TARTALOMJEGYZÉK

1.                                                     Előzmények, feladat.............................................................................................. __ 3

2.                          A hullámtéri elárasztás szükségessége, a célok megfogalmazása................................. .4

3.                          Alapadatok.................................................................................................................. 7

4.                          A hullámtéri árasztás lehetőségei, feltételei, korlátai............................................... 7

 

4.1.                     Hidrológiai feltételek, a rendelkezésre álló illetve szükséges vízkészletek........................... 8

4.2.                     Meder- és műtárgyhidraulikai, állékonysági feltételek....................................................... 9

4.3.                     Topográfiai lehetőségek, feltételek.................................................................................. 9

4.4.                     Vízminőségi feltételek.................................................................................................. 10

5.             A hullámtéri elárasztás megvalósításának általános szempontjai............................ 10

5.1.                     A hullámtéri elárasztás időszakának meghatározása....................................................... 10

5.2.                                             A hullámtéri elárasztás időtartama, az áradás és apadás intenzitása................................. 11

5.3.                                             A hullámtéri elárasztás kívánatos mértéke..................................................................... 13

6.             A hullámtéri árasztás feltételeinek javítása......................................... ,.................. 13

6.1.           Az árasztáshoz szükséges vízhozam megfelelő mértékű, idejű és tartósságú biztosítása.... 14

6.1.1.                A maximális vízpótlási vízhozam növelése ajelenleg érvényes vízkormányzási rend mellett         14

6.1.2.                A hullámtéri árasztás különböző üzemmódjai................................................................. 15

 

6.1.2.1.               Arasziási üzemmód a hullámtéri vízpótlás igényeinek megfelelő mértékben, időpontban, időtartamban  16

6.1.2.2.               Átöblítéses üzemmód amikor a főmederbe vezetett vízhozam meghaladja az üzemvízcsatornáét  17

6.1.3.        Árvízi üzemmód, amikor az árhullám tetőző hozama meghaladja az üzemvízcsatorna
vízszállító kapacitásának (4800 m3/s) és a főágba üzemszerűen vezetett maximális vízhozam összegét

.................................................................................................................................. 17

6.2.           A hullámtéri vízpótlórendszer létesítményeinek állékonyságát az árasztás hatékonyságát
javító szükséges és lehetséges beavatkozások................................................................................ 19

6.2.1.       A kialakítás általános elvei............................................................................................ 19

6.2.1.1.       A hullámtéri mellékágak és a szigetek közötti vízkivezetés és víz visszavezetés megoldása.

.................................................................................... ;........................................ 20

1


6.2.1.2.                A Duna jobb partján a főmedret és a hullámtéri vízpótlórendszert elválasztó létesítmények állékonyságának a javítása, kiegészítése................................................................................... 21

6.2.1.3.                  A hullámtéri vízpótlórendszer létesítményeinek kiegészítése, fejlesztése állékonyságjavítás és az árasztási funkció hatékonyságjavítása céljából......................................................................................................... 22

6.2.1.4.                Szabályozható műtárgyak árasztási célú üzemeltetése........................................... 24

6.2.1.5.                Új vtszmtszabályozó létesítmények kialakítása....................................................... 24

6.2.2.        Az egyes mellékágrendszerekben javasolt beavatkozások............................................... 25

6.2.2.1.                A Rajkai-Tejfalui-Doborgazi ágrendszerben javasolt beavatkozások................... 25

6.2.2.2.                A Cikolai ágrendszerben javasolt beavatkozások.................................................. 27

6.2.2.3.                A Bodaki ágrendszerben javasolt beavatkozások.................................................. 28

 

6.2.3.                A Dunaremetei ágrendszerben javasolt beavatkozások................................................... 30

6.2.4.                Az Ásványrárói ágrendszerben javasolt beavatkozások.................................................. 31


InterStat.hu