyvidéki faj, ezért szigetközi előfordulása meglepő. Magyarországon csak a Középhegységben (annak több pontján) gyűjtötték. A Szigetközben a patkányosi fénycsapda fogta egy példányát 1995. VII. 25-én.

    Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781) - A Vörös Könyvben említett hazai lelőhelyei: a Kiskunság, a Nyírség, a Bereg-Szatmári-síkság, és az Északi-középhegység keleti része. A Szigetközben a Duna menti erdősültebb mocsarakban többfelé megtalálható, de mindenhol ritka. Fő tápnövénye a Thalictrum lucidum, mely itt széltében elterjedt. A Calyptra thalictri-vel együtt repül. Adatai: Patkányos, 1995. VI. 18., Gombócos, 1995. VIII. 2.

    Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840 - Magyarországi lelőhelyei a Középhegység száraz mészkő- és dolomitlejtőin kialakult sziklagyepeken találhatók. Az Alföldnek csak néhány pontjáról ismeretes. Mindenütt igen lokális és ritka. A Szigetközben a Győr-bácsai pusztafüves homokdombokon gyűjtöttem egy hím példányát, generátorral működtetett HMLI 160 W-os izzón (1996. VIII. 2.). A területen tápnövénye, az Aster linosyris megtalálható. A Vörös Könyvben potenciálisan veszélyeztetett fajként szerepel.

    Cerastis leucographa ([Denis et Schiffermüller], 1775) - Ronkay et Ronkay (kézirat) szerint hazánkban a Középhegység, és a Nyugat-Dunántúl hűvös, nedves erdővidékein tenyészik, valamint az Alföld néhány pontján. A Szigetközben az ártéri tölgy-kőris­szil ligeterdőkben többfelé megtalálható. Meglepő, hogy a homokos talajú Győr-Bácsáról is előkerült (1995. IV. 6.), amelynek környezetében csak kisebb homoki nyárasok találhatók. Adatai: Patkányos, 1995. IV. 13., Gombócos, 1995. IV. 7.

    Euxoa hastifera (Donzel, 1848) - Lelőhelyei a Középhegység pusztafüves lejtőin, illetve sziklagyepein, valamint az Alföld homokpusztáin vannak. A Kisalföldön két helyen találtam: Győr-Tatai-teraszvidék, Győrszentiván, 1993. IX., egy hím példány, Szigetköz, Győr-Bácsa, 1993. IX. 12., egy alig repült, ép nőstény példány (mindkettő homokpusztagyepen). A Vörös Könyvben aktuálisan veszélyeztetett fajként szerepel.

    Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) - A lepkét a magyar faunában dr. Szeőke Kálmán fedezte fel 1991-ben, száz év óta újra (Szeőke 1992). A magashegységi tőzeglápokra jellemző faj vértesi megjelenése meglepetésként hatott. Még inkább meglepő azonban, a második hazai lelőhelye, a kisalföldi Szigetköz, ahol 1995-ben nagyon jelentős számban rajzott. A gombócosi fénycsapda is nagy számban fogta, de Patkányoson jelentkezett a legnagyobb számban (48 db). Minden valószínűség szerint napjainkban a faj terjeszkedőben van, így várható más helyeken való felbukkanása is. Rajzásdinamikáját ábra mutatja.

 

            A Xestia sexstrigata rajzásdiagramja (Patkányosmajor, 1995)

 

További jellegzetes, illetve jellemző fajok a fajlistából

    Mocsarak, lápok, láperdők jellegzetes, ritka fajai: Monochroa conspersella, Prochoreutis myllerana, Pyrausta virginalis, Hyles galii, Calyptra thalictri, Lamprotes c-aureum, Mythimna straminea, Apamea scolopacina, Amphipoea fucosa.

    Jellemző, stabil populációjú fajok: Monochroa lutulentella, Brachmia lineolella, B. lutatella, Maculinea teleius, Diachrysia zosimi, Eulithis testata.

    Égerlápok jellegzetes, ritka fajai: Prays fraxinella, Aethalura punctulata, Rhinoproa chloerata.

    A Szigetközben a fűz-nyár ligeterdők jellegzetes, ritka fajai: Salebriopsis albicilla, Eusophera cinerosella, Idaea nitidata, Anticlea badiata, Acronycta auricoma, Graphiphora augur, Cerura erminea.

    Jellemző, stabil populációjú fajok: Xanthorrhoe biriviata, Gastropacha populifolia, Clostera anachoreta, Catocala fraxini.

    A Szigetközben a tölgy-kőris-szil ligeterdők jellegzetes, ritka fajai: Caloptilia fidella, Conobathra repandana, Cyclophora ruficiliaria, C. albipunctata, Trichopteryx carpinata, Pechipogo strigilata, Atypha pulmonaris, Athetmia centrago, A. ambusta, Xylena exoleta, Meganephria bimaculosa, Dichonia convergens, Orthosia miniosa, Cerastis leucographa.

    Homokpusztagyepek jellegzetes, ritka fajai: Mirijicarma maculatella, Pseudosciaphila branderiana, Agriphila poliella, Ancylolomia palpella, Cucullia xeranthemi, Hecatera dysodea, Euxoa hastifera.

    Egyéb ritka fajok a Szigetközben: Dioryctria mutatella, Assara terebrella, Euchromius ocellea, Siona lineata, Eublemma parva.

 

A FAJOK FELSOROLÁSA

 

ADELIDAE

 

Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)-B. 1994. V. 3.

Cauchas breviantennella Schmidt, Nielsen et Johansson, 1980 - B. 1994. V. 3.

TISCHERIIDAE

Tischeria marginea (Haworth, 1828)-B. 1993. VIII. 30., IX. 12.

PSYCHIDAE

Canephora hirsuta (Poda, 1761)-B. 1993. VII.

TINEIDAE

Cephimallota angusticostella (Zeller, 1839)-B. 1996. VIII. 20.

BUCCULATRICIDAE

Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)-B. 1993. VII. 3.

Bucculatrix noltei Petry, 1912-B. 1993. VII. 30., 1994. VII. 14.

Bucculatrix absinthii Gartner, 1865 -B. 1992. VIII. 28.

GRACILLARIIDAE

Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)-V. 1991. IX. 13., 1993. VIII. 24., 26., 27.

Caloptilia fidella (Reutti, 1852)-B. 1993. V. 3.

Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)-B. 1990. V. 23., 1993. V. 9., 1994. VII. 26.

Eucalybites auroguttella (Stephens, 1835)-B. 1994. VIII. 1., 28., 1996. VIII. 20.

Parectopa ononidis (Zeller, 1839)-P. 1993. VIII. 13., 1996. VII. 28.

Sauterina hofmanniella (Schleich, 1867) - B. 1991. IX. 6., 1996. VIII. 28.

Cameraria ochridella Deschka et Dimé - B. 1994. VIII. 18., 1995. IX. 12., 14., 1996. V. 7.

Phyllonorycter emperizaepennella (Bouché, 1834)-B. 1994. VII. 18., VIII. 23.

Phyllonorycter pastorella (Lienig et Zeller, 1846) - B.  1992. VIII. 31., 1994. IX.  14., P. 1992. IX. 12.

Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)-B. 1991. VII. 13., 1992. VIII. 29.

Phillocnictis unipunctella (Stephens, 1834)-B. 1992. VIII. 19., 31., IX. 13., 1994. VII. 26.

YPONOMEUTIDAE

Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)-H. 1995. VII. 13.

Argyresthia retinella Zeller, 1839-B. 1991. VI. 18., 1993. VI. 12.

Argyresthia spinosella Stainton, 1849-B. 1990. V. 17., 23., P. 1993. VI. 5.

Argyresthia conjugella Zeller, 1839-B. 1991. VI. 7., 1992. VII. 3., 1993. V. 14.

Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)-B. 1992. VII. 4.

 

PLUTELLIIDAE

Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)-B. 1992. VIII. 21.

YPSOLOPHIDAE

Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)-P. 1993. VI. 20., VIII. 14.

GLYPHIPTERIGIDAE

Orthotaelia sparganella (Thunberg, 1788)-B. 1993. VII. 3.

OECHOPHORIDAE

Depressaria douglasella Stainton, 1849-B. 1990. IX. 19., 1991. X. 12., 1994. III. 13.

Depressaria albipunctella (Hübner, 1796)-B. 1980. XI. 16.

Depressaria olerella Zeller, 1854 - M. 1982. II. 28.

ELACHISTIDAE

Elachista anserinella Zeller, 1839-B. 1988. V. 16.

Elachista pollutella (Duponchel, 1843) -B. 1987. IV. 25., 1994. IV. 23.

Elachista gormella Nielsen et Traugott-Olsen, 1987 -B. 1995. V. 28.

Elachista dispunctella (Duponchel, 1843)-B. 1994. V. 10., 30.

COLEOPHORIDAE

Coleophora coronillae (Zeller, 1849)-B. 1994. VI. 19.

Coelophora clypeiferella Hoffmann, 1871 -B. 1988. VIII. 31.

BATRACHEDRIDAE

Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)-M. 1982. VI. 10., B. 1984. VII. 10., 1990. VII. 17., 1991. VIII.

MOMPHIDAE

Mompha epilobiella ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1991. VIII. 5., 1992. VII. 5., 1996. VIII. 10., 11.

GELECHIIDAE

Metzneria neuropretella Zeller, 1839-B. 1988. VII. 9., P. 1992. VI. 28., VII. 4., 12.

Argolamprotes micella ([Denis et Schiffermüller], 1775)-L. 1990. VII. 2., P. 1992. VII. 4.

Monochroa conspersella (Herrich-Scháffer, 1854)-B. 1988. V. 15.

Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)-B. 1992. V. 7., VII. 5., 1993. V. 3., VIII. 16., 26.

Bryotropha senectella (Zeller, 1839)-B. 1990. V. 17., 1991. VII. 31., 1992. VII. 5.

Gelechia scotinella Herrich-Scháffer, 1854-B. 1992. VII. 12.

Gelechia muscosella Zeller, 1839 - B. 1993. VI. 23., P. 1994. VI. 15. (2 db).

Gelechia turpella ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1993. VI. 5., VII. 3., VIII. 16.

Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758) -B. 1996. VIII. 30.

Mirificarma maculatella (Hübner, 1796)-B. 1996. VII. 25.

Chionodes fumatella (Douglas, 1850)-L. 1990. VII. 2., 1992. VI. 22., 29., 1993. VI. 20.

Aroga velocella (Zeller, 1839)-B. 1993. VI. 23., VIII. 13., 15., 16.

Scrobipalpa obsoletella (Freiherr von Röslerstamm, 1841)-B. 1987. V. 18., 26., 28., VI. 1.

Ephysteris inustella (Zeller, 1839)-B. 1991. IX. 6., 1992. VI. 4., VIII. 28., 1993. VIII. 22.

Anacampsis populella (Clerck, 1759)-B. 1994. VIII. 11.

Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)-B. 1994. VI. 24.

Brachmia lineolella (Zeller, 1841) - B. 1995. V. 7. (5 db).

Brachimia lutatella Herrich-Schaffer, 1854-B. 1994. VII. 31., 1995. VII. 22., 1996. VII. 26.

Deroxena venosulella (Möschler, 1862) - P. 1993. VIII. 13. (3 db).

LECITHOCERIDAE

Homaloxestis briantella (Turati, 1879)-B. 1994. VII. 28.

TORTRICIDAE

Syndemls musculana (Hübner, 1799)-P. 1995. V. 27.

Dichelia histrionana (Frölich, 1828)-B. 1994. VIII. 18., 1995. IX. 18

Philedonides rhombicana (Herrich-Schaffer, 1851) -B. 1996. VII. 6.

Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849) - B. 1990. V. 23.

Cnephasia alticolana (Herrich-Schaffer, 1851)-B. 1993. V. 15., 1994. VI. 8.

Tortricodes alternella ([Denis et SchiffermüUer], 1775)-B. 1995. II. 16., 26.

Acleris rhombana ([Denis et SchiffermüUer], 1775) - P. 1989. VII. 2., 1992. IX. 24., 1994. IX. 12., B. 1994. VIII. 31.

Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schaffer, 1821)-B. 1991. VIII. 11., 1994. VIII. 10.

Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)-P. 1992. VI. 17., 1995. IX. 8.

Phalonidia contractana (Zeller, 1847) - B. 1988. VI. 29., IX. 1., 1996. VII. 31., P. 1989. VII. 2.

Cochylis roseana (Haworth, 1811) - P. 1993. VIII. 13.

Celypha flavipalpana (Herrich-Schaffer, 1848) - B. 1988. VI. 4., 10., 13., 20., IX. 1., 1992.VI. 12., 1994. VII.

Hedya pruniana (Hübner, 1799)-B. 1994. V. 18.

Hedya dimidiana (Clerck, 1759) - P. 1995. V. 27., VI. 5.

Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)-P. 1995. V. 28., 31., VI. 2., 5., 8.

Eudemis profundana ([Denis et SchiffermüUer], 1775) - P. 1995. VII. 5., H. 1995. VII. 13., B. 1995. VIII. 2.

Ancylis diminutana (Haworth, 1811) - P. 1993. VIII. 8., 1995. V. 20., L. 1995. V. 10., B. 1996. VIII.

Ancylis tineana (Hübner, 1799) - B. 1996. V. 7. (2 db).

Zeiraphera griseana (Hübner, 1799) - B. 1995. VII. 28., IX. 9., 1996. VII. 28., VIII. 10., 11., 12., IX. 10.

Notoceliatrimaculana (Haworth, 1811)-B. 1988. VI. 30., 1993. VII. 28., L. 1995. VI. 26.

Epiblema obscurana (Herrich-Schaffer, 1851)-P. 1993. VII. 28., B. 1994. VIII. 29.

Epiblema hepaticana (Treitschke, 1835)-P. 1995. VII. 5.

Pelochrista mollitana (Zeller, 1847) - B. 1990. V. 15., 1991. VII. 6. 1992. VI. 6., P. 1989. VII. 2.

Eucosma hohenwartiana ([Denis et SchiffermüUer], 1775)-B. 1996. VIII. 12., 15.

Eucosma albidulana (Herrich-Schaffer, 1848)-B. 1993. VII. 28., 1996. VIII. 15., 18.

Eucosma obumbratana (Lienig et Zeller, 1846) - 1996. VIII. 11.

Eucosma scutana (Constant, 1893)- 1996. VIII. 15.

Phaneta pauperana (Duponchel, 1842)-B. 1994. IV. 23., 1995. IV. 23., 24., L. 1995. V. 1.

Retinia resinella (Linnaeus, 1758)-B. 1994. V. 10.

Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813)-B. 1996. VIII. 2.

Pammene spiniana (Duponchel, 1843) - B. 1994. IX. 11.

Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)-B. 1991. VII. 11.

Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)-B. 1994. VIII. 23.

Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)-B. 1991. VIII. 24., 1994. VIII. 29., 1995. VIII. 28., 1996. VIII. 2.

Dichrorampha cinerascens (Dániel, 1948)-B. 1990. V. 23. (2 db).

Dichrorampha gueneeana (Obraztsov, 1953)-B. 1993. VI. 12.

Dichrorampha cacaleana (Herrich-Scháffer, 1851)-B. 1993. VIII. 16.

CHOREUTIDAE

Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)-B. 1996. VIII. 25.

EPERMENIIDAE

Epermenia insecurella (Stainton, 1854)-B. 1988. VI. 28., 1991. VI. 25., 1992. VI. 12.

Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1776)-B. 1993. VI. 23.

PTEROPHORIDAE

Porrittia galactodactyla ([Denis et Schiffermüller], 1775)-P. 1993. VIII. 13.

Adaina microdactyla (Hübner, 1813)-B. 1991. VIII. 11.

Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833) - B. 1988. VI. 9., 1990. V. 10., 23., P. 1993. VIII. 13.

Capperia celeusi (Schmid, 1887)-B. 1992. VI. 4.

Platyptilia farfarella (Zeller, 1867)-L. 1990. VII. 2., P. 1990. VII. 10., 1992. VII. 4.

PYRALIDAE

Lamoria anella ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1979. VIII. 8., 1994. VI. 28., 1995. VII. 16., 1996. VI. 11.

Anerastia dubia (Gerasimov, 1929) - B. 1993. VI. 16., VIII. 4., IX. 16., 1994. VII. 5.

Salebriopsis albicilla (Herrich-Scháffer, 1849)-B. 1990. VI. 26., VII. 17.

Dioryctria mutatella Fuschs, 1903 -B. 1991. VI. 18.

Conobathra repandana (Fabricius, 1798)-P. 1995. VII. 5.

Acrobasis consociella (Hübner, 1813)-V. 1993. VI. 29.

Eurrhodope rosella (Scopoli, 1763)-B. 1996. VIII. 11.

Nephopterix angustella (Hübner, 1796)-B. 1995. VIII. 2., 1996. IX. 23., P. 1995. IX. 22.

Assara terebrella (Zincken, 1818)-B. 1993. IX. 12.

Euzophera pinguis (Haworth, 1811) — P. 1993. VI. 20., B. 1996. VIII. 15.

Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)-B. 1995. VIII. 1.

CRAMBIDAE

Euchomius bella (Hübner, 1796)-B. 1996. VIII. 21.

Euchomius ocellea (Haworth, 1811) - B. 1996. VIII. 25.

Agriphila inquinatella ([Denis et Schiffermüller], 1775)-B. 1985. VIII. 14., 23., 1995. VIII. 18., 1996. VIII. 2.

Agriphila poliella (Treitschke, 1832)-B. 1993. IX. 18.

Agriphila tolli Bleszynski, 1952-B. 1991. VII. 31., P. 1993. IX. 4.

Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)-B. 1988. IX. 12., 1990. IX. 19., 1993. IX. 17.

Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821)-B. 1995. VII. 15., 1996. VI. 7.

Ancylolomia palpella ([Denis et Schiffermüller], 1775)-P. 1994. IX. 20.

Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)-B. 1994. VII. 4.

Aporodes íloralis (Hübner, 1796)-B. 1993. VIII. 5., 1994. VIII. 7., 1995. VII. 30.

Pyrausta virginalis (Duponchel, 1833)-B. 1985. VII. 23., 1995. V. 30.

Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)-B. 1996. VIII. 14.

Pyrausta rectefascialis (Toll, 1936)-P. 1995. VII. 18.

Phlyctaenia stachydalis (Zincken, 1821)-P. 1994. VI. 15., 1995. VI. 6., 1996. VI. 5., 8.

Udea lutealis (Hübner, 1809) - P. 1995. VII. 25.

PIERIDAE

Colias erate (Esper, 1805)-P. 1995. VII. 19.

LYCAENIDAE

Maculinea teleius (Bergstrasser, 1779) - VSZ. 1993. VIII. 8.

GEOMETRIDAE

Hemithea aestivaria (Hübner, 1799)-P. 1995. VI. 6., 12., 16., 19., 26., VII. 7., L. 1995. VI. 16., 23.

Chiorissa etruscaria (Zeller, 1849)-B. 1992. VI. 2. 1995. VI. 4., 30., VII. 6., P. 1995. VI. 2.

Hemistola biliosata (Villers, 1789)-P. 1995. VI. 6., 16.

Cyclophora ruficiliaria (Herrich-Schaffer, 1855)-B. 1985. VII. 29.

Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)-P. 1995. VIII. 1.

Idaea nitidata (Herrich-Schaffer, 1861) - B. 1995. VII. 4.

Cataclysme riguata (Hübner, 1813)-B. 1995. VII. 22.

Xanthorrhoe biriviata (Borkhausen, 1794)-P. 1994. VI. 15., 1995. VII. 1., B. 1994. VI. 16.

Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)-B. 1979. VIII. 2., P. 1995. VI. 17., VIII. 13.

Anticlea badiata ([Denis et Schiffermüller], 1775) - L. 1995. IV. 3.

Eulithistestata (Linnaeus, 1761)-B. 1996. VIII. 2., 25.

Cidaria fulvata (Forster, 1771)-B. 1994. VI. 16., 1996. VI. 12.

Thera variata ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1995. VII. 4.

Hydriomena rubeata (Frey, 1831)-P. 1996. VI. 8.

Pareulype berberata ([Denis et Schiffermüller], 1775)-P. 1995. VI. 17., B. 1996. VIII. 11.

Epirrita christyi (Allén, 1906)-P. 1994. XI. 10.

Perizoma lugdunaria (Herrich-Schaffer, 1855) - P. 1993. VIII. 13., 1995. VII. 12., 19., B. 1994. VIII. 10.

Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)-P. 1993. VI. 5.

Eupithecia dodoneata Guenée, 1857-B. 1993. V. 3., 1994. V. 1., H. 1995. V. 9.

Rhinoproa chloerata (Mabille, 1870)-P. 1992. VI. 3.

Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)-P. 1995. III. 25., IV. 13.

Semiothisa notata (Linnaeus, 1758)-B. 1996. VIII. 2.

Tephrina murinaria ([Denis et Schiffermüller], 1775)-B. 1996. VI. 8.

Biston strataria (Hufnagel, 1769) - P. 1995. III. 10., 20., 22., 24., 27.

Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)-M. 1982. IV. 6.

Cleora cinctaria ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1993. IV. 28. P. 1995. V. 10., B. 1996. V. 6., 7., 8., 27.

Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)-B. 1993. IX. 24.

Aethalura punctulata ([Denis et Schiffermüller], 1775)-H. 1995. VII. 13. (2 db).

Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)-P. 1996. VI. 8.

Lomographa temerata ([Denis et Schiffermüller], 1775)-P. 1995. VI. 5., VIII. 17., 21.

Siona lineata (Scopoli, 1763)-P. 1995. V. 31.

LASIOCAMPIDAE

Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758) - P. 1993. VIII. 29., 1995. VII. 21., 31., B. 1995. VII. 26.

Gastropacha populifolia (Esper, 1781)-P. 1993. VIII. 8., VIII. 13., 1995. VIII. 14., 19., 21., 1996. VIII. 14.

SPHINGIDAE

Hyles galíi (Rottemberg, 1775)-P. 1995. VIII. 12.

NOTODONTIDAE

Cerura erminea (Esper, 1784)-L. 1995. VI. 26.

Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758) - B. 1991. VII. 6., VIII. 7., P. 1993. VIII. 11., L. 1995. VI. 26.

Ptilodontella cucullina ([Denis et Schiffermüller], 1775)-H. 1995. VII. 13.

Clostera anachoreta ([Denis et Schiffermüller], 1775) - P. 1993. VIII. 13., 1995. VIII. 21., 24., IX. 4., H. 1995. VII. 13., L. 1995. VIII. 26., B. 1995. VIII. 20., 21.

LYMANTRIIDAE

Penthophera morio (Linnaeus, 1767)-M. 1994. V. 11.

Laelia coenosa (Hübner, 1808) - B. 1994. VII. 28., 1995. VIII. 6., 18., 1996. VIII., 20., P. 1995. VII.

ARCTIDAE

Lithosia quadra (Linnaeus, 1758) - L. 1995. VI. 18., IX. 17., 18., B. 1995. VI. 21., 1996. VIII. 21.

Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) - B. 1996. V. 8., VIII. 2.

Eilema lurideola (Zincken, 1817)-M. 1994. VI. 20.

NOCTUIDAE

Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)-B. 1985. V. 25., 27.

Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782) - B. 1992. VI. 3., P. 1993. VIII. 11., 1995. V. 31.

Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) - B. 1995. VII. 9, P. 1995. VIII. 25.

Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) -P. 1995. IX. 4., 8., 14., 25., 29., L. 1995. IX. 7., 18., 22., 25., 30., X. 4.

Lygephila craccae ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1993. VI. 23., 1994. VIII. 28., 1995. IX. 14., 18.

Laspeyria flexula ([Denis et Schiffermüller], 1775) - P. 1995. VIII. 15., 17., 20., 25., L. 1995. IX. 11., 1996. VI. 8.

Acronycta auricoma ([Denis et Schiffermüller], 1775)-L. 1995. V. 7., P. 1995. VII. 25.

Symira nervosa ([Denis et Schiffermüller], 1775)-B. 1995. VII. 25.

Eublemma parva (Hübner, 1808)-B. 1996. V. 24., VIII. 21.

Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)-P. 1995. VI. 18., L. 1995. VIII. 2.

Diachrysia zosimi (Hübner, 1822) - P. 1993. VII. 13., 1995. VI. 1., VIII. 3., 17., L. 1995. V. 30.

Cucullia xeranthemi Boisduval, 1840-B. 1996. VIII. 2.

Shargacucullia scrophulariae ([Denis et Schiffermüller], 1775)-L. 1995. VI. 1.

Shargacucullia verbasci (Linnaeus, 1758)-L. 1995. V. 7., P. 1996. V. 24., VI. 8.

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)-B. 1993. VIII. 27., IX. 8., 16., X. 12., 1994. VIII. 23.

Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763) - M. 1996. V. 15.

Atypha pulmonaris (Esper, 1790)- L. 1995. VI. 25.

Athetis pallustris (Hübner, 1808)-B. 1996. VI. 9.

Polyphaenis sericata (Esper, 1787)-H. 1995. VII. 13.

Chloantha hyperici ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1995. IV. 20., V. 7., 8., VIII. 19., 1996. V. 6., VIII. 14.

Athetmia.centrago (Haworth, 1809)-L. 1995. IX. 18.

Athetmia ambusta ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1993. IX. 16.

Agrochola nitida ([Denis et Schiffermüller], 1775)-B. 1994. X. 28., XI. 1. 1995. IX. 28.

Cleoceris scoriacea (Esper, 1789)-L. 1995. IX. 17., 18.

Aporophyla lutulenta ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1993. IX. 24., P. 1995. IX. 25., L. 1995. X. 2.

Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1866)-P. 1995. X. 15., 16.

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)-P. 1995. III. 20.

Meganephria bimaculosa (Linnaeus, 1767)-M. 1995. X. 2.

Dichonia convergens ([Denis et Schiffermüller], 1775) -P. 1995. X. 16.

Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775) -B. 1993. IX. 24., X. 11.

Apamea anceps ([Denis et Schiffermüller], 1775) - L. 1995. VI. 1., B. 1995. VI. 6. L. 1995.VI. 1.

Apamea scolopacina (Esper, 1788) -B. 1994. VII. 5.

Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)-P. 1995. VII. 18.

Hecatera dysodea ([Denis et Schiffermüller], 1775)-B. 1995. VI. 10.

Hadena silenes (Hübner, 1822) - B. 1985. VI. 30., 1991. V. 12., 31., 1993. V. 9., 17., 1995.VII. 21.

Mythimna vitellina (Hübner, 1808)-P. 1993. IX. 4., B. 1993. X. 11., 1995. VI. 1., 25.

Mythimna straminea (Treitschke, 1825)-B. 1995. IX. 5., 13., P. 1996. VI. 8.

Orthosia miniosa ([Denis et Schiffermüller], 1775)-B. 1995. IV. 22.

Noctua janthe (Borkhausen, 1792)-B. 1993. VI. 23., P. 1995. VII. 16.

Graphiphora augur (Fabricius, 1775)-P. 1994. VI. 15.

Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)-P. 1993. VIII. 13. (2 db).

Cerastis leucographa ([Denis et Schiffermüller], 1775) - B. 1995. IV. 6., L. 1995. IV. 7., P. 1995. IV. 13.

Peridroma saucia (Hübner, 1808) - B. 1991. IX. 22., 1993. VI. 11. (2 db), 1994. VIII. 28., 1995. VIII. 21.

Euxoa obelisca ([Denis et Schiffermüller], 1775)-B. 1984. IX. 15., 1993. VIII. 21., 22., 24., 1996. VIII. 28., 29., 30.

Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)-B. 1995. VII. 28.

Euxoa hastifera (Donzel, 1847)-B. 1993. IX. 12.

 

IRODALOM

    Gozmány, L., Szőcs, J. és Issekutz, L. (1965, 1956, 1955, 1958, 1963): Lepidoptera, Microlepido-ptera I, II, III, IV, VI. In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungáriáé) 16. Akadémiai Kiadó, Budapest, 214, 136, 54, 295, 289 pp.

    Horváth, Gy. J. (1993): Adatok a Szigetköz lepkefaunájának ismeretéhez (Lepidoptera). Fólia ent. hung. 54: 170-185.

    Szeőke, K. (1992): A Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) előfordulása Magyarországon (Lepido­ptera, Noctuidae). Fólia ent. hung. 52 (2): 256.

    Varga, Z. (1989): Lepkék (Lepidoptera) rendje. In: Rakonczay et al. (eds): Vörös Könyv. Akadé­miai Kiadó, Budapest, pp. 188-262.

 

---------------------------------

Jegyzetek:

*    Patkányos az eredeti közleményben Győrzámoly községhatárához tartozónak lett feltüntetve tévesen.
** Ezt a térképet 2011-ben utólag szúrta be a szerző.

 

HORVÁTH Gyula János

Győr    

        horvathgyula@postafiok.hu       

 

 

- LAP TETEJÉRE -

 

 

 

ingyen webstatisztika