“SZIGETKÖZ ÉS MOSONI-SÍK” KISTÉRSÉG

 VIDÉKFEJLESZTÉSI STARÉGIAI PROGRAMJA

A tanulmány szerzői:

 

 

Koltai Gábor TK vezető

Máté Mária

A KAM-KORD Közhasznú Társaság szakértői:

Dénes Tünde

Kovács László

Modok Jenő

 

 

 

 

Szerkesztette:

Dénes Tünde

A tanulmányt a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat megbízásából a KAM-KORD Kht. készítette, Győr, Árpád u.2. Tel/Fax: 96/326-530; 318-977

1999 Szeptember

Minden jog fenntartva. A kötet vagy részének másolása és sokszorosítása csak a megbízó vagy a szerkesztő engedélyével lehetséges.


TARTALOMJEGYZÉK

1. A térség leírása a vidékfejlesztés szempontjából ..................................................................   4

1.1. A térség általános jellemzése...............................................................................................   4

          1.1.1.   A térség területe, népessége, népsűrűsége..................................................................   4

          1.1.2.   Természeti adottságok és viszonyok, gazdaságföldrajzi leírás......................................   6

          1.1.3.   Településszerkezet, közigazgatási rendszer................................................................. 10

          1.1.4.   Demográfiai helyzet és folyamatok............................................................................. 16

          1.1.5.   Agrárstuktúra (termék, üzemi, tulajdoni) és gazdasági szerkezet.................................. 19

          1.1.6.   Mezőgazdasági termelés és értékesítés....................................................................... 23

          1.1.7.   Erdősültség és jellemzőinek területi elhelyezkedése. Erdőgazdálkodás......................... 28

     1.1.8.   Mező- és erdőgazdasági termékek feldolgozása, az élelmiszer, élelmiszeripari     kapacitások térbeni elhelyezkedése........................................................................................................... 30

       1.1.9.   A térség foglalkoztatási és munkanélküliségi viszonyai................................................. 32

       1.1.10. Hiányok és többletek a térség gazdaságában.............................................................. 35

       1.1.11. Jóléti, jövedelmi viszonyok......................................................................................... 45

       1.1.12. Idegenforgalom, turizmus........................................................................................... 47

       1.1.13. Kulturális örökség, civil társadalom............................................................................ 52

1.2. A környezet állapota. A térség környezeti állapotának bemutatása és a

     ......... legjelentősebb környezeti problémák áttekintése....................................................... 54

1.3. Összehasonlítás és viszonyítás............................................................................................. 57

     1.3.1. Eltérések.......................................................................................................................... 57

          1.3..1.1.   Infrastruktúra összehasonlítása............................................................................... 57

          1.3..1.2.   Emberi erőforrás összehasonlítása.......................................................................... 62

          1.3..1.3.   Termelő szektor összehasonlítása........................................................................... 63

1.4. A térség erőssége és gyengesége (SWOT analízis)........................................................... 64

1.5.  A korábbi intézkedésék, megvalósított programok a vidékfejlesztés területén.............. 74

          1.5.1. Az EU segítségével megvalósított vidékfejlesztési intézkedések

                   1995 január 1-től ........................................................................................................ 74

          1.5.2. EU támogatás nélkül megvalósult vidékfejlesztési intézkedések..................................... 75

1.5.3. A fenti intézkedések főbb eredményei és rövid értékelés............................................... 79

Mellékletek.................................................................................................................................. 80

1.      melléklet ................. A kistérség területe

2.      melléklet ................. A kistérség lakónépessége

3.      melléklet.................. A kistérség talaja (fizikai féleség)

4.      melléklet.................. A kistérség talaja (genetikai talajtípus)

5.      melléklet.................. Korstruktúra alakulása a kistérségben

6.      melléklet.................. Működő vállalkozások megoszlása

7.      melléklet.................. Művelési ág megoszlása

8.      melléklet.................. Erdőterület aránya

9.melléklet..................... Munkanélküliségi mutatók alakulása

10. melléklet.................. Szigetközi tájvédelmi körzet

11. melléklet.................. Szigetközi és Mosni-sík műemlékei

12. melléklet.................. Kistérség infrastrukturális ellátottsága

13. melléklet.................. Kérdőív

14. melléklet.................. Kötelező és ajánlott mutatók

 

 

 

 


InterStat.hu